Partner serwisu
03 sierpnia 2022

Przed nami nieprzewidywalne czasy. Wywiad z Michałem Grysem, dyrektorem Pionu Materiałów, członkiem zarządu CEMEX Polska

Kategoria: Aktualności

– Przeżyliśmy dwa trudne lata w pandemii, które nauczyły nas szybkiego i elastycznego działania w czasach, kiedy niewiele dało się przewidzieć. Obecna sytuacja pokazuje jednak, że okres nieprzewidywalności wcale nie jest za nami – mówi Michał Grys, dyrektor Pionu Materiały, członek zarządu CEMEX Polska.

Przed nami nieprzewidywalne czasy. Wywiad z Michałem Grysem, dyrektorem Pionu Materiałów, członkiem zarządu CEMEX Polska

Sabina Szewczyk-Wajda: Czy można planować rozwój w tak niestabilnych czasach?

Michał Grys: Niestabilność wywołana pandemią i wojną w Ukrainie powoduje zmienność i  niepewność otoczenia gospodarczego, co nie pozostaje bez wpływu na prowadzoną działalność. W obecnej sytuacji długoterminowe planowanie obarczone jest ogromnym ryzykiem błędu. W CEMEX już kilka lat temu podjęliśmy prace związane z przystosowaniem naszego biznesu do funkcjonowania według określonej długoterminowej strategii. Stawiamy na rzetelną obsługę klienta, rozwój biznesu, realizację celów środowiskowych w ramach strategii mającej na celu łagodzenie zmian klimatycznych, jak również szczególnie dbamy o  bezpieczeństwo naszych pracowników i podwykonawców. Mimo tych niepewnych, zmieniających się czasów, są to filary, wokół których prowadzimy wiele aktywności.

Czego dokładnie dotyczy strategia środowiskowa? Jakie cele określiliście?

Przede wszystkim dotyczy redukcji emisji CO2 w procesach produkcyjnych i śladu węglowego w naszych produktach, zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w naszych zakładach, obniżenia zużycia paliw oraz wody, wdrażania rozwiązań z zakresu „Gospodarki w obiegu zamkniętym”. CEMEX w 2020 roku ogłosił strategię „Future in Action”, ustanawiając własny, globalny cel redukcji emisji dwutlenku węgla o 40% do 2030 roku (w porównaniu z poziomem emisji z 1990 roku). Wspomniany cel został już osiągnięty w Europie. Do 2030 roku CEMEX zamierza zredukować emisję w swoich europejskich zakładach aż o 55%, nawiązując w ten sposób do nowej strategii Unii Europejskiej w zakresie redukcji emisji CO2 .

CEMEX ogłosił również, że w 2050 roku chce dostarczać swoim klientom na całym świecie wyłącznie beton o zerowym śladzie węglowym netto. Systematycznie wdrażamy do naszej oferty produkty o obniżonej emisji dwutlenku węgla. W ubiegłym roku wprowadziliśmy linię betonów, cementów oraz domieszek Vertua®. Dla wybranych produktów betonowych i cementowych uzyskaliśmy Deklaracje Środowiskowe III typu (EPD), przygotowane przez Instytut Techniki Budowlanej. Stanowią one potwierdzenie ulepszonych właściwości tych wyrobów w zakresie ich wpływu na środowisko. W obszarze kruszyw pracujemy z kolei nad produktami pochodzącymi z surowców z recyklingu czy zagospodarowania produktów ubocznych i odpadów, które możemy wykorzystywać w procesie rekultywacji naszych zakładów.

W kwestii kruszyw – na jakie działania tu stawiacie, poza pracami nad nowymi produktami?

Konsekwentnie staramy się rozwijać nasz biznes, pozyskując kolejne tereny wydobywcze przy istniejących lokalizacjach, gdzie prowadzimy już działalność górniczą, włączając je sukcesywnie do produkcji. Poszukujemy też nowych terenów pod kopalnie kruszyw – pomimo że jest to niezwykle trudne zadanie. Nie ustajemy jednak w  tych próbach i  jeśli będzie taka możliwość, chcemy zwiększać liczbę naszych zakładów i wolumen produktów na rynku. Producenci kruszyw podkreślają, że ostatnie lata były dla nich nie najgorsze. Rzeczywiście, był to czas bardzo ustabilizowanej sprzedaży na wysokim poziomie. Mimo trudnej sytuacji makroekonomicznej, zrealizowaliśmy założone cele. Rynek zachował się bardzo stabilnie: i po stronie projektów infrastrukturalnych, na które dostarczamy nasze wyroby, i produktów dla wytwórców np. betonu towarowego czy prefabrykacji

Co do niestabilnej sytuacji makroekonomicznej – czy wojna w Ukrainie odbiła się na waszych działaniach?

Całe otoczenie gospodarcze odczuwa tę sytuację. Rosnąca inflacja, wzrost cen paliw, usług i nośników energii, a  także ograniczona dostępność pewnych produktów, surowców i  części zamiennych  – to znacznie podnosi koszty działalności nie tylko w kruszywach, ale we wszystkich biznesach. Kolejny aspekt to bardzo duża zmienność rynku w bardzo krótkim czasie. Najbliższy nam temat dotyczy wspomnianego wzrostu cen paliw, co generuje bardzo wysokie dodatkowe koszty działalności. Mierzymy się także z niedoborem pracowników, czego nie ułatwia odpływ części zatrudnionych w Polsce Ukraińców. Sytuacja na rynku pracy jest trudna, a bezrobocie bardzo niskie, w wyniku czego dostępność kadry – przede wszystkim tej wykwalifikowanej – jest ograniczona. Trudnościom tym musi sprostać wiele firm działających w sektorze budowlanym – problem dotyka przedsiębiorstwa wykonawcze i dostawców materiałów budowlanych, którym znacząco „rozmijają się” bieżące koszty i założone budżety.

Pewną receptą na te wyzwania jest obniżanie kosztów i zwiększanie efektywności.

Wiele naszych działań optymalizacyjnych skupia się na podnoszeniu efektywności operacyjnej i  produktywności zakładów. Od kilku lat stosujemy zaawansowane systemy elektroniczne, monitorujące prace poszczególnych urządzeń, ich otoczenie, wydajność i efektywność. Wdrożyliśmy też rozwiązania zarządzające zużyciem paliw i energii elektrycznej. Ważnym aspektem są tu również procesy rekultywacji prowadzone na naszych zakładach. Staramy się wykonywać je szybko po zakończeniu eksploatacji, tak aby minimalizować koszty w zakresie podatków i wszelkich innych opłat, jakie ponosimy z tytułu zajmowanych gruntów. Warto także zaznaczyć, że pandemia spowodowała konieczność wdrożenia pewnych zmian i poszukiwania nowych, cyfrowych rozwiązań. Niektóre ułatwiły naszą pracę i pozytywnie wpłynęły na jej wykonywanie. Takim przykładem są np. spotkania w  formie online, które w  pewnym zakresie z pewnością już z nami zostaną. Przeżyliśmy dwa trudne lata w pandemii, które nauczyły nas szybkiego i  elastycznego działania w  czasach, kiedy niewiele dało się przewidzieć. Obecna sytuacja pokazuje jednak, że okres nieprzewidywalności wcale nie jest za nami.

Kopalnie należące do CEMEX są bardzo nowoczesne. Jakie inwestycje poczyniliście ostatnio?

Ostatnio skupialiśmy się na systemach monitorowania wydajności i  efektywności pracy naszych zakładów, o których wspominałem. Inwestycje rozpoczęliśmy kilka lat temu i nadal podążamy w tym kierunku. Nasze kopalnie staramy się wyposażać w  dodatkowe sprzęty i  urządzenia na liniach produkcyjnych, tak aby sprostać potrzebom ilościowym i jakościowym klientów. Na bieżąco odnawiamy i modernizujemy linie technologiczne oraz park maszynowy, w celu zwiększenia ich sprawności i efektywności.

W co zamierzacie inwestować w najbliższej przyszłości?

Chcemy wyposażać nasze zakłady kruszywowe oraz kolejne wytwórnie betonu w  instalacje fotowoltaiczne, aby zminimalizować zużycie energii ze źródeł nieodnawialnych. Prace te wykonaliśmy już w jednej z naszych wytwórni betonu w Pruszkowie. Inwestujemy też w rozwiązania poświęcone uzdatnianiu wody i umożliwiające ponowne jej wykorzystanie. Jesteśmy również zainteresowani budową instalacji do produkcji kruszyw z recyklingu. 

 

Rozmawiała Sabina Szewczyk-Wajda, redaktor czasopisma „Surowce i Maszyny Budowlane” oraz portalu kierunekSUROWCE.pl

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ