Partner serwisu
Tylko u nas
26 lutego 2020

Konkurs EKOkopalnia: kto będzie oceniać wnioski?

Kategoria: XXVII Sympozjum KRUSZYWA CEMENT WAPNO, 6 listopada 2020, ONLINE

6 specjalistów w dziedzinach ekologii, górnictwa, komunikacji, CSR i zrównoważonego rozwoju. Sprawdź, kto zasiada w kapitule konkursu EKOkopalnia.

Konkurs EKOkopalnia: kto będzie oceniać wnioski?

Skład kapituły konkursowej:

Magdalena Fudala: właścicielka Firmy Doradczej FREELANCER PR. Specjalizuje się w relacjach z mediami, komunikacji wewnętrznej, komunikacji kryzysowej i CSR. Trener w szkoleniach z zakresu budowania wizerunku, autoprezentacji, relacji z mediami oraz zasad savoir - vivre wg. protokołu dyplomatycznego. Ekspert z listy PARP w dziedzinie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. Od lutego 2009 także rzeczniczka prasowa spółki Dyckerhoff Polska, będącej częścią międzynarodowego koncernu przemysłowego Buzzi Unicem.

Wiesław Kozioł, prof. zw. dr hab. inż.: profesor Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie Oddział Zamiejscowy w Katowicach, do 2015r profesor Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH w Krakowie. Kierownik Katedry Górnictwa Odkrywkowego AGH ( 1996 – 2012r). Autor lub współautor ok. 300 publikacji i kilkunastu monografii z zakresu górnictwa odkrywkowego, gospodarki odpadami wydobywczymi, ochrony środowiska. Promotor 10 prac doktorskich.

Obecnie miedzy innymi członek Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN, członek Rady Naukowej IMBiGS, w-ce przewodniczący Komisji Oceny i Odbioru Prac Naukowych IMBiGS, Przewodniczący Głównej Komisji Górnictwa Odkrywkowego przy ZG SIiTG, Ekspert Polskiej Izby Ekologii, członek Rady Fundacji Nauka i Tradycje Górnicze AGH, członek kolegiów redakcyjnych lub rad naukowych czasopism : Górnictwo Odkrywkowe, Przegląd Górniczy, Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska WUG, Kruszywa, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, Surowce i Maszyny Budowlane.


Wojciech Naworyta, dr hab. inż., prof. AGH: od ponad 20 lat w Katedrze Górnictwa Odkrywkowego AGH w Krakowie. Absolwent Inżynierii Środowiska na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH; doktorat w TU Bergakademie Freiberg w ramach Stypendium Deutsche Forschungsgemeinschaft na temat szkód górniczych wywołanych eksploatacją podziemną. Specjalizuje się w dziedzinie modelowania złóż, projektowania kopalń, rekultywacji oraz szeroko pojętego obszaru na styku dziedzin: górnictwo, środowisko, społeczeństwo. Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin, Członek Komisji Zasobów Kopalin przy Ministrze Środowiska (2015-2016). Od 2020r. członek Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN. Autor projektów rekultywacji kopalń węgla brunatnego, gipsu, iłów i in; Autor opracowań dla przemysłu górniczego, na zlecenie Ministerstwa Środowiska, na zlecenie Komisji Europejskiej. Z zamiłowania krajoznawca, przyrodnik, kajakarz, biegacz ultra, mors.

Elżbieta Pietrzyk-Sokulska, dr hab. inż., em. prof. IGSMiE PAN: Absolwentka Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH. Od 1987 r. związana z Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. Przez wiele lat z-ca, a także kierownik Zakładu Sozologii, a pod koniec działalności naukowej profesor w Pracowni Badań Strategicznych. Tu realizowała wiele prac z zakresu gospodarki odpadami, efektywności energetycznej, a także gospodarki surowcami mineralnymi. Przez kilka lat wykładowca na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, a także Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania w Katowicach. Szczególne zainteresowania to zrównoważony rozwój regionów i turystyki, ochrona środowiska, zwłaszcza dotycząca możliwości rekultywacji i adaptacji terenów po eksploatacji surowców mineralnych w celu przywrócenia im wartości użytkowych. Autorka wielu prac i opracowań z tego zakresu, a także publikacji książkowych, promotor prac inżynierskich i doktorskich z zakresu ochrony środowiska. Popularyzatorka wiedzy o adaptacji różnych wyrobisk górniczych poprzez prowadzenie ćwiczeń oraz wycieczek tematycznych w okolicach Krakowa.

Piotr Rymarowicz: prezes Towarzystwa na Rzecz Ziemi, szczególnie interesują go tematy związane z gospodarką odpadami, walorami stawów karpiowych, wsparciem społeczności lokalnej.

Tadeusz Zając: dr hab., prof. Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk: jego główne zainteresowania to ochrona przyrody, ekologia ekosystemów, głównie dolin rzecznych, behawior osobników w kontekście wyboru siedliska. Pomysłodawca i koordynator wielu projektów za zakresu stosowanej ochrony przyrody. Obiekty badań: głównie fauna, ptaki, mięczaki, płazy. Vice Przewodniczący Rady Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, członek Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w woj. małopolskim.

fot. 123rf.com fot. ilustracyjne
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ