Partner serwisu

Kopanie w zbiorniku

Kategoria: Zdaniem prawnika

Wydobycie kopalin w obrębie obiektów gospodarki wodnej

Mariusz Dyka
Starostwo Powiatowe w Gliwicach

Budowa zbiornika „Racibórz Dolny” to ważne przedsięwzięcie dla producentów kruszyw, dające nadzieję na ożywienie lokalnego rynku (o czym była mowa w nr 2/2013). Jednocześnie jednak stworzenie suchego polderu w części doliny Odry spowoduje powstanie ograniczeń dla wydobywania kruszyw w późniejszym okresie. Ograniczenia te stanowią przykład wyzwań, z jakimi uporać się muszą przedsiębiorcy górniczy podejmujący wydobycie w obrębie lub w pobliżu takich obiektów.

Kopanie w zbiorniku

Doliny rzeczne to źródło kopalin nagromadzonych bądź to bezpośrednio na skutek akumulacji rzecznej, bądź powstałych jako osady wodnolodowcowe. Nie inaczej jest z doliną Odry, w miejscu planowanej lokalizacji zbiornika „Racibórz Dolny”. Zgodnie z treścią „Raportu o oddziaływaniu na środowisko w postępowaniu ponownym przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na rzece Odrze (polder)”, na terenie objętym planowaną budową wspomnianego obiektu zlokalizowanych jest łącznie 7 udokumentowanych złóż kruszyw naturalnych (piasków i żwirów). Są to: Brzezie nad Odrą, Racibórz I – Zbiornik, Racibórz II – Zbiornik, Bieńkowice – Wschód, Nieboczowy III, Lubomia III oraz Krzyżanowice Tworków. Zgodnie z przywołanym opracowaniem potencjalne zasoby w/w kopalin szacuje się na 164 906 tys. ton. Złoża te eksploatowane są (lub będą) przez kilkanaście przedsiębiorstw. Powierzchnia terenów objętych bezpośrednio wydobyciem wyniesie 560,57 ha.

Jak widać, na obszarze przyszłego zbiornika znajdują się znaczne zasoby kruszyw budowlanych oraz istnieje potencjał organizacyjny umożliwiający ich wydobycie.

W zaistniałej sytuacji istotne znaczenie ma odpowiedź na pytanie: jakie będą warunki eksploatacji w/w złóż w przyszłości.Autor: Mariusz Dyka, Starostwo Powiatowe w Gliwicach

Fot.: Maciej Rowiński

 

Cały materiał znajdą Państwo w magazynie "Surowce i Maszyny Budowlane" 3/2013

zamów prenumeratę w wersji elektronicznej lub drukowanej

 Jak zamówić prenumeratę czasopisma drukowaną/elektroniczną

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ