Partner serwisu

Porady prawne

Kategoria: Zdaniem prawnika

Hubert Schwarz
Kancelaria AMADEUS

Czy BHPowiec, ujęty w schemacie organizacyjnym jako dozór wyższy, powinien mieć stwierdzone kwalifikacje górnicze?

Nie. Z przepisu art. 58 ust. 1 pkt 3 wynika, że stwierdzeniu podlegają kwalifikacje jedynie wybranych specjalności technicznych dozoru wyższego. W przypadku odkrywkowych zakładów górniczych specjalnościami tymi są: górnicza, miernicza, geologiczna, budowlana oraz ochrona środowiska. Kwalifikacji w innych specjalnościach wyższego dozoru nie stwierdza się, co jednak nie oznacza, że osoby takie (w naszym przykładzie – behapowiec) nie powinny posiadać kwalifikacji. Stosownie do przepisów rozporządzenia ministra środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz.U. nr 275, poz. 1628), osoby wyższego dozoru powinny legitymować się odpowiednimi kwalifikacjami, które są zróżnicowane w zależności od specjalności technicznej. Ani ustawa, ani rozporządzenie nie wymieniają specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, dlatego należy zastosować kwalifikacje określone w § 3 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia. Behapowiec winien zatem legitymować się następującymi kwalifikacjami:

  • posiadanie tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera, nadanego po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych, w zakresie dającym, zgodnie z treścią suplementu do dyplomu ukończenia studiów, przygotowanie do pracy w górnictwie odkrywkowym, lub posiadanie tytułu zawodowego inżyniera lub licencjata, nadanego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych, w zakresie dającym, zgodnie z treścią suplementu do dyplomu ukończenia studiów, przygotowanie do pracy w górnictwie odkrywkowym, a także odbycie rocznej praktyki w średnim i niższym dozorze ruchu zakładu górniczego albo zakładu,

albo

  • posiadanie kwalifikacji w zawodach dających przygotowanie do pracy w górnictwie odkrywkowym, określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, oraz odbycie dwuletniej praktyki w średnim i niższym dozorze ruchu zakładu górniczego albo zakładu.

 
Autor: Hubert Schwarz, Kancelaria AMADEUS

 

Artykuł został opublikowany w magazynie "Surowce i Maszyny Budowlane" nr 1/2013

zamów prenumeratę w wersji elektronicznej lub drukowanej

 Jak zamówić prenumeratę czasopisma drukowaną/elektroniczną

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ