Partner serwisu
Tylko u nas
06 marca 2018

Chcę zrobić jak najwięcej. Rozmowa z Mariuszem Orionem Jędryskiem

Kategoria: Aktualności

Trwają intensywne prace nad projektem Polityki Surowcowej Państwa. Czemu ma służyć ten dokument i jakie zadania będzie miała Polska Agencja Geologiczna – mówi Mariusz Orion Jędrysek, wiceminister środowiska, Główny Geolog Kraju i Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa, który stawia sobie jasny cel: zrobić jak najwięcej.

Chcę zrobić jak najwięcej. Rozmowa z Mariuszem Orionem Jędryskiem

Co zakłada projekt Polityki Surowcowej Państwa?

Projekt ten zawiera plan działań niezbędnych do świadomego oddziaływania na gospodarkę poprzez m.in. zmniejszenie ryzyk podaży surowców. Dokument jest efektem ponadrocznej pracy Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa i Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Surowcowej Państwa. W istocie jednak działania przygotowania wówczas polityki geologiczno-surowcowej wykonywałem od 2006 r. Inicjatywa ta opiera się na 9 filarach m.in. ma oceniać krajowe zapotrzebowanie na surowce, proponuje sposoby gospodarowania ich udokumentowanymi zasobami i pozyskiwania nowych, prezentuje zasady prowadzenia polityki surowcowej itd. Wejście w życie projektu PSP ma znacząco wpłynąć m.in. na rozwój technologii, stworzenie ułatwień gospodarczych i podatkowych dla przedsiębiorców. Jego celem jest racjonalne gospodarowanie zasobami, ale też upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy o surowcach, geologii, górnictwie… Każdy z filarów ma kilka zadań, one zaś podzadania. Każde z nich będzie miał program wykonawczy – dokument będzie więc reagował na zmiany w świecie nie naruszając struktury całości. Zapraszam serdecznie każdego do udziału w konferencjach i budowaniu PSP – informacje można znaleźć na stronie Ministerstwa Środowiska.

Często podkreśla pan, że aby skutecznie wdrażać przyszłą Politykę Surowcową Państwa niezbędne będzie powstanie Polskiej Agencji Geologicznej. Jakie będzie miała ona zadania?

Będzie ona narzędziem rządu do zarządzania naszym wnętrzem Ziemi i wdrażania polityki surowcowej zabezpieczającej m.in dostęp do kluczowych surowców. Bez Agencji nie ruszymy z miejsca – PAG musi być zarządcą geologiczno-surowcowym, którego dzisiaj nie mamy. Wydobycie surowców znacznie komplikuje obecne prawo. Aktualnie w procedowanych jest kilka aktów prawnych, mających za zadanie usprawnić system m.in. poszukiwań i wydobycia. Właśnie do jednego z tych aktów należy powołanie Polskiej Agencji Geologicznej – projekt poddawany jest uzgodnieniom międzyresortowym. PAG ma zapewnić skuteczne prowadzenie polityki surowcowej oraz sprawowanie nadzoru nad działalnością geologiczną i górniczą. Polska Agencja Geologiczna ma być ustawowo wyposażona w kompetencje oraz środki finansowe służące do spójnej i kompleksowej polityki państwa. Ma zapewnić bezpieczeństwo geologiczno-surowcowe oraz sprawniejsze nabywanie, gromadzenie, przetwarzanie, ewidencjonowanie, archiwizowanie, ochronę i udostępnianie danych geologicznych. Opinia Rady Legislacyjnej mocno wspiera powołanie PAGu: twitter.com/mariuszjedrysek - warto przeczytać dwie pierwsze strony – sporo się wyjaśni.

Szacuje się, że 1/3 kruszyw wydobywana jest nielegalnie. Jak chronić i racjonalnie wykorzystywać złoża kopalin?

Sprawę tę podniosłem jako pierwszy w 2006 roku – głownie w czasopismach branżowych, takich, jak wasze. Od tego czasu niewiele się zmieniło. Stan ten można poprawić poprzez uproszczenie i przyspieszenie procesu koncesyjnego, a także przez powołanie straży geologicznej, której powołanie nie znalazło zrozumienia społecznego. Zresztą ciągle niektórzy mylą straż geologiczną (której projekt zarzuciłem) z Polska Agencją Geologiczną, która ma służyć państwu w zakresie geologii. PAG nie wymaga nowych pieniędzy, tylko innego umocowania osób wykonujących w sposób rozproszony niektóre zadania służby geologicznej – taką ma każdy szanujący się kraj. Poprzez zmianę systemu PAG będzie bardzo skutecznym narzędziem w walce z nielegalnym wydobyciem.

Trwa cykl konferencji konsultacyjnych w zakresie Polityki Surowcowej Państwa. Czy takie działania będą kontynuowane?

Będzie co najmniej 11 takich konferencji, są to konsultacje regionalne, odbywające się w największych polskich miastach. Będą się odbywać niemal do końca roku 2018. Teraz działamy, aby osiągnąć zamierzony cel – zrobić jak najwięcej w zakresie polityki surowcowej naszego kraju.

Sławek
2018-05-18
W końcu ktoś coś robi w tej sprawie !!! Wreszcie jakiś porządek i ucywilizowanie "wolnej amerykanki" w sprawie surowców - naszego bogactwa.
mały książę
2019-01-10
PYSZNE!!! chcę zrobić jak najwięcej, ale przez ponad trzy lata moich rządów nie zrobiłem... no tak nie zrobiłem NIC :) Bo nie chodzi o to żeby zrobić, ale żeby robić, robić bez końca i lansowac się
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ