Partner serwisu
26 lutego 2016

Obowiązek uzyskania decyzji środowiskowej

Kategoria: Zdaniem prawnika

W odniesieniu do górnictwa odkrywkowego decyzja środowiskowa jest wymagana wówczas, jeżeli koncesja na wydobywanie kopaliny ze złoża stanowi przedsięwzięcie zaliczone do mogących (zawsze bądź potencjalnie) znacząco oddziaływać na środowisko. O szczegółach rozstrzygają przepisy wykonawcze.

Obowiązek uzyskania decyzji środowiskowej

W odniesieniu do przedsięwzięć zaliczonych do kategorii mogących „zawsze znacząco” oddziaływać na środowisko, elementem wniosku o podjęcie decyzji środowiskowej jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko; dla przedsięwzięć mogących oddziaływać „potencjalnie znacząco” może on być wymagany. Wspomniany raport w istocie jest m.in. opisem stanu środowiska w miejscu realizacji zamierzonego przedsięwzięcia oraz próbą odpowiedzi na pytanie, jak wpłynie ono na stan środowiska, począwszy od fazy jego realizacji (np. udostępnienia złoża), funkcjonowania (np. wydobywania kopalin), na likwidacji działalności kończąc. Szczegóły określa ustawa (art. 66 u.ooś.). Obserwacje i badania stanu środowiska na potrzeby sporządzenia raportu mogą natomiast trwać nawet cały rok. Nie ma też wątpliwości, że związane z tym koszty ponosi inwestor.

 

fot.: freeimages.com

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ