Partner serwisu

Klucz sukcesu dla profesora Artura Bębna

Kategoria: XX Sympozjum Cement Wapno

W tym roku po raz pierwszy redakcja magazynu Surowce i Maszyny Budowlane przyznała statuetkę Klucza Sukcesu profesorowi Arturowi Bębnowi – za całokształt pracy zawodowej.

Klucz sukcesu dla profesora Artura Bębna

Ceremonia wręczenia statuetki miała miejsce podczas uroczystej kolacji w ramach XX Sympozjum Naukowo-Technicznego KRUSZYWA CEMENT WAPNO (15-17 października 2013r., Kielce).

 

O profesorze

Prof. zw. dr hab. inż. Artur Bęben, Generalny Dyrektor Górniczy I st. (ur. 1930 r.), związany z Akademią Górniczo-Hutniczą od 1949 roku, poświęcił się pracy dydaktycznej i naukowej w dziedzinie budowy i eksploatacji maszyn dla odkrywkowego górnictwa skalnego, prowadzi badania i wykłady po dzień dzisiejszy. Na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (obecna nazwa) pełnił odpowiedzialne stanowiska Kierownika Zakładu Odkrywkowych Maszyn Górniczych, Kierownika Wydział owych Studiów Doktoranckich, prodziekana i dziekana wydziału oraz prorektora ds. nauczania AGH. Równolegle z pracą naukową w AGH pogłębia swoje wiadomości zawodowe, pracował na pół etatu w latach 1955-58 początkowo w Oddziale Doświadczalnym Kamieniołomów i Klinkierni Drogowych z siedzibą w Kamieniołomie porfiru w Miękini, a następnie w Głównym Instytucie Górnictwa w Oddziale terenowym w Kopalni Wapienia „Czatkowice”. Niezależnie od pracy naukowej w Uczelni zdobywa staż dydaktyczny, pracował w latach 1953-69 jako nauczyciel w Technikum Górniczym Ministerstwa Górnictwa i Energetyki w Krakowie, wykładając, jako nauczyciel zawodu, „maszyny górnicze” i w Technikum Zaocznym Budowlanym w Krakowie (1958-1969) w sekcji „Górnictwo Odkrywkowe”, wykładając przedmioty: maszyny górnicze odkrywkowe, rysunek techniczny, mechanika techniczna. Jest wynalazcą i konstruktorem licznych oryginalnych rozwiązań maszyn i narzędzi wiertniczych za co otrzymał wiele znaczących nagród ministerialnych, rektorskich i dziekańskich. Jest uznawanym autorytetem w zakresie techniki wiertniczej otworów strzałowych. Wypromował 14 doktorów (ostatni w 2007 r.). Ma na swym koncie, jako autor i współautor, ponad 350 publikacji, w tym kilkanaście podręczników, zarówno akademickich jak i dla szkół zawodowych. Za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjno-społeczną był wyróżniany wieloma odznaczeniami państwowymi, między innymi Krzyżem Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim OOP, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, licznymi Nagrodami MNiSzW i Rektora AGH oraz odznaczeniami regionalnymi, stowarzyszeniowymi, związkowymi i wojskowymi, również tytułem honorowym  „Zasłużony Nauczyciel PRL”. Posiada także godność HONOROWEGO OBYWATELA KROSNA. Jako działacz, społecznik został w 2008 roku wyróżniony przez Ministra  Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej Bogdana Zdrojewskiego odznaką honorową „ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ”. Senat Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie uchwałą podjętą w dniu 23 września 2009 roku nadał profesorowi Arturowi Bębnowi Godność PROFESORA HONOROWEGO.

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ