Partner serwisu
01 października 2014

Stanowisko Lafarge w sprawie poszerzenia wydobycia kopalni Dubie

Kategoria: Aktualności

Kopalnia Dolomitu Dubie to zakład z ogromnymi tradycjami górniczymi, działający od 1963 roku. Prowadzi wydobycie dolomitu dewońskiego na podstawie aktualnej koncesji udzielonej przez Wojewodę Małopolskiego.

Stanowisko Lafarge w sprawie poszerzenia wydobycia kopalni Dubie

Nie będzie zwiększenia poziomu wydobycia
W związku z pojawiającymi się w mediach wypowiedziami kilku mieszkańców wsi Siedlec, pragniemy wyjaśnić, że kopalnia Dubie nie planuje zwiększenia poziomu wydobycia, natomiast zgodnie z udokumentowanym w latach 80. złożem, planuje poszerzenie obszaru wydobycia. Jest to związane z zapewnieniem ciągłości funkcjonowania zakładu, który działa w tym samym miejscu od ponad 50 lat. Zakres eksploatacji złoża będzie określony na etapie uzyskiwania decyzji koncesyjnej, to organ koncesyjny określi granicę, w obrębie której będzie można prowadzić wydobycie. Lafarge odkreśla, że dotychczas nie otrzymano żadnych zgłoszeń od mieszkańców wsi Siedlec dotyczących uciążliwości związanej z hałasem, pękającymi ścianami domów czy zanieczyszczeniem powietrza celem ich natychmiastowej weryfikacji. Kopalnia działa pod kontrolą właściwych urzędów i nie przekracza norm wynikających z przepisów prawa.

50 lat
Kopalnia prowadzi działalność w tym samym miejscu od ponad 50 lat. W przypadku otrzymania poszerzonej koncesji na wydobycie, będzie przestrzegała jak dotychczas wszelkich postanowień i ograniczeń nałożonych przez organ koncesyjny. Chcemy podkreślić, iż przez ostatnie lata w trakcie wielu kontroli w kopalni Dubie przeprowadzonych przez m.in. Wyższy i Okręgowy Urząd Górniczy (nieraz kilkakrotnie w ciągu roku), Inspektoraty Ochrony Środowiska, Starostwo Powiatowe, Inspekcję Pracy, nigdy nie zostały stwierdzone nieprawidłowości w działaniu kopalni, w tym również takie, które stwierdzałyby negatywne oddziaływanie na otoczenie zakładu.

Co więcej, stale inwestujemy w nowe technologie, które pozwalają nam być bardziej przyjaznymi otoczeniu i środowisku a kopalnie Lafarge po zakończeniu wydobycia złoża podlegają procesowi rekultywacji.

O kopalni
Kopalnia Dolomitu Dubie należy do Spółki Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych w Rudawie S.A., a ta z kolei od 2005 do Grupy Lafarge. Jest to zakład przez lata dobrze wpisujący się w życie lokalnej społeczności i dający pracę wielu mieszkańcom regionu. Obecnie w Kopalniach Odkrywkowych Surowców Drogowych w Rudawie S.A. pracuje ok. 150 pracowników. Stale współpracujemy z wieloma podwykonawcami głównie z powiatu krakowskiego, dając zatrudnienie kilkuset pracownikom firm zewnętrznych. Z tytułu działalności kopalni, gminy uzyskują nie tylko dochody z opłaty eksploatacyjnej, które między innymi są przeznaczane na inwestycje, ale także wsparcie dla wielu lokalnych inicjatyw służących rozwojowi regionu.

Źródło: Lafarge

Fot. fot. Sienieńska (poznajkrzeszowice.pl)

ZAMKNIJ X
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ