Partner serwisu

RELACJA

Kategoria: IV Konferencja Nowoczesne Kopalnie Żwiru i Piasku

Optymalizacja i dywersyfikacja produkcji, obniżanie energochłonności, elastyczność – przy wykorzystaniu nowoczesnych maszyn – to odpowiedź na kryzys, którą usłyszeli uczestnicy konferencji „Nowoczesne kopalnie żwiru i piasku” 31 maja - 1 czerwca.

RELACJA

    Nowoczesność na trudne czasy

    Temat kryzysu często przewijał się zarówno w wystąpieniach odnoszących się do obecnej i prognozowanej sytuacji na rynku, jak i w referatach poświęconych nowoczesnym maszynom.

Co czeka branżę?

    – Dywersyfikacja zastosowania kruszyw to nieodzowny kierunek, zwłaszcza w obliczu trudniejszych czasów – przekonywał Łukasz Leśnik z firmy Eurovia Kruszywa, podczas wykładu wprowadzającego. Podkreślał, że możliwe są modyfikacje receptur, wskazane jest rozwijanie alternatywnych zastosowań kruszyw oraz tworzenie substytutów wśród produktów.

    Łukasz Leśnik wspominał o trudnościach, które stoją przed branżą, jak niespójne zapisy w projektach budowlanych, wykluczające się wymagania, niski stopień świadomości uczestników procesu budowlanego. – Dwa lata temu prezentowałem slajd z problemami producentów kruszyw. Dziś mógłbym usunąć najwyżej 1 punkt. Pozostałe wciąż są aktualne – mówił menadżer ds. jakości Eurovia Kruszywa.

    Jak poradzić sobie z kłopotami płynącymi z kolei z nowego prawa geologicznego i górniczego mówił Hubert Schwarz z kancelarii prawniczej Amadeus, prezentując „Kruczki i sztuczki w zakresie prac geologicznych oraz przygotowania zakładu do eksploatacji”.

    Do trudności, z jakimi zmierzą się kopalnie, dochodzi teraz i nowa – niepewność odnośnie przyszłości branży. – Odpowiedź na to, jakie będzie zapotrzebowanie na kruszywa w najbliższym czasie, nie jest prosta – mówił Krzysztof Galos (Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN), który oparł swoje prognozy m.in. na przewidywaniach odnośnie możliwej przyszłej produkcji cementu i betonu towarowego.

    Sytuację w kruszywach omawiał również m.in. Aleksander Kabziński (Polski Związek Producentów Kruszyw), przedstawiając kilka możliwych prognoz – scenariuszy, zależnych m.in. od kwoty, jaką Polska otrzyma w kolejnym okresie budżetowym UE oraz od poziomu rozwoju naszej gospodarki. I o ile przy wysokim PKB, wzrost produkcji kruszyw jest możliwy, tak przy pogłębiającym się kryzysie branżę może czekać trudna próba.

Konferencja „Nowoczesne kopalnie żwiru i piasku” odbyła się w dniach 31 maja –1 czerwca we Wrocławiu w hotelu Novotel. Organizatorem imprezy była firma BMP’, rolę Honorowego Gospodarza pełniła Eurovia Kruszywa. Patronat nad konferencją sprawował Polski Związek Producentów Kruszyw. Partnerem została firma Sotres i Global-Tech.

Nowoczesne maszyny i urządzenia

    Sytuacja w branży to jedno, jednak głównym tematem konferencji było omówienie nowoczesnych rozwiązań, wykorzystywanych na kopalniach żwiru i piasku. I tu sporo było nawiązań do obecnej sytuacji gospodarczej. Wiele firm kładło bowiem nacisk na zastosowane w maszynach czy urządzeniach rozwiązania, pozwalające na m.in. ograniczenie zużycia paliwa, energochłonności. Podkreślano możliwość zastosowania urządzeń do wytwarzania nowych produktów – dywersyfikacja i elastyczna, zoptymalizowana produkcja to wg specjalistów recepta na gorszy okres kryzysu.

    Jakie zatem maszyny wybrać? Na ten temat mówił m.in. Sylwester Sroka z Lafarge, omawiając proces eksploatacji i przeróbki kopaliny na żwirowni Sępólno oraz Łukasz Machniak z AGH, prezentując technologie wydobycia kruszyw żwirowo-piaskowych spod wody. Uzupełnieniem tematu było wystąpienie Wojciecha Glapy i Macieja Hawrysza z Politechniki Wrocławskiej, mówiących o geotechnicznych uwarunkowaniach bezpiecznej podwodnej eksploatacji kopalin.

    Nowoczesna kopalnia to nie tylko ta posiadająca innowacyjny sprzęt, ale i umiejętnie dbająca o środowisko, niepozostawiająca po sobie „księżycowych krajobrazów”. Dobre praktyki rekultywacji w kierunku leśnym terenów poeksploatacyjnych na przykładzie „Żwirowni Sępólno” omówił Maciej Czapski z Lafarge.

    Problemem, z jakim boryka się wielu producentów kruszyw, jest przeładowanie samochodów. Jak rozwiązać tę kwestię? – odpowiedź podał Zdzisław Dziubiel (Eurovia Kruszywa), opisując nowoczesny system ważenia, zastosowany na kopalni w Mietkowie. Goście uczestniczący w konferencji mogli nie tylko dowiedzieć się o tym systemie z prezentacji, ale i naocznie przekonać się, jak działa, podczas wycieczki technicznej na wyrobisko i zakład przeróbczy w Mietkowie, kończącej dwudniową imprezę.

Honorowy Gospodarz Patronat
Partner
 
 
         

Patronat medialny
Organizator    
   
         
         
         


 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ