Partner serwisu
05 sierpnia 2014

CEMEX podaje wyniki za drugi kwartał roku 2014

Kategoria: Cement i wapno

CEMEX ogłosił, że skonsolidowana sprzedaż netto osiągnęła wartość 4,2 miliarda $US w drugim kwartale 2014 r., wzrost o 4% wobec porównywalnego okresu w 2013 r. Wynik operacyjny EBITDA wzrósł w kwartale o 1% do wartości 737 milionów $US wobec analogicznego okresu 2013 r. Porównując na takich samych zasadach i korygując o liczbę dni roboczych w naszych oddziałach w kwartale, skonsolidowana sprzedaż netto wzrosła o 5%, a wynik operacyjny EBITDA wzrósł o 3% wobec drugiego kwartału 2013 r.

CEMEX podaje wyniki za drugi kwartał roku 2014

Najważniejsze zagadnienia dotyczące skonsolidowanego wyniku finansowego i operacyjnego CEMEX za drugi kwartał 2014 r.

Wzrost skonsolidowanej sprzedaży netto był spowodowany wyższymi cenami naszych produktów w walutach lokalnych w większości naszych oddziałów oraz wyższymi ilościami w USA i naszych regionach Śródziemnomorskim, Ameryki Południowej, Środkowej i Karaibów oraz Azji.
Dochód operacyjny przed kosztami pozostałymi, netto, w drugim kwartale wzrósł o 1%, do 456 milionów $US.
Wynik operacyjny EBITDA wzrósł w kwartale o 1%, do kwoty 737 milionów $US. Porównując na takich samych zasadach i korygując o liczbę dni roboczych, wynik operacyjny EBITDA wzrósł w kwartale o 3% wobec porównywalnego kwartału 2013 r.
Marża wyniku operacyjnego EBITDA spadła o 0,5 punktu procentowego, porównując rok do roku, osiągając 17.7%. Porównując na takich samych zasadach i korygując o liczbę dni roboczych w naszych oddziałach, marża wyniku operacyjnego EBITDA spadła o 0,3 punktu procentowego rok do roku.
Dochody netto z udziałów kontrolnych wyniosły w kwartale 76 milionów $US, nasz pierwszy odnotowany zysk kwartalny od 2009 r.
Wolne przepływy środków pieniężnych po nakładach inwestycyjnych na utrzymanie za kwartał wyniosły 63 miliony $US, w porównaniu do wartości ujemnej wynoszącej 86 milionów $US w analogicznym kwartale 2013 r.

Fernando A. Gonzalez, Prezes Zarządu, powiedział: - Jesteśmy zadowoleni z trendów obserwowanych do chwili obecnej odnośnie ilości naszych trzech podstawowych produktów oraz z nieprzerwanego sukcesu naszej strategii wartość ponad ilość. Oczekujemy poprawy wyników w naszym oddziale meksykańskim w drugiej połowie roku, która powinna doprowadzić do mocniejszego ogólnego generowania wyniku EBITDA za cały rok 2014.

 

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ