Partner serwisu
04 sierpnia 2014

Ścieżka edukacyjna w nieczynnej kopalni Lipówka w Rudnikach

Kategoria: Cement i wapno

Przyrodnicza ścieżka edukacyjna „Kopalnia przywrócona naturze” powstała na terenie dawnego wyrobiska „Lipówka” w Rudnikach, wykorzystywanego do 1989 r. przez Cementownię Rudniki jako źródło wapienia. Wydano specjalny segregator z zadaniami i scenariuszami lekcji do przeprowadzenia na terenie kamieniołomu oraz audioprzewodnik składający, które są uzupełnieniem tablic wchodzących w skład ścieżki.

Ścieżka edukacyjna w nieczynnej kopalni Lipówka w Rudnikach

Edukacja przyrodnicza
W skład ścieżki wchodzi 16 tablic edukacyjnych rozmieszczonych na 11 stanowiskach tematycznych, prezentujących najciekawsze fragmenty kamieniołomu, gatunki roślin i zwierząt, ich siedliska oraz obiekty przyrody nieożywionej.

Ścieżka jest efektem współpracy CEMEX z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków i Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie, dzięki dofinansowaniu CEMEX i Fundacji CEMEX „Budujemy przyszłość”. Celem projektu jest upowszechnienie wiedzy na temat przyrody, budowanie społecznej akceptacji dla ochrony lokalnych wartości przyrodniczych, zwiększenie możliwości edukacji przyrodniczej oraz rozwoju poznawczego dzieci i młodzieży oraz wzrost walorów rekreacyjnych i potencjału turystycznego regionu.

Bogate materiały edukacyjne

W ramach projektu wydano również ilustrowany przewodnik po ścieżce „Lipówka – kopalnia przywrócona naturze”, który jest doskonałą pomocą dydaktyczną - uzupełnia treści przedstawione na tablicach i ułatwia poruszanie się po ścieżce. Przewodnik został opracowany przez zespół z AJD, a ukazanie się tej publikacji było możliwe dzięki dofinansowaniu ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz CEMEX Polska. Przewodnik został bezpłatnie przekazany lokalnym ośrodkom edukacyjno-wychowawczym, bibliotekom oraz jednostkom administracji lokalnej.

W ramach projektu wydano również ulotkę o ścieżce zawierającą najważniejsze informacje na temat tego miejsca. Ścieżka „Kopalnia przywrócona naturze” jest powszechnie i bezpłatnie dostępna przez cały rok.

Audioprzewodnik po ścieżce

Audioprzewodnik prowadzi po trasie ścieżki, składa się z 16 nagrań, które są uzupełnieniem tablic wchodzących w skład ścieżki. Nagrania zawierają opis najciekawszych obiektów i procesów przyrodniczych zachodzących na tym wyjątkowym terenie. Procesem, na który zwrócono szczególną uwagę w nagraniach jest sukcesja ekologiczna, czyli proces naturalnych zmian składu gatunkowego i struktury biocenozy, prowadzący do przekształcania prostszych ekosystemów w bardziej złożone.

Źródło i fot. CEMEX

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ