Partner serwisu
01 czerwca 2023

Woj. świętokrzyskie: trzy odcinki S74 w realizacji

Kategoria: Aktualności

33 oferty wpłynęły w przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie około 76 km drogi ekspresowej S74 od granicy z województwem łódzkim do Mniowa, od Cedzyny do Łagowa i od Łagowa do Opatowa. Wszystkie zaproponowane kwoty są niższe od tych, jakie przeznaczono na realizacje poszczególnych inwestycji.

Woj. świętokrzyskie: trzy odcinki S74 w realizacji

Analiza ofert

Przetargi na realizację trzech odcinków S74 o łącznej długości około 76 km ogłoszono pod koniec stycznia br. Zaprojektowaniem i wybudowaniem trasy od granicy z województwem łódzkim do Mniowa zainteresowanych jest 10 wykonawców. Złożone przez nich oferty w przedziale cenowym od ok. 1 mld do 1,2 mld zł mieszczą się w kwocie, jaką zamawiający przeznaczył na realizację inwestycji (ok. 1,3 mld zł). Średnia wartość ze złożonych ofert to około 86 proc. wartości naszego kosztorysu, gdzie najniższa złożona oferta stanowiła 75 proc., z kolei najdroższa to 93 proc. Kryteriami oceny ofert w tym przetargu są: cena (waga kryterium 55 proc,) przedłużenie okresu gwarancji jakości na obiekty mostowe (20 proc.) oraz na inne elementy m.in. ekrany (20 proc.), a także wykorzystanie destruktu asfaltowego (5 proc.).

W pozostałych dwóch postępowaniach cena stanowi 60 proc., a pozostałe 40 proc. przypisano pozacenowym kryteriom ofert: przedłużeniu okresu gwarancji jakości na obiekty mostowe (20 proc.) oraz na inne elementy m.in. ekrany (20 proc.).

Do przetargu na realizację odcinka Cedzyna - Łagów stanęło 11 wykonawców, którzy złożyli oferty opiewające na kwoty od ok. 1,1 (co stanowi 69 proc. kosztorysu GDDKiA) do ponad 1,6 mld zł (to ok. 98 proc. wartości kosztorysu GDDKiA). Średnia wartość ze wszystkich 11 ofert stanowiła około 77 proc. kwoty jaką GDDKiA zaplanowała na realizację tego zadania. Na tę inwestycję przeznaczono prawie 1,7 mld zł.  

Z kolei na odcinek od Łagowa do Opatowa wpłynęły oferty 12 wykonawców, którzy zaproponowali zrealizowanie inwestycji za kwoty od ok. 632 do prawie 825 mln zł - czyli odpowiednio stanowią one 75 proc. i 98 proc. wartości zaplanowanego kosztorysu. Średnia wartość ze wszystkich 12 ofert to około 86 proc. kwoty, jaką inwestor przeznaczył sfinansowanie zadania a ta wynosi prawie 842 mln zł.  

Komisje przetargowe przystępują do analizy ofert w celu wyłonienia wykonawców. Podpisanie umów na realizacje inwestycji planowane jest w II połowie roku po zakończeniu postępowań przetargowych. Wyłonieni w przetargach wykonawcy będą mieli za zadanie zrealizowanie inwestycji w systemie Projektuj i buduj w ciągu 39 miesięcy od podpisania umów, z wyłączeniem okresów zimowych. Przebieg odcinków został określony w decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach. Szczegółowe rozwiązania techniczne opracowane zostaną na etapie projektu budowlanego.

Droga łącząca województwa

Po wybudowaniu tych trzech odcinków, w 2027 roku pojedziemy przez województwo świętokrzyskie aż 110-kilometrowym nieprzerwanym ciągiem drogi ekspresowej S74. Trasa połączy w przyszłości województwa łódzkie, świętokrzyskie i podkarpackie, poprawiając także skomunikowanie z woj. lubelskim. Mieszkańcom Kielc ułatwi dojazd do węzłów autostradowych w okolicach Łodzi i przejść granicznych w woj. podkarpackim. Trasa ma ogromne znaczenie dla mieszkańców woj. świętokrzyskiego - zapewni bezpieczną i płynną komunikację na kierunku wschód-zachód. Podobne zadanie spełnia już droga S7 dla kierunku północ-południe, nieprzerwanie ekspresowa w granicach regionu od 2020 roku. Realizacja inwestycji przyczyni się m.in. do rozwoju gospodarki i turystyki.

Kolejne odcinki S74 w realizacji

Aktualnie trwa realizacja trzech odcinków. W styczniu złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla odcinka Przełom/Mniów - węzeł Kielce Zachód (ok. 16,4 km). Jej uzyskanie w II połowie br. pozwoli na rozpoczęcie robót budowlanych. Realizacja zadania rozpoczęła się w marcu ub. roku, roboty powinny się zakończyć w II połowie 2025 r.  

Również w styczniu podpisano umowę na zaprojektowanie i wybudowanie 5-kilometrowego odcinka węzeł Kielce Zachód - Kielce. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej, pod koniec roku planowane jest złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID. Inwestycja powinna zakończyć się w II połowie 2026 r.  

W marcu rozpoczęły się roboty budowalne na odcinku obwodnicy Opatowa w ciągu DK9 (ok. 5 km) i S74 (ok. 7 km). Zakończenie inwestycji realizowanej w systemie Projektuj i buduj od czerwca 2021 r. planowane za niecałe dwa lata.  

W październiku ub. roku złożony został wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla odcinka ekspresówki od Opatowa do – Niska i połączenia z S19. 

 

źródło: www.gov.pl
fot. 123rf.com / zdj. poglądowe
Tagi: S74, GDDKiA
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ