Partner serwisu
30 marca 2023

Zakres budowy odcinka drogi od Dąbrowy do Opola

Kategoria: Aktualności

Złożony został wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU), która ustali zakres rozbudowy niespełna 5-kilometrowego odcinka od Dąbrowy do Opola. W kwietniu 2021 r. rozpoczęły się prace projektowe.

Zakres budowy odcinka drogi od Dąbrowy do Opola

Wybór wariantu

W trakcie opracowywania przedmiotowej dokumentacji odbyły się spotkania informacyjne z mieszkańcami. Wszystkie uwagi i opinie do zaproponowanych dwóch wariantów zostały przez projektanta przeanalizowane. Część z nich, stosownie do możliwości, uwzględniono i wprowadzono do dokumentacji.

Możliwe warianty przebiegu trasy analizowane były pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym, w tym również pod względem społecznym. Wariant 2 wskazany został jako rekomendowany we wniosku o wydanie DŚU dla tego zadania.

Zakres rzeczowy inwestycji

Inwestycja planowana jest w ciągu drogi krajowej nr 46 na odcinku od m. Dąbrowa do granicy miasta Opole, na terenie gminy Dąbrowa. Równolegle trwają prace przygotowawcze rozbudowy na odcinek od końca obwodnicy Niemodlina do Dąbrowy. Ten fragment DK46 to niezwykle ważne miejsce na sieci dróg krajowych, ze względu na swój tranzytowy charakter z kierunków Opola i Nysy oraz bezpośredniego dojazdu do autostrady A4 poprzez węzeł Opole Zachód.

Cel inwestycji

Celem inwestycji jest podniesienie parametrów technicznych i funkcjonalno-użytkowych DK46 poprzez rozbudowę do przekroju dwujezdniowego oraz wzmocnienie konstrukcji i dostosowanie do nośności 11,5 t/oś. Działania te podniosą poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawę komfortu jazdy kierowców na tym odcinku. Planowana rozbudowa polegać będzie na dobudowie drugiej jezdni w ciągu DK46 na dwóch sąsiadujących odcinkach (Niemodlin - Dąbrowa oraz Dabrowa - Opole) o łącznej długości ok. 8,3 km.

Dla odcinka Dąbrowa - Opole o długości ok. 4,8 km przewiduje się budowę drugiego równoległego wiaduktu nad torami PKP, a także budowę kanału technologicznego, oświetlenia drogowego, odwodnienia oraz przebudowę infrastruktury nie związanej z drogą tj. sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej oraz kanalizacyjnej.

Dla rozbudowy sąsiedniego odcinka pomiędzy Niemodlinem i Dąbrową już w kwietniu planujemy złożenie wniosku o wydanie DŚU.

Planowane lata realizacji robót: 2026-2028.

 

źródło: www.gov.pl
fot. www.gov.pl
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ