Partner serwisu
23 marca 2023

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w lutym 2023 roku [1]

Kategoria: Aktualności

Według wstępnych danych, produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób w lutym 2023 r. była wyższa o 6,6% w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku (przed rokiem wzrost o 21,2%) oraz wyższa o 10,6% w stosunku do stycznia br. roku (przed rokiem wzrost o 5,8%).

 Tablica 1. Dynamika produkcji budowlano-montażowej (w cenach stałych)

W lutym 2023 roku, zwiększenie produkcji budowlano-montażowej odnotowano w skali roku dla przedsiębiorstw, których podstawowym rodzajem działalności była budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 21,5% oraz realizujących prace budowlane specjalistyczne – o 4,3%, natomiast zmniejszenie wystąpiło wśród jednostek zajmujących się wznoszeniem budynków - o 2,8%.

W stosunku do stycznia 2023 roku zaobserwowano wzrost produkcji we wszystkich działach budownictwa, przy czym w podmiotach wykonujących prace budowlane specjalistyczne – o 13,9%, zajmujących się wznoszeniem budynków – o 12,1% oraz specjalizujących się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 6,3%.  

W okresie styczeń-luty 2023 r., zwiększenie produkcji, w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, odnotowano dla podmiotów zajmujących się budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 21,0% oraz wykonujących roboty budowlane specjalistyczne – o 9,9%, natomiast zmniejszenie wystąpiło wśród jednostek zajmujących się wznoszeniem budynków – o 4,6%.

Produkcja budowlano-montażowa w lutym 2023 roku, w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku, była wyższa zarówno dla robót o charakterze inwestycyjnym – o 8,5%, jak i remontowym – o 4,1% (w ub.r. wzrost odpowiednio o 13,8% oraz 32,5%).  

W okresie styczeń-luty 2023 roku, w porównaniu do analogicznego okresu ub.r., odnotowano wzrost produkcji budowlano-montażowej w zakresie robót inwestycyjnych – o 12,5% (wzrost o 11,6% w 2022 roku) oraz remontowych – o 1,1% (wzrost o 27,8% w 2022 r.).

Wykres 1.  Dynamika produkcji budowlano-montażowej (ceny stałe; przeciętna miesięczna 2015=100)[3]

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w lutym 2023 r. (w cenach stałych), w porównaniu do przeciętnej miesięcznej wartości z roku 2015, wyniosła 89,6.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja budowlano-montażowa w lutym 2023 r. ukształtowała się na poziomie wyższym o 6,1% w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku oraz o 0,8% wyższym w porównaniu ze styczniem 2023 roku.

-----------------------------------------------------------

[1] Dane meldunkowe; obejmują przedsiębiorstwa o liczbie pracujących powyżej 9 osób, których przeważający rodzaj działalności zaliczono do sekcji F „Budownictwo” według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007 (PKD 2007).

[2] Dane z uwzględnieniem informacji ostatecznych o produkcji i cenach w styczniu oraz meldunkowych w lutym

[3] Dane meldunkowe dla miesiąca lutego 2023 r.

źródło: GUS
fot. GUS
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ