Partner serwisu
10 sierpnia 2022

Bezpieczne i przyjazne miejsce pracy

Kategoria: Aktualności

W jaki sposób CEMEX dba o bezpieczeństwo w swoich cementowniach, wytwórniach betonu i kopalniach kruszyw? O dobre praktyki stosowane przez firmę zapytaliśmy Tomasza Skibińskiego, dyrektora BHP w CEMEX Polska, Czechy, Niemcy.

Bezpieczne i przyjazne miejsce pracy

Jaką wagę CEMEX przywiązuje do kwestii związanych z bezpieczeństwem?

Tomasz Skibiński: BHP znajduje się na szczycie hierarchii naszych priorytetów. Obszar zdrowia i bezpieczeństwa został kompleksowo uregulowany w „Polityce BHP”. To dokument, który ma dla nas strategiczne znaczenie – porządkuje wszystkie działania, które podejmuje CEMEX w celu wyeliminowania sytuacji potencjalnie niebezpiecznych, zagrażających zdrowiu i życiu pracowników.

Jakie to działania?

W naszej firmie stosujemy nowoczesną i bezpieczną technologię produkcji, promujemy zdrowy tryb życia i wellbeing, dbamy również o odpowiednią komunikację spraw związanych z bezpieczeństwem i rozwijamy pozytywną kulturę BHP, która przejawia się we wzajemnej trosce o bezpieczeństwo.

Wspomniane inicjatywy są bardzo zaawansowane i mają kompleksowy charakter. Ich celem jest zapewnienie zdrowego i bezpiecznego miejsca pracy dla wszystkich, którzy przebywają na terenie naszych zakładów.

W całej Polsce działa kilkadziesiąt zakładów CEMEX – cementowni, wytwórni betonu i kopalń kruszyw. W jaki sposób firma dba o bezpieczeństwo na ich terenie?

Wszystkich naszych pracowników, bez względu na zakres ich zadań, obowiązuje „12 Zasad Bezpiecznej Pracy”. To zbiór uniwersalnych i podstawowych wytycznych związanych m.in. z bezpiecznym poruszaniem się po terenie zakładu, utrzymaniem porządku i zabezpieczaniem urządzeń.

Potencjalne zagrożenia identyfikujemy na bieżąco, dlatego jesteśmy w stanie regularnie doskonalić stanowiska pracy w naszych zakładach produkcyjnych.

Na czym polega takie doskonalenie?

Przykładowo, w naszych cementowniach stworzyliśmy platformy do otwierania włazów pojazdów do przewozu cementu (cementowozów) znajdujących się kilka metrów nad ziemią – dzięki temu nie trzeba już wchodzić na pojazd i pracować na wysokości, co pozwoliło ułatwić pracę kierowcom i zarazem uczynić czynności związane z otwieraniem włazów znacznie bezpieczniejszymi. Na naczepach pojazdów zamontowane zostały z kolei przechyłomierze, które przesyłają do kabiny pojazdu informację o tym, czy rozładunek może zostać bezpiecznie przeprowadzony. Przykłady tego rodzaju usprawnień można mnożyć.

Na poprawę bezpieczeństwa na terenie naszych zakładów wpływają zarówno pracownicy, jak i osoby zatrudnione przez firmy zewnętrzne. Wszyscy mogą zgłaszać sytuacje niebezpieczne i proponować rozwiązania, korzystając z kart zdarzeń potencjalnie wypadkowych. Zaakceptowane pomysły są niezwłocznie wdrażane.

Czy w doskonalenie procedur i standardów BHP zaangażowana jest też kadra zarządzająca?

Członkowie zarządu i dyrektorzy zakładów odgrywają kluczową rolę w zwiększaniu świadomości znaczenia BHP oraz egzekwowaniu przepisów i zasad w tym zakresie.

W ramach programu VFL (z ang. Visible Felt Leadership) przedstawiciele kierownictwa firmy regularnie odwiedzają wszystkie zakłady. Podczas wizyt rozmawiają z pracownikami na tematy poświęcone bezpieczeństwu pracy, a wnioski z rozmów są przedstawiane w trakcie comiesięcznych spotkań poszczególnych pionów biznesowych.

Od wielu lat kadra zarządzająca uczestniczy także w naszych autorskich szkoleniach „Akademia BHP”. Stawiają one kierownika w roli lidera, który swoim zachowaniem daje przykład innym i wyznacza standardy obowiązujące w miejscu pracy. Uczestnikom szkoleń zwracamy uwagę na odpowiedzialność, jaka na nich spoczywa, a także na ryzyka, które mogą przyczynić się do wypadków.

Do kogo, oprócz pracowników, skierowane są działania CEMEX w obszarze BHP?

Nasze działania obejmują także dostawców towarów i usług pracujących w zakładach CEMEX. Dostawcy ci są poddawani procesowi weryfikacji pod kątem spełniania wstępnych wymogów w zakresie BHP, zanim zostaną umieszczeni na „Liście kwalifikowanych dostawców”, a przed nawiązaniem współpracy otrzymują informację o standardach bezpieczeństwa pracy obowiązujących w naszej firmie. Integralną częścią umów podpisywanych z dostawcami jest ponadto załącznik obejmujący wymagania BHP w stosunku do kontrahentów.

Dbamy również o bezpieczeństwo naszych dostawców, wymagając oceny ryzyka zleconych prac. Pracownicy naszych dostawców  uczestniczą w szkoleniach wprowadzających, w trakcie których poznają obowiązujące standardy BHP, potencjalne zagrożenia, zasady poruszania się po terenie zakładów oraz reagowania na sytuacje awaryjne.

Potencjalne zagrożenia dotyczą nie tylko produkcji, ale także transportu. W jaki sposób CEMEX dba o bezpieczeństwo w tym obszarze?

Nasza firma realizuje specjalne programy dla kierowców, a także dla pozostałych uczestników ruchu – rowerzystów i pieszych. Z myślą o bezpieczeństwie w transporcie opracowaliśmy 12 Zasad Bezpiecznego Prowadzenia Pojazdów. To katalog podstawowych wskazówek, do których powinni się stosować nie tylko kierowcy, ale także inni uczestnicy ruchu.

CEMEX organizuje liczne szkolenia z zakresu BHP. Czy firma koncentruje się wyłącznie na zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem, czy promuje też zdrowe nawyki?

Aktywnie promujemy postawy prozdrowotne wśród naszych pracowników. W biurach CEMEX i na terenie zakładów można znaleźć materiały edukacyjne tworzone w ramach projektu Fit4Life, które przypominają o 12 zasadach zdrowia, w tym o zdrowym odżywianiu i regularnych ćwiczeniach fizycznych, właściwym śnie czy zarządzaniu stresem. Regularnie organizowane są webinary, w których mogą wziąć udział pracownicy.

Z myślą o zdrowiu i dobrej kondycji pracowników, CEMEX dofinansowuje również Pracownicze Kluby Sportowe, tj. grupy pracowników uprawiających różne sporty w swoim czasie wolnym. Nasza firma wdraża także program badań kontrolnych, aby zwiększyć wykrywalność chorób na ich wczesnym etapie.

Czy zagadnienia związane ze zdrowiem zyskały na znaczeniu w pandemii?

W czasie epidemii koronawirusa została przyjęta Nowa Strategia Zdrowia CEMEX. Składa się na nią 6 elementów: bezpieczeństwo pracy, opieka medyczna, aktywność fizyczna, zdrowa żywność i dieta, kultura i rozrywka oraz zdrowie psychiczne. Każdy z tych obszarów obejmuje ofertę skierowaną do czterech grup pracowników, wyróżnionych ze względu na zajmowane stanowisko i rodzaj obowiązków: pracowników mobilnych (sprzedaży), operacyjnych, biurowych oraz przełożonych.

W Nową Strategię Zdrowia CEMEX wpisują się m.in. projekty z zakresu edukacji o zdrowiu psychicznym pracowników. W okresie pandemii położyliśmy szczególny nacisk na tę sferę funkcjonowania człowieka.

W jaki jeszcze sposób pandemia wpłynęła na obszar BHP w CEMEX?

W 2020 roku znacząco zmodyfikowaliśmy nasze procedury. Analizowaliśmy na bieżąco wyniki badań poświęconych koronawirusowi i w odpowiedzi na konkretne doniesienia wdrażaliśmy nowe środki ochrony. Nasz ogólnofirmowy System Zarządzania BHP – HSMS został rozszerzony na stałe o dodatkowy element: „Działania BHP na czas pandemii oraz epidemii”. W CEMEX Polska został również powołany Zespół Szybkiego Reagowania, który na bieżąco analizował sytuację pandemiczną w kraju i w całej firmie, proponując działania dostosowane do zachodzących zmian.

CEMEX osiąga wiele sukcesów w obszarze BHP. Działania firmy zostały docenione przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB) – CEMEX Polska otrzymał od Instytutu Złotą Kartę Lidera Bezpiecznej Pracy na lata 2021-2022. Czy możemy w takim razie uznać, że system bezpieczeństwa w CEMEX Polska to skończone dzieło?

Cieszą nas takie wyróżnienia, ale mimo dobrych wyników nie spoczywamy na laurach. Dzięki stałemu monitorowaniu wyników w zakresie BHP i regularnym konsultacjom z pracownikami nieustannie doskonalimy nasz system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Jesteśmy świadomi tego, że bezpieczeństwo nie jest stanem, tylko procesem – i tylko dzięki stałemu doskonaleniu możemy unikać zagrożeń, tworząc bezpieczne i przyjazne miejsca pracy.

Ramka:

Zamiana miejsc z kierowcą

Tomasz Skibiński: Nie zapominamy też o rowerzystach i pieszych. Realizujemy projekt „Zamiana miejsc z kierowcą”, który pozwala uświadomić rowerzystom, jakie jest pole widzenia osoby prowadzącej pojazd ciężarowy. Zwracamy również dużą uwagę na zagrożenia dla pieszych, którzy w trudnych warunkach oświetleniowych, np. po zmroku, bywają niewidoczni na drodze. Z myślą o ich bezpieczeństwie organizujemy m.in. zajęcia dydaktyczne poświęcone stosowaniu elementów odblaskowych, a także szkolenia dla kierowców na temat martwych stref.

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ