Partner serwisu
01 sierpnia 2022

Kolejne aneksy waloryzacyjne

Kategoria: Aktualności

Przed tygodniem podpisaliśmy pierwszych 29 aneksów z czterema wykonawcami, a dziś kolejna pula. To 21 aneksów z 14 wykonawcami. W sierpniu, z godnie z przyjętym harmonogramem, podpiszemy następne kilkadziesiąt aneksów.

Kolejne aneksy waloryzacyjne

W pierwszej turze do podpisania aneksów zaprosiliśmy czterech wykonawców z największą liczbą obecnie podpisanych umów. To firmy: Budimex, Strabag, Mirbud i Porr. Dziś lista wydłużyła się do 18 wykonawców:

Aldesa

S6 Bobrowniki - Skórowo

S19 Krosno (Iskrzynia) - Miejsce Piastowe

Eurovia

DK75 II etap łącznika brzeskiego

Fabe Polska

S7 Miechów - Szczepanowice

DK73 Morawica - Wola Morawicka

Infrakom Kościan

DK32 obw. Żodynia

Mota Engil Central Europe

S19 Lublin - Lubartów

Mostostal Warszawa

S74 i DK9 obw. Opatowa

DK9 łącznik płn. obw. Opatowa

NDI

S6 obw. Słupska - Bobrowniki

Polaqua

A2 Swory - Biała Podlaska (Cicibór)

S19 dobudowa drugiej jezdni na obw. Kocka i Woli Skromowskiej

S61 Podborze - Śniadowo

Polbud Pomorze

S6 obw. Koszalina i Sianowa

S6 rozbudowa węzła Sianów Zachód

Polimex Infrastruktura

DK15 obw. Koźmina Wielkopolskiego

Polimex Mostostal

DK72 obw. Grzymiszewa

Roverpol

DK13 obw. Gryfina

Unibep

S19 Ploski - Haćki

DK66 obw. Bielska Podlaskiego

Warbud

S17 Warszawa Wschód (Zakręt) - Lubelska

Podpisywane aneksy dotyczą inwestycji realizowanych w ramach rządowych programów: Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) oraz Budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Aneksy obejmują wynagrodzenie za prace wykonane po 24 lutego br., czyli po agresji Rosji na Ukrainę i związanych z tym skutków ekonomicznych.

Podniesienie limitu waloryzacji będzie miało zastosowanie także do tych wykonawców, którzy podpisali umowy w ostatnim czasie jak również składali oferty w 2021 roku i oczekują na wybór oferty najkorzystniejszej lub podpisanie umowy.

Mechanizm waloryzacji - jak działa? Przypominamy

W skład „koszyka”, składającego się z głównych elementów cenotwórczych wpływających na ostateczny bilans kosztowy kontraktu, wchodzą ceny produkcyjne: paliwa, cementu, asfaltu, stali, kruszywa oraz średnie wynagrodzenia pracowników branży (wszystkie z ustalonymi stałymi wagami).

Dodatkowo pod uwagę brany jest indeks zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych - wskaźnik inflacyjny (CPI), który odzwierciedla pozostałe elementy cenotwórcze, które nie zostały wyodrębnione w „koszyku” (np. produkty spożywcze, usługi edukacyjne, usługi hotelowe).

Mechanizm waloryzacyjny oparty o „koszyk” na bieżąco reaguje na zmiany poszczególnych cen głównych elementów cenotwórczych. Tym samym wzrosty czy spadki cen jednego rodzaju asortymentu w danym okresie często bilansowane są spadkami czy wzrostami innych elementów. W przypadku projektów realizowanych w systemie Projektuj i buduj, waloryzacja następuje od wystawienia pierwszego Przejściowego Świadectwa Płatności (PŚP), wystawionego po upływie 12 miesięcy od daty rozpoczęcia prac, czyli jeszcze na etapie projektowania. W przypadku systemu Buduj, waloryzacja rozpoczyna się od pierwszego PŚP za roboty, czyli de facto od razu.

W zależności od aktualnej sytuacji gospodarczej i rynkowej, wskaźnik waloryzacyjny może przyjmować wartości dodatnie, co powoduje zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy. Zdarzały się jednak również sytuacje, kiedy wskaźniki waloryzacyjne przyjmowały wartości ujemne. Tym samym następowało zmniejszenie należnego wynagrodzenia wykonawcy.

Jednym z głównych założeń mechanizmu waloryzacyjnego jest solidarny (50/50) podział ryzyka związanego ze wzrostem kosztów realizacji kontraktów pomiędzy wykonawcę a zamawiającego (GDDKiA). Przyjęto, że 50 proc. wartości kontraktu podlega waloryzacji. Takie podejście ma zapobiec sytuacji niekontrolowanego i nieograniczonego wzrostu kosztów inwestycji drogowych.

Wspólna odpowiedzialność za stabilność sektora

Należy podkreślić, że żadne rozwiązania, w tym mechanizm waloryzacji, nie zwalniają wykonawców z analizy ryzyka i rzetelnej wyceny ofert. Tylko należyta wycena usług gwarantuje stabilną realizację danego kontraktu. Dzięki niej wszystkie prace prowadzone przy inwestycjach zostaną wykonane terminowo i z zachowaniem odpowiedniej jakości.

Warto też zwrócić uwagę, że dostępnym zabezpieczeniem przed wzrostem np. kosztów paliw, jest również hedging. Są to średnio- i długoterminowe kontrakty (nawet czteroletnie) zawierane w formule stałych cen. Wiele przedsiębiorstw, również tych realizujących relatywnie niewielkie kontrakty na drogach krajowych, korzysta obecnie z tego typu zabezpieczeń.

źródło: www.gov.pl
fot. www.gov.pl
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ