Partner serwisu
25 maja 2022

Fundacja CEMEX "Budujemy Przyszłość" członkiem Forum Darczyńców

Kategoria: Aktualności

Fundacja CEMEX „Budujemy Przyszłość” dołączyła do grona członków wspierających Forum Darczyńców. Forum to grupa organizacji otwartych na współpracę i wymianę doświadczeń, dbających o wysokie standardy działania.

Fundacja CEMEX "Budujemy Przyszłość" członkiem Forum Darczyńców

Forum Darczyńców w Polsce zrzesza fundacje i stowarzyszenia, które wspierają finansowo działania społecznie użyteczne. Członkami wspierającymi Forum mogą zostać organizacje pozarządowe, które przyznają granty, dotacje, stypendia lub pożyczki, opierając się na jasnych i przejrzystych zasadach, zainteresowane współpracą w ramach Forum Darczyńców oraz wspieraniem jego działań.

Decyzja w tej sprawie zapadła 12 maja br. na posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Forum Darczyńców w Polsce.

– Forum Darczyńców to cenna platforma wymiany doświadczeń i dzielenia się dobrymi praktykami, zrzeszająca organizacje pozarządowe, w tym największe fundacje korporacyjne w Polsce. Cieszymy się, że członkowie Forum docenili dotychczasową działalność Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość” i wysokie standardy, których przestrzegamy w prowadzonej działalności. Jestem przekonana, że członkostwo w Forum będzie dla nas doskonałą okazją do konstruktywnej współpracy na rzecz rozwoju inicjatyw społecznych w Polsce – mówi Dominika Sztuk-Arak, Prezeska Zarządu Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość”.

- Bardzo cieszymy się  z przyjęcia Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość” do Forum Darczyńców. Fundacja konsekwentnie realizuje działania na rzecz społeczności lokalnych i prężnie rozwija program wolontariatu pracowniczego. Fundacja współpracowała z nami już wcześniej wypracowując w gronie 45 fundacji „Standardy działania fundacji korporacyjnych” oraz biorąc udział w „Forach Fundacji Korporacyjnych”. Teraz będziemy jeszcze bliżej współpracować, w gronie Forum mamy już 17 fundacji korporacyjnych, które wzajemnie się inspirują i chętnie wymieniają się doświadczeniami – mówi Magdalena Pękacka, Dyrektorka Forum Darczyńców.

Fundacja CEMEX „Budujemy Przyszłość” istnieje od 2009 r. Powstała z myślą o wspieraniu i współtworzeniu inicjatyw społecznych, podejmowanych przez społeczność lokalną w miejscowościach, w których działają zakłady produkcyjne CEMEX – cementownie, wytwórnie betonu towarowego i kopalnie kruszyw. Najważniejszymi filarami Fundacji CEMEX są Konkurs Grantowy dla Organizacji Pozarządowych i Instytucji Edukacyjnych „Fabryka Pomysłów” oraz Konkurs dla Wolontariuszy CEMEX Polska.

Działalność Fundacji jest częścią Globalnej Strategii Wpływu Społecznego CEMEX i koncepcji zrównoważonego rozwoju, przyczyniających się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

O Forum Darczyńców

Forum Darczyńców w Polsce powstało w 2004 r. To związek niezależnych  organizacji przyznających dotacje na cele społecznie użyteczne. Forum wspiera swoich członków w zwiększaniu ich wpływu społecznego poprzez inspirowanie i dostarczanie wiedzy, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk oraz zabieganie o przyjazne dla działań społecznych prawo. Forum jest członkiem europejskiej sieci Philea (Philanthropy Europe Association), która łącznie reprezentuje ponad 10 000 fundacji.

Członkowie Forum dzielą się na zwykłych i wspierających. Warunkiem przyjęcia w poczet członków wspierających jest podpisanie i złożenie deklaracji członkowskiej, uzyskanie rekomendacji od dwóch członków zwykłych oraz zobowiązanie się do przestrzegania Statutu i przyjętych przez Forum Darczyńców standardów działania.

O CEMEX Polska

CEMEX to globalna firma z branży materiałów budowlanych, która troszczy się o lepszą przyszłość dla kolejnych pokoleń, dzięki zrównoważonym produktom i rozwiązaniom. Poprzez nieustanne innowacje oraz szeroko zakrojone prace badawcze i rozwojowe, firma dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej. CEMEX to lider gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze budowlanym, a dzięki wdrażaniu nowych technologii, jest również pionierem w zakresie wykorzystania paliw alternatywnych i surowców wtórnych w procesach produkcyjnych. CEMEX oferuje cement, beton towarowy, kruszywa oraz rozwiązania urbanizacyjne na rozwijających się rynkach całego świata, a międzynarodowy zespół świadczy na rzecz klientów wysokiej jakości usługi, wykorzystując technologie cyfrowe.
Więcej informacji na www.cemex.pl

źródło: informacja prasowa
fot. 123rf.com fot. ilustracyjne
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ