Partner serwisu
25 listopada 2021

Przetarg na realizację odcinka S1 między węzłami Bieruń i Oświęcim

Kategoria: Aktualności

Pozytywnym wynikiem zakończyła się standardowa, uprzednia kontrola przetargu na projekt i budowę jednego z dwóch brakujących odcinków w ciągu drogi ekspresowej S1 Mysłowice - Oświęcim, którą przeprowadził Prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Kolejnym krokiem, po przedstawieniu przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania robót, będzie podpisanie umowy, które planujemy jeszcze w listopadzie br. Firma Strabag wyceniła wykonanie tego zadania na ponad 212 mln zł.

Przetarg na realizację odcinka S1 między węzłami Bieruń i Oświęcim

S1 Bieruń – węzeł Oświęcim wraz z obwodnicą Bierunia 

Przetarg dotyczy budowy fragmentu drogi ekspresowej S1 o długości ok. 2,9 km, odcinka drogi klasy GP (drogi głównej ruchu przyspieszonego) o długości ok. 2 km oraz drogi klasy Z (zbiorczej) - pomiędzy węzłem Bieruń a układem ulicznym Bierunia (dojazdu do ul. Jagiełły) o długości ok. 2 km. Zadanie obejmuje także budowę węzła Bieruń oraz pięciu obiektów inżynierskich. Realizacja inwestycji umożliwi skomunikowanie nowej drogi ekspresowej S1 poprzez węzeł Bieruń z istniejącym przebiegiem drogi krajowej nr 44 (DK44). W przetargu na jego realizację wpłynęło dziewięć ofert.

Zbliżamy się do domknięcia drogi ekspresowej S1 pomiędzy Mysłowicami i Bielskiem-Białą 

9 listopada 2021 r. wybraliśmy wykonawcę budowy węzła Kosztowy II wraz z 10-kilometrwoym odcinkiem S1 pomiędzy Mysłowicami a Bieruniem. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Budimex z Warszawy, która koszt wykonania zadania wyceniła na ponad 489 mln zł. Wcześniej, 4 października 2021 r., wskazaliśmy wykonawcę odcinka między węzłami Bieruń i Oświęcim wraz z obwodnicą Bierunia.

Standardowa kontrola Prezesa UZP dla odcinka Mysłowice - Bieruń. 

Do Urzędu Zamówień Publicznych trafiła już dokumentacja przetargowa dla odcinka Mysłowice - Bieruń.  W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku kontroli Prezesa UZP, do podpisania umowy mogłoby dojść na początku przyszłego roku. Tym samym wszystkie cztery odcinki weszłyby w etap realizacji.

S1 Mysłowice - Bieruń 

Przetarg dotyczy 10-kilometrowego odcinka drogi S1 Mysłowice - Bieruń wraz z dwoma węzłami drogowymi: Kosztowy II i Lędziny. Powstaną też dwa Miejsca Obsługi Podróżnych: Lędziny Wschód (kategorii II) oraz Lędziny Zachód (kategorii III), 16 obiektów inżynierskich oraz niezbędna infrastruktura techniczna. W przetargu na jego realizację wpłynęło dziesięć ofert.

Kalendarium 

Droga ekspresowa S1 węzeł Kosztowy II (z węzłem) - węzeł Oświęcim (bez węzła) 

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony 

10 października 2019 r. - wszczęcie postępowania 

14 lutego 2020 r. - termin skłania ofert 

20 marca 2020 r. - sporządzenie rankingu ofert 

21 sierpnia 2020 r. - wykluczenie i odrzucenie ofert firm CSCEC, Mirbud, Strabag, Mostostal, Intercor 

31 sierpnia 2020 r. - odwołanie CSCEC do KIO 

29 września 2020 r. - wyrok KIO 

9 października 2020 r. - w związku z wyrokiem KIO: 

unieważnienie czynności wykluczenia CSCEC z postępowania 

unieważnienie czynności odrzucenia oferty złożonej przez CSCEC 

powtórzenie czynności badania i oceny ofert z uwzględnieniem oferty CSCEC 

14 października 2020 r. - otrzymanie wyroku KIO wraz z uzasadnieniem 

21 października 2020 r. - złożenie przez GDDKiA skargi do Sądu Okręgowego w Katowicach na wyrok KIO 

12 stycznia 2021 r. - postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach w przedmiocie skargi na wyrok KIO 

22 lutego 2021 r. - unieważnienie postępowania przez GDDKiA 

Droga ekspresowa S1 węzeł Bieruń (z węzłem) - węzeł Oświęcim (bez węzła) wraz z obwodnicą Bierunia 

Tryb zamówienia: z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych 

1 kwietnia 2021 r. - przekazanie zaproszenia do negocjacji dla konsorcjum firm Mota-Engil Central Europe i PORR 

1 kwietnia 2021 r. - przekazanie ogłoszenia o dobrowolnej przejrzystości do Dz. Urz. UE  

6 kwietnia 2021 r. - publikacja ogłoszenia w Dz. Urz. UE oraz na platformie eb2b 

16 kwietnia 2021 r. - wniesienie odwołania do KIO na tryb postepowania złożone przez Strabag 

13 maja 2021 r. - rozprawa KIO 

17 maja 2021 r. - ogłoszenie wyroku KIO, która uwzględniła odwołanie i nakazała unieważnienie postępowania 

21 maja 2021 r. - unieważnienie postępowania przez GDDKiA 

Droga ekspresowa S1 węzeł Bieruń (z węzłem) - węzeł Oświęcim (bez węzła) wraz z obwodnicą Bierunia 

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony 

1 czerwca 2021 r. - wysłanie ogłoszenia o przetargu do Dz. Urz. UE. 

4 czerwca 2021 r. - zamieszczenie postępowania przetargowego na platformie zakupowej 

4 października 2021 r. - wybór wykonawcy 

listopad 2021 r. - podpisanie umowy 

grudzień 2024 r. - planowany termin zakończenia 

Droga ekspresowa S1 węzeł Kosztowy II (z węzłem) - węzeł Bieruń (bez węzła) 

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony 

11 czerwca 2021 r. - wysłanie ogłoszenia o przetargu do Dz. Urz. UE. 

16 czerwca 2021 r. - zamieszczenie postępowania przetargowego na platformie zakupowej 

19 listopada 2021 r. - wybór wykonawcy 

styczeń 2022 r. - planowany termin podpisania umowy 

marzec/kwiecień 2025 r. - planowany termin zakończenia  

źródło: www.gov.pl
fot. www.gov.pl
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ