Partner serwisu
04 listopada 2021

Rozwiązania dla branży cementowo-wapienniczej

Kategoria: XXVIII Sympozjum KRUSZYWA CEMENT WAPNO, 4-5 listopada 2021, Kielce

O badaniach współczynnika odbicia światła zapraw cementowych, diagnostyce maszyn czy nowoczesnych rozwiązaniach w przenośnikach taśmowych dla branży cementowo-wapienniczej rozmawiano w czasie jednego z paneli, w ramach konferencji KRUSZYWA CEMENT WAPNO.

Rozwiązania dla branży cementowo-wapienniczej

Odbicie światła i luminancja zapraw

O badaniach współczynników odbicia światła i luminancji zapraw cementowych oraz betonów referował Marek Kacperak z Cementowni ODRA S.A.

 

– W naszej cementowni przeprowadzono badania współczynników odbicia światła i luminancji zapraw cementowych i betonów w ramach projektu pod nazwą: „Opracowanie i wdrożenie w Cementowni ODRA nowatorskiej energooszczędnej technologii produkcji klinkieru dla uzyskania nowych i unikalnych parametrów cementu” – mówił prelegent.

 

Wspomniał o zastosowanych metodach pomiarowych oraz o wynikach badań. Pomiary betonów wykazały, że zauważalny jest wyraźny wpływ rodzaju cementu na współczynnik odbicia światła betonu. Najwyższe wyniki uzyskano dla betonów wyprodukowanych z cementu CEM III/A 42,5 N, najniższe dla CEM I 42,5 R. Na wartość współczynnika odbicia światła ma wpływ udział cementu w metrze sześciennym betonu (od 260 do 360 kg/m3). Trzy najwyższe wyniki uzyskały betony wyprodukowane z cementu CEM III/A 42,5 N.

Omawiając wnioski, M. Kacperak podkreślił, że badania wykazały zmienność parametrów jasności dla różnych klas betonu i rodzaju cementu. – Dla betonu C30 wykonanego na bazie cementu CEM III/A 42,5 N współczynnik odbicia światła przyjmuje wartości od 0,261 do 0,265, natomiast współczynnik luminancji – wartości od 0,738 do 0,745, co jest dobrym wynikiem – zaznaczył prelegent, dodając, że najciemniejszy z badanych betonów C30 z cementu CEM I 42,5 R osiąga współczynnik odbicia światła w zakresie wartości od 0,211 do 0,229; współczynnik luminancji przyjmuje wartość od 0,609 do 0,697.

Analizator kruszyw i surowców transportowanych na przenośniku taśmowym

Henryk Zastawny z firmy SYSKON – Systemy Kontroli Procesów Przemysłowych Syskon500, przedstawił analizator kruszyw i surowców transportowanych na przenośniku taśmowym.

SKPP SYSKON to polska firma, istniejąca od 1995 roku, która od 2010 rozpoczęła prace związane z aktywacją neutronową.

 

– Aktywacja neutronowa to zjawisko polegające na wzbudzeniu jąder badanego materiału przez uderzające neutrony. Skutkiem zderzenia jest emisja kwantu gamma o energii charakterystycznej dla danego jądra pierwiastka. Uzyskane spektrum promieniowania pozwala wyliczyć zawartość pierwiastków w materiale – mówił H. Zastawny.

 

W latach 2014-2016 firma realizowała projekt pt.: „System kontrolujący skład chemiczny surowców do produkcji cementu, pracujący w trybie ciągłym, oparty o neutronową analizę aktywacyjną i generator neutronów”, a w 2018 projekt: „Opracowanie i budowa prototypów analizatorów kontroli składu chemicznego materiału transportowanego na przenośniku taśmowym przy produkcji cementu i miedzi w oparciu o technologie neutronowej analizy aktywacyjnej z zastosowaniem izotopu Am-Be jako źródła neutronów.”

W dalszej części wystąpienia prelegent przybliżył SysKon 500 – pomiar parametrów materiału transportowanego przenośnikiem taśmowym. Omówił zalety rozwiązania, pokazując także przykłady wdrożeń.

Diagnostyka stanu maszyn

Referat na temat diagnostyki stanu maszyn jako metodzie redukcji awarii wygłosił Emil Stańczyk z Lafarge Polska S.A. Cementownia Małogoszcz. Przybliżył genezę dziedziny, podstawy diagnostyki technicznej oraz podział metod tej diagnostyki. Omówił także przykładowe systemy diagnostyczne stosowane w Cementowni Małogoszcz. To m.in. stacjonarny system diagnostyczny, dedykowany do dużych przekładni, trudnych warunków pracy.

 

– Komunikacja odbywa się tu po przewodach, a oprogramowanie umożliwia dokładne śledzenie i analizę zarówno w dziedzinie czasu, jak i częstotliwości – informował E. Stańczyk.

Innym jest rozproszony system diagnostyczny, do urządzeń rozproszonych (pompy, sprężarki, kompresory, wentylatory itp.), gdzie utrudniony jest dostęp do przeprowadzenia inspekcji. – Zintegrowane czujniki zbierają informacje o temperaturze, wibracji i polu magnetycznym i zdalnie przekazują dane do chmury obliczeniowej – wyjaśniał przedstawiciel Lafarge.

***

XXVIII sympozjum KRUSZYWA CEMENT WAPNO odbywa się w dniach 4-5 listopada 2021 r. w Kielcach w hotelu Binkowski. Organizatorem spotkania jest BMP Sp. z o.o.

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ