Partner serwisu
12 października 2021

Już po. Kruszywa Mineralne 2021

Kategoria: Aktualności

Od wielu lat Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa we Wrocławiu z Wydziałem Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii, organizują konferencje naukowo-techniczne o problematyce górnictwa kopalin skalnych. W dniach 22–24 września 2021 r. odbyła się w Kudowie Zdroju jubileuszowa konferencja nt. Kruszywa Mineralne, której z uwagi na rok przerwy nadano numer XX/XXI.

Już po. Kruszywa Mineralne 2021

Obrady konferencji zaszczycili m.in.: prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów
i Techników Górnictwa Jerzy Markowski, wiceprezes Wyższego Urzędu Górniczego Piotr Wojtacha, dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu Grzegorz Wowczuk, dziekan Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii PWr Radosław Zimroz i kierownik wydziałowej Katedry Górnictwa Robert Król.

Przez dwadzieścia lat przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego konferencji jest Mariola Stefanicka. Za Jej organizacyjny trud została wyróżniona przez prezesa WUG Honorową Odznaką Zasłużonego dla Bezpieczeństwa w Górnictwie.

Referat wprowadzający w tematykę konferencji wygłosił Sekretarz Biura Polskiego Związku Producentów Kruszyw Łukasz Machniak  – Przegląd wydarzeń na rynku kruszyw, a nadesłane referaty opublikowano w monografii Kruszywa Mineralne tom 4. Obejmowały one szeroką problematykę zagadnień odkrywkowej eksploatacji kopalin, ich przeróbki, badań surowców i produktów uwzględniających jakościowe i środowiskowe uwarunkowania krajowego rynku.

O bazie surowcowej do produkcji kruszyw traktowały wystąpienia: K. Guzik, K. Galos – Wystarczalność zasobów kamieni łamanych i blocznych w Polsce, W. Kozioł, I. Baic – Zasoby, wydobycie i przeróbka kruszyw piaskowo-żwirowych w Polsce południowo-zachodniej, Ł. Machniak – Wskaźniki zagospodarowania wybranych złóż kopalin skalnych.

Badania kopalin, surowców i produktów dominowały w referatach: S. Góralczyk – Analiza kruszyw pod kątem uwalniania substancji niebezpiecznych i dostosowanie technologii ich produkcji do zgodności z europejskimi metodami badań i oceny, M. Filipczyk – Wybór procesów wietrzelinowych na destrukcję bazaltów, Z. Naziemiec, Ł. Ćmiel – Ocena kruszyw dla przemysłu chemii budowlanej oraz A. Stempkowska i T. Gawenda – Analiza właściwości cieplnych kruszywa chalcedonitowego na podstawie badań wykorzystujących metody termowizyjne.

Procesy przeróbcze i transportowe zdominowały referaty: J. Malewski – Energia w teorii i praktyce rozdrabiania, D. Saramak, T. Gawenda, T. Lubieniecki, J. Łagowski, M. Karwowski – Ocena przebiegu procesu wysokociśnieniowego płukania kruszyw, P. Strzałkowski – Analiza procesu ścierania kruszyw mineralnych przy użyciu Aparatu mikro-DEVAL, oraz elementów transportu kruszyw; B. Doroszuk, R. Król – Modernizacja konstrukcji stacji przesypowej z wykorzystaniem technik inżynierii odwrotnej i modelowania DEM oraz  D. Woźniak, M. Hardygóra – Wytrzymałość taśm przenośnikowych z rdzeniem tekstylnym.

Technikę robót wiertniczo-strzałowych przedstawiono w wystąpieniu: A. Grześkowiak, S. Patla – Warunki zapewnienia jakości w badaniach oddziaływań robót strzałowych na otoczenie,
a problematykę prawną obejmował referat M. Wiland – Zagadnienia górnictwa i ochrony złóż kopalin z zakresu planowania i zagospodarowania w rządowych projektach ustaw.

Jak co roku problematykę konferencji ściśle uzupełniały prezentacje firm: WUVIO – Nowoczesne techniki ograniczenia pylenia materiałów sypkich, Powerstone Sp. z o.o. – TEREX AGG WASCH 300 – Przyszłość płukania i sortowania, EKO-BUD II Maszyny Górnicze – Polskie koparki ssąco-refulujące, AUSTIN POWDER Polska Sp. z o.o.: 1. Analiza strzelań ładunkami binarnymi w kopalni amfibolitu, 2. Zastosowanie nowoczesnych technik fotogrametrycznych w projektowaniu wieloszeregowych serii otworów strzałowych.

 

W specjalnej sesji obrad podsumowano dorobek 20 lat konferencji. W okolicznościowym wydawnictwie udokumentowano spis ponad 400 referatów oraz zbiór fotografii obrad, wystaw i wycieczek technicznych. Symbolicznymi upominkami wyróżniono autorów największej liczby referatów (Stefan Góralczyk (45) – Sieć Badawcza Łukasiewicza - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Krzysztof Galos (19) – Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie, Piotr Wodziński (18) – Politechnika Łódzka, Zdzisław Naziemiec  (15) - Sieć Badawcza Łukasiewicza – Instytut Ceramiki Materiałów Budowlanych w Krakowie, Wiesław Kozioł – AGH w Krakowie) oraz przedsiębiorców z największą ilością uczestników konferencji (PGP „BAZALT” S.A. w Wikowie, KOSD w Niemodlinie S.A., Kopalnie Porfiru i Diabazu Sp. z o.o., PSS "BAZALT-GRACZE" Sp. z o.o., PW Kopalnia "Ogorzelec" Sp. z o.o., Kopalnia Wapienia "Czatkowice" sp. z o.o., KSS w Bartnicy Sp. z o.o., później dołączyli i regularnie uczestniczyli w dużych grupach: COLAS Kruszywa Sp. z o.o., EUROVIA Kruszywa (wcześniej Tarmak i WKSM Wrocław) oraz Lafarge Kruszywa i Beton).

 

Wśród 258 uczestników liczną grupę stanowili krajowi i zagraniczni producenci z wielu branż maszyn i urządzeń (23 firmy): AMAGO Sp. z o.o. – Liszki, BELTOR Sp. c. M. Kotowicz, M. Michoń – Wierzbice, Archimedes Sp. z o.o. – Toruń, Biuro Handlowe RUDA Sp. z o.o. Sp. k. – Katowice, BUDKRUSZ Sp. z o.o. – Aleksandrów Kujawski, DAK-FIRMA Dariusz Kukuła – Gliwice, •     FERROCARBO Sp. z o.o. – Kraków, Flexo Europe GmbH – Niemcy, GERO Technik Sp. z o.o. – Gogolin, GRAUCH i GRAUCH Maszyny Budowlane Sp. z o.o. – Złotkowo k. Poznania, HAVER & BOECKER Sp. z o.o. Bielany Wrocławskie, JOY GLOBAL (Poland) Sp. z o.o. – Tychy, KOPALMAT Marcin Baka – Opole, KROZMET s.c. – Marcinkowo, KUEPER polska Sp. z o.o. – Kotlarnia, MILUX Poland Sp. z o.o. – Tarnowskie Góry, NORD Napędy Sp. z. o.o. – Podłęże, POWERS MASZYNY Sp. z o.o. sp. j. – Tuczępy, PROJPRZEM MAKRUM S.A. – Bydgoszcz, SITA TECHNICZNE Sp. z o.o. – Kielce, WEIR MINERALS POLAND Sp. z o.o. – Leszno, WUVI – Holandia.

W trakcie tradycyjnej wycieczki w trzecim dniu konferencji, uczestnicy zwiedzili Pałac Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim.

***

Jesteśmy już po..., ale przed, XXII Konferencją – Kruszywa Mineralne, planowaną na 27–29 kwietnia 2022 r., na którą już dziś serdecznie zapraszamy grono naszych wiernych bywalców, jak również nowych uczestników.

Do zobaczenia

Organizatorzy

źródło: informacja prasowa
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ