Partner serwisu
02 sierpnia 2021

Przetargi. Kluczowe wybory i skalkulowane deklaracje wykonawcy

Kategoria: Aktualności

Ostatnim etapem przed rozpoczęciem budowy każdej drogi jest przetarg na realizację inwestycji. Na podstawie złożonych ofert, podejmujemy decyzję kto wykona prace - roboty budowlane lub projekt i roboty budowlane. Niezwykle ważne, aby przetarg przeprowadzić skutecznie i sprawnie. Musimy dokonać optymalnych wyborów w świetle obowiązujących przepisów. Dla wykonawców to czas na złożenie przemyślanej i dobrze skalkulowanej oferty. Aby tak się stało, dajemy przedsiębiorcom czas na przygotowanie ofert i rozwiewamy ich ewentualne wątpliwości, m.in. w formie odpowiedzi na zgłoszone pytania.

Przetargi. Kluczowe wybory i skalkulowane deklaracje wykonawcy

Przetargi bez tajemnic

Krok po kroku - jak wyłaniamy wykonawców największych inwestycji, w przetargu nieograniczonym, w procedurze odwróconej - opisywaliśmy tutaj. 

Czasu na dobrze skalkulowane oferty nigdy nie żałujemy…

W trakcie przygotowywania ofert możliwe jest rozwianie wszelkich wątpliwości dotyczących przyszłej realizacji zamówienia. Kiedy ogłaszamy przetarg, dążymy do tego, aby oferenci złożyli przemyślaną i dobrze skalkulowaną ofertę na całościowe wykonanie konkretnego zadania. 

Dajemy przedsiębiorcom czas na przygotowanie ofert i rozwiewamy ich ewentualne wątpliwości, m.in. udzielając odpowiedzi na pojawiające się pytania. Tak naprawdę więcej czasu na właściwie przygotowaną ofertę to mniej wątpliwości i ograniczenie błędu oraz ryzyka problemów na etapie realizacji inwestycji, które generują znacznie poważniejsze straty czasowe...i finansowe.  

Wszystkim zależy na sprawnym procesie inwestycyjnym, w tym sprawnej procedurze przetargowej. Niemniej jednak przedstawiciele branży często wnioskują o wydłużenie terminu składania ofert, np. z uwagi na okres wakacyjny czy niedobory kadrowe. Kilka czy kilkanaście dni więcej na przygotowanie oferty, również na wniosek wykonawców, mogą zaoszczędzić miesiące oraz miliony złotych już na etapie budowy drogi. 

Jeżeli jest podstawa i uzasadnienie, szczególnie gdy dokonujemy istotnych zmian w dokumentacji przetargowej lub udzielamy odpowiedzi na ważne i skomplikowane pytania, przesuwamy termin składania ofert. W niektórych przypadkach nawet o 30 dni w stosunku do pierwotnie wskazanej daty. W razie potrzeby podejmujemy również działania ponadstandardowe. Pisaliśmy już kiedyś o tym w artykule Dajemy czas potrzebny wykonawcom. Współpraca to podstawa. 

…ale tracimy go w inny sposób

W 2021 roku w ramach przetargów na odcinki nowych dróg z Programu Budowy Dróg Krajowych i Programu budowy 100 obwodnic dokonaliśmy wyboru najkorzystniejszej oferty w 63 postępowaniach przetargowych. Wniesiono w sumie 67 odwołań, w tym 45 dotyczących czynności badania i wyboru ofert. 

Terminy na wyznaczenie rozpraw przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO) to średnio 29 dni oczekiwania. Minimalnie jest to 18, maksymalnie 71 dni. To ponad dwa miesiące! W rezultacie średnio 31 dni upłynęło od wniesienia odwołania do ogłoszenia wyroku przez KIO.  

W licznym odsetku prowadzonych postępowań przetargowych wykonawcy korzystają ze środków ochrony prawnej, które w znacznej mierze wydłużają proces udzielania zamówień. Szybkie i sprawne prowadzenie postępowań odwoławczych ma istotny wpływ na sprawność całego postępowania o udzielenie zamówienia, a w konsekwencji na dalszą realizację inwestycji. 

Aktualnie w KIO na rozprawę lub wyrok oczekuje 8 odwołań w przetargach prowadzonych przez GDDKiA. 

Innym czynnikiem wydłużającym procedurę przetargową jest badanie ofert w kontekście rażąco niskiej ceny (RNC) lub składanie i wycofywanie odwołań przez oferentów. Na przykład z powodu braku jakichkolwiek wyjaśnień rażąco niskiej ceny ze strony wykonawcy, który zgodnie z procedurą został do nich wezwany. Czas na wyjaśnienia upłynął, a ze strony wykonawców nie było jakiejkolwiek odpowiedzi. W ten sposób straciliśmy czas przy postępowaniach na S19 Kuźnica - Sokółka lub w postępowaniu dotyczącym kontynuacji na S7 Widoma - Nowa Huta. 

Inny przypadek to obwodnica Grzymiszewa w ciągu DK72 i brak uzupełnienia dokumentów przez oferenta po wielu miesiącach badania ofert. 

Przy postępowaniu na realizację obwodnicy Gostynia w ciągu DK12 wniesiono odwołanie przez oferenta, a następnie po ponad miesiącu (tuż przed rozprawą KIO) zostało wycofane.  

Postępowania przetargowe w 2021 roku

Od stycznia br. ogłosiliśmy przetargi na 13 odcinków nowych dróg o łącznej długości 122 km i wartości ok. 5,9 mld zł.  

W 2021 roku zakończonych zostało 31 kontroli Prezesa UZP, a średni czas trwania kontroli to ok. jeden miesiąc. Zdarzają się jednak kontrole, które trwają nawet dwa miesiące! Aktualnie prowadzone są cztery kontrole. 

 

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ