Partner serwisu
14 czerwca 2021

Oznakowanie BHP maszyn – jak prawidłowo zobrazować zagrożenia?

Kategoria: Aktualności

Różnego rodzaju maszyny i urządzenia na stanowiskach pracy mogą stanowić potencjalne źródło zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, którzy zajmują się ich obsługą lub przebywają w pobliżu. Pracodawca, jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków pracy, powinien zadbać o prawidłowe oznakowanie tych zagrożeń. W tym celu stosuje się znaki bezpieczeństwa.

Oznakowanie BHP maszyn – jak prawidłowo zobrazować zagrożenia?

BHP w miejscu pracy

Jednym z obowiązków pracodawcy jest ocena i dokumentacja ryzyka zawodowego występującego przy określonych pracach. Dodatkowo musi zapewnić niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko. Chodzi w szczególności o zapewnienie odpowiedniej organizacji pracy i właściwe zabezpieczenie stanowisk pracy, likwidację zagrożeń, stosowanie odpowiednich rozwiązań organizacyjnych i technicznych, a także zapewnienie środków ochrony indywidualnej.

Miejsca w zakładzie pracy, w których występują zagrożenia dla pracowników, powinny być oznakowane widocznymi barwami i (lub) znakami bezpieczeństwa – zgodnie z Polskimi Normami. Znaki bezpieczeństwa powinny być umieszczone odpowiednio do linii wzroku, w miejscu lub w najbliższym otoczeniu określonego zagrożenia. Jeśli zagrożenie ma charakter ogólny, znak powinien znajdować się przy wejściu na teren, gdzie występuje to zagrożenie.

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy maszynach

Maszyny, także inne urządzenia techniczne powinny spełniać wymagania BHP oraz ergonomii (określone w Polskich Normach i właściwych przepisach) przez cały okres ich użytkowania. Ich montaż, eksploatacja oraz obsługa powinny być zgodne z dokumentacją techniczno-ruchową.

W myśl przepisów maszyny powinny być oznakowana odpowiednimi znakami i barwami (według wymagań określonych w Polskich Normach). Zagrożenie mogą stwarzać np. elementy ruchome urządzeń, koła zębate, pasy, łańcuchy, elementy układów napędowych, części zagrażające spadnięciem.

Oznakowanie BHP maszyn

Znaki stosowane na maszyny w miejscu pracy mogą bezpośrednio ostrzegać przed występującymi zagrożeniami. Mogą również wskazywać zachowania pożądane przy obsłudze maszyn lub jakie czynności, ze względów bezpieczeństwa, są zabronione.

Znaki ostrzegawcze BHP na maszyny

Znaki ostrzegawcze to charakterystyczne żółte trójkąty z czarną obwódką i czarnym piktogramem: https://www.znakowo.pl/naklejki-ostrzegawcze-bhp-i-na-maszyny/. Piktogram wskazujący na określone niebezpieczeństwo może być uzupełniony opisem. Ogólny przekaz znaków ostrzegawczych to „uwaga, zachowaj ostrożność”.

Trójkątne znaki BHP mogą ostrzegać np. przed zagrożeniami fizycznymi, chemicznymi lub biologicznymi. Przykładowe znaki ostrzegawcze, które mogą znajdować się na maszynach:

 • ostrzeżenie przed napięciem elektrycznym;
 • elementy ruchome;
 • ostrzeżenie przed zgnieceniem dłoni między prasą i materiałem;
 • ostrzeżenie przed szybkim ruchem materiału w giętarce;
 • ostrzeżenie przed ostrymi elementami;
 • ostrzeżenie przed automatycznym uruchamianiem się;
 • ostrzeżenie przed nagłym hałasem;
 • ogólny znak ostrzegawczy (znak BHP z wykrzyknikiem).

Znaki nakazu BHP na maszyny

Znaki nakazu mają formę niebieskiego koła z białym piktogramem. Tak samo jak w przypadku znaków ostrzegawczych BHP, piktogram może być uzupełniony komunikatem słownym. Znaki nakazu wskazują, jak należy się zachować lub jakie środki ostrożności należy zastosować, aby uniknąć zagrożenia podczas pracy przy maszynie. (mogą np. wskazywać niezbędne środki ochrony indywidualnej).

Przykładowe znaki nakazu umieszczane przy maszynach i urządzeniach technicznych w miejscach pracy:

 • urządzenie może obsługiwać tylko osoba uprawniona;
 • przeczytaj instrukcję;
 • stosuj gogle ochronne;
 • nakaz podłączenia uziemienia;
 • nakaz stosowania ochrony rąk;
 • stosuj osłonę;
 • odłącz przed przystąpieniem do konserwacji lub naprawy;
 • nakaz stosowania osłony nastawnej.

 

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ