Partner serwisu
04 maja 2021

Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie

Kategoria: Aktualności

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 30.04.2021 Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w GDAŃSKU) wybrał ofertę Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie. Zadanie 5: w. Leśnice (bez węzła) – w. Bożepole Wielkie (bez węzła).

Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie

Informacja, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym została opublikowana w dniu 16.04.2021 w raporcie bieżącym nr 31/2021.

Wartość oferty: 584 284 507,99 zł netto

Termin rozpoczęcia kontraktu: data zawarcia Umowy przez obie Strony

Termin zakończenia robót: 38 miesięcy od daty zawarcia umowy

Okres gwarancji dla głównych robót: od 5 do 10 lat

Okres rękojmi: 60 miesięcy

Zaliczka: maksymalnie 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności: do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktur VAT wystawionych na kwoty poświadczone w Świadectwach Płatności

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Kary umowne płacone przez Wykonawcę nie odbiegają od standardów rynkowych.

 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

 

Kary płacone przez Zamawiającego nie odbiegają od standardów rynkowych.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość Kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody powstałej lub mogącej powstać w związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę Umowy.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 167.645 tys. zł netto

źródło: www.budimex.pl
fot. www.budimex.pl
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ