Partner serwisu
21 stycznia 2021

Trzy firmy są zainteresowane opracowaniem dokumentacji dla budowy obwodnicy Sidziny w ciągu DK46

Kategoria: Aktualności

Poznaliśmy oferty w przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej obwodnicy Sidziny w ciągu drogi krajowej nr 46.

Trzy firmy są zainteresowane opracowaniem dokumentacji dla budowy obwodnicy Sidziny w ciągu DK46

W postępowaniu zostały złożone trzy oferty. 

Najniższą ofertę na kwotę 2 942 590,50 zł złożyła firma Zakład Projektowo-Budowlany P.S. Projekt.

Pozostałe oferty:  

Konsorcjum firm MPRB (lider), Mosty Kraków (partner), MP Infra (partner) - 3 444 000,00 zł 

MULTICONSULT POLSKA - 4 272 085,20 zł  

 

Aktualnie komisja przetargowa przystąpiła do badania złożonych ofert. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria oceny: cena (60 proc.), doświadczenie zespołu projektowego (18 proc.), doświadczenie zespołu środowiskowego (10 proc.), doświadczenie zespołu geologicznego (6 proc.) i liczba wizji lokalnych (6 proc.)

 

Prace przygotowawcze

Obwodnica Sidziny jest jedną z czterech inwestycji realizowanych na Opolszczyźnie w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Głównym celem Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) jest znalezienie optymalnego korytarza obwodnicy i uzyskanie dla niego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU).  Decyzja ta zatwierdzi korytarz przebiegu projektowanej drogi. Dokumentacja projektowa, która powstanie na etapie prac studialnych, jest warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia kolejnego etapu inwestycji, tj. realizacji inwestycji w systemie Projektuj i buduj.

 

Zakres rzeczowy inwestycji

Przeznaczona do zaprojektowania, a następnie wybudowania inwestycja będzie w przyszłości obejmować swoim zakresem budowę drogi klasy GP, czyli drogi głównej ruchu przyspieszonego, na terenie gmin Skoroszyce, Łambinowice i Niemodlin.

Inwestycja obejmuje budowę nowego odcinka drogi krajowej nr 46 o długości ok. 8 km, dostosowanego do prognozowanego ruchu, o parametrach zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi.

 

Ponadto planowana jest realizacja:

·        mostu przez rzekę Nysę Kłodzką (o nośności na klasę A obciążenia ruchomego),

·        ronda w miejscu połączenia z istniejącą drogą krajową nr 46,

·        dróg dojazdowych do obsługi przyległego terenu,

·        kanału technologicznego,

·        ciągów pieszo-rowerowych,

·        oświetlenia,

·        urządzeń ochrony środowiska,

·        przebudowy dróg lokalnych oraz kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej.     

 

 

Cel inwestycji  

Inwestycja wpłynie na poprawę przepustowości oraz płynności ruchu lokalnego poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w miejscowościach Sidzina i Malerzowice. Budowa nowego odcinka drogi z dala od terenów zabudowanych, o parametrach zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi, dostosowanego do prognozowanego ruchu, podniesie bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego oraz wpłynie pozytywnie na komfort jazdy kierowców. Jest to kolejny etap prac poprawiających bezpieczeństwo i przepustowość drogi krajowej nr 46 na kierunku od Opola przez Nysę i dalej w kierunku południowo-zachodnim województwa dolnośląskiego, do granicy z Czechami. Inwestycja będzie kolejną w nowym śladzie DK46 obok nowo wybudowanej obwodnicy Nysy oraz będącej w trakcie budowy obwodnicy Niemodlina. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zasady zrównoważonego rozwoju. Wyeliminowanie z ruchu uciążliwych samochodów ciężarowych przyczyni się do poprawy klimatu akustycznego miejscowości.

 

Program budowy 100 obwodnic w województwie opolskim 

W ramach rządowego Programu na Opolszczyźnie powstaną cztery obwodnice:  

Brzegu w ciągu DK39,

Sidziny w ciągu DK46,         

Prudnika w ciągu DK41,

Lędzin w ciągu DK46.

 

W perspektywie do 2030 r. w ramach realizacji Programu powstanie w Polsce 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy dostosowane do nośności 11,5 t/oś. Jednym z efektów realizacji programu będzie poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast i miejscowości.

źródło: www.gddkia.gov.pl
fot. www.gddkia.gov.pl
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ