Partner serwisu
05 stycznia 2021

Nordkalk zmienił swój program zrównoważonego rozwoju według oczekiwań interesariuszy

Kategoria: Aktualności

W zmienionym programie położono nacisk na środowiskowy odcisk dłoni, tj. pozytywny wpływ rozwiązań wapienniczych na środowisko, zmniejszenie wpływu naszej działalności na klimat oraz aktywny dialog ze społecznościami lokalnymi.

Nordkalk zmienił swój program zrównoważonego rozwoju według oczekiwań interesariuszy

Zmiany opierają się na wynikach ankiety przeprowadzonej jesienią tego roku. W sumie otrzymaliśmy 102 odpowiedzi od kluczowych interesariuszy reprezentujących różne grupy, m.in. klientów, decydentów, pracowników, właścicieli, etc.; z kluczowych dla nas rynków w Finlandii, Szwecji, Polski i Estonii. 93% ankietowanych osób uważa, że niezwykle lub bardzo ważne jest to, aby Nordkalk działał w zrównoważony sposób.

„Otrzymaliśmy cenne informacje od naszych interesariuszy, aby wesprzeć zrównoważony rozwój w nadchodzących latach. Istotna rola głównych obszarów zainteresowania została w dużym stopniu przez nas zdefiniowana i zamierzamy kontynuować długofalową pracę nad zrównoważonym rozwojem” - podsumowuje Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju Håkan Pihl.

Eliminacja paliw kopalnych do 2045

Jako nowy obszar zainteresowania w programie, wprowadzamy tzw.środowiskowy odcisk dłoni, odnoszący się do pozytywnego wpływu naszych rozwiązań opartych na wapieniu na środowisko. Oddziaływania te pojawiają się, gdy nasi klienci używają produktów Nordkalk w celu zmniejszenia własnego wpływu na środowisko, np. podczas oczyszczania ścieków lub gazów spalinowych albo wiązania zanieczyszczeń we własnych procesach.

Oprócz zwiększania naszego pozytywnego wpływu, musimy jednocześnie zmniejszać szkodliwy wpływ na środowisko. Wśród interesariuszy szczególny nacisk położono na ograniczenie emisji i wpływu naszej działalności na klimat. Teraz wyznaczyliśmy długoterminowe cele dla działań łagodzących zmiany klimatu i rozpoczęliśmy prace nad mapą drogową prowadzącą do operacji wolnych od paliw kopalnych. Dążymy do neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2045. W działalności związanej z wapieniem i transportem wewnętrznym docelowym okresem wdrożenia założeń jest rok 2035.

Nasi interesariusze oczekują od nas dalszego aktywnego monitorowania lokalnych wpływów na środowisko, takich jak pył, hałas i wibracje, a także dialogu ze społecznościami lokalnymi.

Dążymy do 100% wydajności materiałowej i gospodarki o obiegu zamkniętym

Kontynuujemy systematyczną pracę w celu zwiększenia wydajności materiałowej i wykorzystania całego wydobytego materiału, a także zwiększenia wysiłków w zakresie rozwiązań o obiegu zamkniętym.

„Nasze bogate doświadczenie stanowi doskonały punkt wyjścia do rozszerzenia wykorzystania strumieni bocznych na bazie wapnia. Celem jest zwiększenie stopnia wykorzystania własnych i bocznych strumieni klientów w zakresie wszechstronnych rozwiązań końcowych ” - mówi Håkan Pihl.

BHP leżą u podstaw odpowiedzialności społecznej

W obszarze odpowiedzialności społecznej najważniejszymi tematami dla interesariuszy jest przestrzeganie prawa i regulacji oraz stała dbałość o bezpieczeństwo pracy. W Nordkalk BHP jest istotną częścią zarządzania firmą, a kluczowe wskaźniki bezpieczeństwa są zintegrowane z systemami wynagradzania na wszystkich poziomach organizacji. Dążymy do ciągłego doskonalenia, ostatecznym celem jest zero wypadków.

W obszarze odpowiedzialności ekonomicznej nasi interesariusze podkreślają znaczenie zrównoważonego zarządzania i ciągłego rozwoju zasobów wapienia.

źródło: Nordkalk
fot. Nordkalk
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ