Partner serwisu

Geoparki na horyzoncie

Kategoria: Ochrona środowiska

Wiesław Trela, Anna Fijałkowska-Mader, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

W Górach Świętokrzyskich możliwe jest utworzenie pięciu geoparków realizujących ideę ochrony i popularyzacji georóżnorodności tego obszaru: Chęcińsko-Kieleckiego, Doliny Kamiennej, Łysogórskiego, Tetrapoda i Skamieniałych Wydm oraz Białe Ługi. Połączone w sieć geoparków świętokrzyskich mogą w istotny sposób wpływać na turystykę w regionie oraz politykę zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego.

Geoparki na horyzoncie

Georóżnorodność jest najcenniejszą wartością przyrody nieożywionej Gór Świętokrzyskich, dzięki czemu ten stosunkowo niewielki obszar stanowi doskonały poligon działań geoedukacyjnych i geoturystycznych. Odsłaniają się tu zróżnicowane formacje skalne, reprezentujące wszystkie systemy stratygraficzne – od najstarszych, których historia sięga 500 mln lat wstecz, po współczesne. Można tu zobaczyć ciekawe struktury tektoniczne, jaskinie z bogatą szatą naciekową, a także pozostałości po eksploatacji kopalin mineralnych (z najstarszą na ziemiach polskich – neolityczną kopalnią krzemienia pasiastego w Krzemionkach). Zróżnicowana rzeźba terenu i krajobraz Gór Świętokrzyskich, będące rezultatem ich złożonej budowy geologicznej, stanowią dodatkowe walory turystyczne i estetyczne. Przyroda, w tym nieożywiona, doskonale uzupełnia bogate dziedzictwo kulturowe i historycznego regionu świętokrzyskiego. Obiekty geologiczne pełnią tu ważną funkcją edukacyjną i turystyczną oraz stymulują lokalny rozwój gospodarczy.
    W niniejszym artykule podsumowane zostały dotychczasowe działania związane z utworzeniem geoparków w regionie świętokrzyskim. Pokrótce scharakteryzowano walory przyrodnicze i turystyczne każdego z planowanych i proponowanych geoparków.

FOT. W. Trela

Cały materiał znajdą Państwo w magazynie "Surowce i Maszyny Budowlane" 6/2013

zamów prenumeratę w wersji elektronicznej lub drukowanej

 Jak zamówić prenumeratę czasopisma drukowaną/elektroniczną


 

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ