Partner serwisu
15 lipca 2020

11 firm zainteresowanych zaprojektowaniem obwodnicy Pradeł w ciągu DK78

Kategoria: Aktualności

Otworzyliśmy oferty w przetargu na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy Pradeł w ciągu drogi krajowej nr 78. Powstanie ona w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.

11 firm zainteresowanych zaprojektowaniem obwodnicy Pradeł w ciągu DK78

Obwodnica Pradeł stanowić będzie kontynuację obwodnicy Kroczyc, Szczekocin, Goleniów, Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78. Poprowadzona będzie po nowym śladzie jako droga główna ruchu przyspieszonego o długości ponad 2 km i przekroju jednojezdniowym, złożonym z dwóch pasów ruchu. Zostanie zaprojektowana jako północne obejście miejscowości Pradła, a jej ślad biegł będzie po niezurbanizowanym terenie, na którym głównie znajdują się pola uprawne. Konstrukcja jej nawierzchni dostosowana będzie do przenoszenia obciążenia 11,5 ton na oś. Wyposażona będzie w niezbędne urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, takie jak oświetlenie drogowe, oznakowanie obwodnicy i dróg z nią związanych, bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenie oraz urządzenia ochrony środowiska m.in. zabezpieczenia przeciwhałasowe, zbiorniki retencyjne.

 

Kosztorys GDDKiA wynosi 2 245 000,00 zł brutto. W postępowaniu złożono 11 ofert, najniższą cenę (1 126 495,50 zł) zaproponowała firma MOSTY Katowice Sp. z o.o.

 

Kryteria oceny i termin składania ofert

Oprócz ceny, przyjęliśmy dodatkowe kryterium oceny ofert w postaci doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia. Teraz komisja przetargowa przeanalizuje złożone oferty.  

 

Termin realizacji usługi

Usługa ma zostać zrealizowana w terminie 107 miesięcy, na co składa się:

21 miesięcy na wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie potrzebnych decyzji administracyjnych,

7 miesięcy na realizację obowiązków wynikających z procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych,

79 miesięcy na pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych (wraz z okresem rękojmi za wady wynoszącym 60 miesięcy).

 

Kalendarium

29 maja 2020 r. - ogłoszenie przetargu

14 lipca 2020 r. - otwarcie ofert  

źródło: www.gddkia.gov.pl
fot. www.gddkia.gov.pl
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ