Partner serwisu
29 czerwca 2020

Od 1 lipca 2020 r. wznowione korzystanie z informacji geologicznej w archiwach PIG-PIB

Kategoria: Aktualności

Po kilkumiesięcznej przerwie spowodowanej działaniami profilaktycznymi, mającymi na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-COV-2, Narodowe Archiwum Geologiczne (NAG) wznawia – na nowych zasadach – obsługę klientów realizowaną w pomieszczeniach Archiwum. Od 1 lipca 2020 r. (środa) we wszystkich czytelniach NAG (w Warszawie oraz oddziałach regionalnych PIG-PIB) możliwy jest dostęp do materiałów archiwalnych na zasadzie wglądu.

Od 1 lipca 2020 r. wznowione korzystanie z informacji geologicznej w archiwach PIG-PIB

Od 1 lipca 2020 r. udostępniamy także do profilowania rdzenie wiertnicze w naszych terenowych archiwach próbek geologicznych.
 

Korzystanie ze zbiorów NAG będzie możliwe wyłącznie po dokonaniu rezerwacji terminu wizyty drogą telefoniczną lub e-mailową, nie później niż w dniu poprzedzającym planowany termin wizyty. Rezerwacja następuje po uzyskaniu potwierdzenia rezerwacji przez pracownika NAG. 
 

WAŻNE!! Zapoznaj się nowymi zasadami korzystania z czytelni NAG w Warszawie oraz filach NAG w oddziałach regionalnych PIG-PIB oraz profilatorni w archiwach próbek geologicznych NAG. 
 

Zasady obsługi klientów w Narodowym Archiwum Geologicznym (dalej NAG) w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego

W związku z zagrożeniem epidemią Covid-19 oraz w oparciu o:

Ustawę z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020, poz. 374),

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 878),

zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego,

wprowadza się zasady korzystania z pomieszczeń NAG, w których prowadzona jest obsługa klienta, w celu zapewnienia odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych.
 

I. Korzystanie z czytelni NAG w Warszawie oraz filach NAG w Oddziałach PIG-PIB

Korzystanie ze zbiorów NAG w czytelni jest możliwe wyłącznie po dokonaniu rezerwacji terminu wizyty drogą telefoniczną lub e-mailową, nie później niż w dniu poprzedzającym planowany termin wizyty. Rezerwacja następuje po uzyskaniu potwierdzenia rezerwacji przez właściwego pracownika NAG.
 

Liczba dostępnych miejsc jest ograniczona w Warszawie do dwóch stanowisk komputerowych i trzech przeznaczonych do dokonywania wglądu do dokumentów w Warszawie, a w filiach NAG w Oddziałach PIG-PIB do jednego stanowiska przeznaczonego do zapoznania się z archiwaliami.
 

Osoby wchodzące z zewnątrz na teren PIG-PIB mają obowiązek zdezynfekowania rąk przy pomocy środka dezynfekcyjnego oraz założenia maski ochronnej, zasłaniającej usta i nos.
 

Wizytę w czytelni NAG należy zgłosić w recepcji i zaczekać na pracownika, który zaprowadzi do pomieszczenia czytelni NAG.
 

Przed rozpoczęciem pracy z dokumentami archiwalnymi należy powtórnie zdezynfekować ręce oraz założyć rękawiczki ochronne.
 

W czytelni obowiązkowo należy zająć stanowisko do pracy wskazane przez pracownika NAG. Po zajęciu wyznaczonego miejsca będzie można zdjąć maseczkę ochronną na czas zapoznawania się z materiałami.
 

Po zakończeniu pracy z materiałami wydanymi do skorzystania, a także w każdym przypadku opuszczania swojego stanowiska podczas pracy, obowiązuje konieczność ponownego założenia maseczki ochronnej.
 

Przejście do innych niż czytelnia pomieszczeń Instytutu, będzie możliwe tylko w obecności pracownika NAG.
 

Po zakończeniu pracy z dokumentami archiwalnymi w pomieszczeniu czytelni NAG korzystający z nich zostanie odprowadzony do wyjścia z Instytutu przez pracownika NAG.
 

II. Korzystanie z profilatorni w archiwach próbek geologicznych NAG

Korzystanie ze zbiorów próbek NAG jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu potwierdzenia rezerwacji terminu wskazanego w zgłoszeniu zamiaru wglądu, złożonego drogą pocztową lub e-mailową, nie później niż w dniu poprzedzającym planowany termin wizyty.
 

Osoby wchodzące z zewnątrz na teren PIG-PIB mają obowiązek zdezynfekowania rąk przy pomocy środka dezynfekcyjnego oraz założenia maski ochronnej, zasłaniającej usta i nos.
 

Przed rozpoczęciem pracy z próbkami należy powtórnie zdezynfekować ręce oraz założyć rękawiczki ochronne.
 

W profilatorni obowiązkowo należy zająć stanowisko do pracy wskazane przez pracownika NAG. Po zajęciu wyznaczonego miejsca będzie można zdjąć maseczkę ochronną na czas zapoznawania się z materiałami.
 

Po zakończeniu pracy z próbkami wydanymi do wglądu, a także w każdym przypadku opuszczania swojego stanowiska podczas pracy, obowiązuje konieczność ponownego założenia maseczki ochronnej.
 

III. Składanie wniosków, zamawianie kopii i zakup map i wydawnictw w NAG w Warszawie

Wizyta w NAG związana ze składaniem wniosków o udostępnienie informacji geologicznej i hydrogeologicznej oraz dotycząca zamawiania wykonywania usług poligraficznych i zakupu wydawnictw nie wymaga dokonywania wcześniejszej rezerwacji, ale podlega wszystkim wymienionym wyżej zasadom bezpieczeństwa i higieny w zakresie stosowania masek oraz rękawiczek ochronnych, dezynfekcji rąk i poruszania się po budynku w obecności pracownika NAG.

źródło: www.pgi.gov.pl
fot. 123rf.com fot. ilustracyjne
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ