Partner serwisu
13 maja 2020

Poznaliśmy oferty na opracowanie dokumentacji dla obwodnic Wschowy, Dobiegniewa i Przytocznej

Kategoria: Aktualności

Znamy już wszystkich wykonawców zainteresowanych opracowaniem dokumentacji dla obwodnic trzech miejscowości – Wschowa, Dobiegniew i Przytoczna. Łącznie wpłynęło 18 ofert.

Poznaliśmy oferty na opracowanie dokumentacji dla obwodnic Wschowy, Dobiegniewa i Przytocznej

Obwodnica Wschowy

Najniższą ofertę na kwotę 1 976 610,00 zł złożyła firma SAFEGE S.A.S.. Budżet zamawiającego wynosi 2 250 000,00 zł.

 

Pozostałe oferty:

2 300 099,82 zł, IVIA S. A.

2 341 587,90 zł, Lafrentz Polska Sp. z o. o.

2 391 612,00 zł, Multiconsult Polska Sp. z o. o.

2 394 059,70 zł, Mosty Katowice Sp. z o. o.

3 557 024,70 zł, Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów TRANSPROJEKT – WARSZAWA Sp. z o. o.

 

Obwodnica Dobiegniewa

Najniższą ofertę na kwotę 1 071 207,00 zł złożyła firma Pracownia Projektowa Dróg i Mostów „DIM” - Ryszard S. Kowalski. Budżet zamawiającego wynosi 1 250 000,00 zł.

 

Pozostałe oferty:

1 365 300,00 zł, SAFEGE S.A.S.

1 782 934,20 zł, Mosty Katowice Sp. z o. o.

1 937 496,00 zł, Multiconsult Polska Sp. z o. o.

1 998 522,45 zł, Lafrentz Polska Sp. z o. o.

 

Obwodnica Przytocznej

Najniższą ofertę na kwotę 1 283 013,00 zł złożyła firma Pracownia Projektowa Dróg i Mostów „DIM” - Ryszard S. Kowalski. Budżet zamawiającego wynosi 1 750 000,00 zł.

 

Pozostałe oferty:

1 528 890,00 zł, SAFEGE S.A.S.

1 704 780,00 zł, Egis Poland Sp. z o.o.

1 884 409,20 zł, Mosty Katowice Sp. z o. o.

2 055 711,30 zł, Lafrentz Polska Sp. z o. o.

2 152 499,67 zł, IVIA S. A.

2 255 082,00 zł, Multiconsult Polska Sp. z o. o.

 

Zestawienie wszystkich ofert 

 

Wykonawcy wyłonieni w przetargu opracują dla każdej z obwodnic dokumentację projektową w ramach Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R) wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Jak będą oceniane oferty?

Oferty są obecnie analizowane pod kątem cenowym i merytorycznym. Postępowania zostały ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego. Złożone oferty będą badane i oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów:

- cena – 60%,

- doświadczenie personelu Wykonawcy – 30%,

- zawodowa integracja osób - 10%.

 

STEŚ z elementami KP - wyjaśniamy

Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej jest dwuetapowym opracowaniem projektowym.

W pierwszym etapie obowiązkiem wykonawcy jest:

wstępne określenie zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia oraz ustalenie jego efektywności,

uściślenie przebiegu tras poszczególnych wariantów (na podstawie analizy wariantów i uzyskanych opinii) oraz ostateczne ustalenie typów oraz podstawowych parametrów technicznych obiektów budowlanych,

dostarczenie informacji do podjęcia wstępnej decyzji inwestorskiej w sprawie celowości, zakresu i horyzontu czasowego realizacji zadania inwestycyjnego,

umożliwienie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W drugim etapie obowiązkiem wykonawcy jest:

uściślenie zakresu rzeczowego i finansowego polegające na ustaleniu szczegółowych rozwiązań geometrycznych dróg, konstrukcji drogowych obiektów inżynierskich, granic terenowych zadania inwestycyjnego oraz przedmiaru robót i ich kosztorysu dla kluczowych elementów przedsięwzięcia,

określenie wytycznych dla projektu budowlanego,

wykonanie analizy wielokryterialnej umożliwiającej Zamawiającemu wybór najkorzystniejszych wariantów technicznych do dalszej realizacji.

Zamówienie obejmuje również przygotowanie niezbędnych materiałów wymaganych do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji.

Obwodnica Wschowy w ciągu drogi krajowej nr 12

Planowana obwodnica dotyczy budowy nowego odcinka drogi krajowej nr 12 relacji Głogów – Leszno, stanowiącej obwodnicę miasta Wschowa.

Cel realizacji inwestycji

Podstawowym celem budowy obwodnicy Wschowy jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się na drodze krajowej nr 12. Obwodnica stanowić będzie fragment ciągu DK12 stanowiącego połączenie nowo wybudowanych dróg ekspresowych S3 i S5 na terenie województwa dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Wpisuje się ona w szereg zadań, jakie są planowane na drodze krajowej nr 12, jak np. planowana budowa obwodnicy Głogowa. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości we Wschowej oraz na całym fragmencie drogi krajowej nr 12 pomiędzy Lesznem a Głogowem. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Obwodnica Dobiegniewa w ciągu drogi krajowej nr 22

Realizacja przedmiotowej inwestycji usprawni ruch zarówno na odcinku pomiędzy Wałczem a Gorzowem Wielkopolskim, ale także pomiędzy Niemcami a korytarzem drogi krajowej nr 11 i dalej autostrady A1.

Cel realizacji inwestycji

Podstawowym celem budowy obwodnicy Dobiegniewa jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samym Dobiegniewie. Droga krajowa nr 22 jest ważnym korytarzem transportowym nieograniczającym się tylko do województwa lubuskiego. Obwodnica usprawni ruch zarówno na odcinku pomiędzy Wałczem a Gorzowem Wielkopolskim, ale także pomiędzy Niemcami a korytarzem drogi krajowej nr 11 i dalej autostrady A1.

Obwodnica Przytocznej w ciągu drogi krajowej nr 24

Obecnie DK24 przebiega przez centrum miejscowości. Zakłada się budowę obwodnicy po nowym śladzie drogi krajowej nr 24.

Cel realizacji inwestycji

Podstawowym celem budowy obwodnicy Przytocznej jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się na drodze krajowej nr 24. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w samej Przytocznej. Droga krajowa nr 24 jest ważnym korytarzem transportowym na osi wschód-zachód, równolegle do autostrady A2. Obwodnica poprawi również dostęp do drogi ekspresowej S3. Dzięki obwodnicy wyprowadzony zostanie szczególnie ruch dalekobieżny i tranzytowy z miejscowości. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Wszystkie trzy obwodnice zostały uwzględnione w projekcie rządowego Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030.

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ