Partner serwisu
04 grudnia 2019

Posiedzenie Rady UE ds. Transportu w Brukseli

Kategoria: Infrastruktura

Prawa pasażerów w transporcie kolejowym, realizacja inwestycji infrastrukturalnych na sieci TEN-T oraz opłaty za korzystanie z infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (eurowinieta), jak również Pakiet Mobilności I to główne tematy posiedzenia Rady ds. Transportu, w którym wziął udział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Posiedzenie odbyło się 2 grudnia 2019 r. w Brukseli. Na spotkaniu była obecna po raz pierwszy nowo powołana komisarz ds. transportu Adina-Ioana Vălean i było to ostatnie formalne posiedzenie Rady TTE podczas prezydencji fińskiej.

Posiedzenie Rady UE ds. Transportu w Brukseli

Posiedzenie Rady TTE – inwestycje, prawa pasażerów i eurowinieta

Tematami obrad ministrów ds. transportu podczas posiedzenia Rady były prace legislacyjne nad dyrektywą ws. usprawnienia realizacji inwestycji infrastrukturalnych na sieci TEN-T, dyrektywa ws. praw pasażerów w transporcie kolejowym oraz dyrektywa ws. opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe, tzw. eurowinieta. 

Podczas dyskusji nad dyrektywą ws. usprawnienia realizacji inwestycji infrastrukturalnych na sieci TEN-T, minister Adamczyk podkreślił, że obowiązujące już obecnie w Polsce przepisy w tym zakresie pozwalają na sprawne pozyskiwanie decyzji administracyjnych i realizowanie inwestycji infrastrukturalnych. 

- Cieszę się, że przy opracowaniu przepisów uwzględniono  polskie postulaty i z uwagą przyglądano się naszym rozwiązaniom w tym zakresie. Jest to dowód, że nasze otoczenie prawne realizacji inwestycji zostało uznane za skuteczne. Mam nadzieję, że dyrektywa ta pozwoli na szybsze osiągnięcie spójności sieci transportowej w UE – podsumował minister Adamczyk.


Odnosząc się do dyrektywy ws. praw pasażerów w transporcie kolejowym minister zaznaczył, że proponowane przepisy wpisują się w działania podejmowane w Polsce na rzecz promocji transportu kolejowego jako przyjaznej dla pasażera i środowiska gałęzi transportu.  To m.in. inwestycje w ramach Krajowego Programu Kolejowego, Programu Inwestycji Dworcowych i usługa Wspólny Bilet.

Pakiet Mobilności I a polityka klimatyczna UE

Minister Adamczyk wziął udział w spotkaniu koordynacyjnym z przedstawicielami Węgier, Litwy, Łotwy, Bułgarii i Rumunii (tzw. grupy państw like-minded) w sprawie negocjowanych przepisów dla przewoźników drogowych (Pakietu Mobilności I) oraz w spotkaniu ministrów Grupy Wyszehradzkiej (V4). 

Na posiedzeniu Rady strona polska podkreśliła, że proponowane rozwiązania zawarte w Pakiecie Mobilności I, m.in. wymagany powrót pojazdu do kraju siedziby, restrykcje w wykonywaniu kabotażu, limitowanie załadunków (operacje typu multi-drop), nie tylko będą miały negatywny wpływ na funkcjonowanie branży transportu drogowego, ale również spowodują generowanie dodatkowych, zbędnych emisji CO2, co jest niespójne z celami klimatycznymi UE. Wypowiedź ta znalazła poparcie wśród innych państw. 

- Polska zawsze opowiadała się za zrównoważonym kompromisem, który z jednej strony będzie tworzył lepsze warunki pracy kierowców, z drugiej strony będzie odpowiadać na potrzeby sektora, europejskiej gospodarki oraz zapewniać realizację celów innych polityk unijnych, w tym polityki klimatycznej. Cieszę się, że w czasie ostatniej rundy negocjacji wygrał zdrowy rozsądek i liczę, że na dalszym etapie będzie większe znaczenia przywiązywane do jakości tworzonego prawa, niż do tempa prac - powiedział minister Andrzej Adamczyk.

Podczas III trilogu (czyli negocjacji między Radą, Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską) nie osiągnięto porozumienia.

Rozmawiano także o przyszłości jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej oraz promocji paliw alternatywnych jako jednym z elementów, który pozwoli na zmniejszenie skali zmian klimatycznych.

Spotkania dwustronne 

Na marginesie obrad Rady minister Andrzej Adamczyk odbył także szereg spotkań dwustronnych, m.in. z ministrami właściwymi ds. transportu z Portugalii, Niemiec, Irlandii, Grecji i Francji. Głównym tematem ww. spotkań był Pakiet Mobilności I. Minister Adamczyk przekazał swoim rozmówcom wyniki analiz niezależnych naukowców wskazujących dobitnie na sprzeczność proponowanych przepisów w ramach Pakietu Mobilności I z ambitnymi celami polityki klimatycznej UE. W ramach dyskusji poruszono również temat wspólnych inwestycji infrastrukturalnych, w tym Via Carpatia.

Minister Adamczyk spotkał się również z nowo powołaną komisarz UE ds. transportu Adiną-Ioaną Vălean.

źródło: gov.pl
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ