Partner serwisu
26 listopada 2019

Przez pierwsze dziewięć miesięcy 2019 roku Grupa PKP CARGO przewiozła 15,5 mln ton kruszyw i materiałów budowlanych

Kategoria: Aktualności

Grupa PKP CARGO po trzech kwartałach 2019 roku zanotowała przychody operacyjne na poziomie 3,67 mld zł. Wynik EBITDA (po skorygowaniu wpływu MSSF 16) pozostaje wciąż na bardzo wysokim poziomie i wynosi 616 mln zł.

Przez pierwsze dziewięć miesięcy 2019 roku Grupa PKP CARGO przewiozła 15,5 mln ton kruszyw i materiałów budowlanych

Po pierwszych dziewięciu miesiącach 2019 roku Grupa PKP CARGO osiągnęła 3,67 mld zł przychodów operacyjnych, co oznacza zmniejszenie przychodów o 4,4 proc. w stosunku do tego samego okresu 2018 roku (3,84 mld zł). Warto jednak zauważyć, iż osiągnięte przychody są bliskie rekordowym poziomom pomimo spadku przewiezionej masy. Średnia przychodów Grupy w latach 2013-2019 plasuje się na poziomie 3,45 mld zł. Wynik EBITDA po trzech kwartałach 2019 roku wyniósł 713 mln zł i wzrósł r/r o 1,8 proc. (z 701 mln zł). Natomiast wartość wskaźnika EBITDA skorygowana o wpływ Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 16 (MSSF 16) wynosi 616 mln zł.

Wskaźnik EBIT po trzech kwartałach 2019 roku (z uwzględnieniem wpływu standardu MSSF 16) wyniósł 170 mln zł (-38,2 proc.). Wynik netto Grupy PKP CARGO pozostaje powyżej wieloletniej średniej – wynosi 99 mln zł (przy średniej w latach 2013-2019 wynoszącej 85 mln zł).

Koszty operacyjne Grupy spadły o 2,1 proc., z 3,56 mld zł w 2018 roku do 3,49 mld zł w 2019, przy czym redukcja kosztów nastąpiła głównie w obszarze kosztów zmiennych. Przychody jednostkowe, czyli przychód w relacji do pracy przewozowej (tkm), wzrosły o 9,2 proc. r/r, a koszty jednostkowe o 11,7 proc.

– Na wyniki Grupy PKP CARGO w 2019 roku decydujący wpływ ma sytuacja całego sektora kolejowych przewozów towarowych, która charakteryzuje się mniejszymi przewozami niż w 2018 roku, wynikającymi głównie ze spadku zapotrzebowania na przewożenie towarów masowych, przede wszystkim kruszyw i rud metali – wyjaśnia Czesław Warsewicz, prezes PKP CARGO S.A. – Poprawiamy za to efektywność i w rezultacie nasze główne wskaźniki finansowe po trzech kwartałach 2019 roku są wyższe niż średnia z tego samego okresu w latach 2013-2018: przychody o ok. 250 mln zł, EBITDA o 119 mln zł, a zysk netto o 16,5 mln zł – podkreśla prezes Warsewicz.

Rynek towarowych przewozów kolejowych w Polsce odnotowuje nadal niższe przewozy r/r. Natomiast wolumen towarów przewiezionych przez Grupę PKP CARGO jest bliski średnim wartościom osiąganym w ostatnich latach. W pierwszych dziewięciu miesiącach 2019 roku Grupa przewiozła 82,2 mln ton towarów (-9,3 proc. r/r). Warto zauważyć, iż wzrost nastąpił w sektorze przewozów intermodalnych, które stanowią już blisko 9 proc. całej masy przewiezionej przez pociągi Grupy oraz aż 15 proc. pracy przewozowej zrealizowanej w tym okresie. Wzrosty w tym segmencie wynikają głównie z większego udziału przewozów w kontenerach towarów dotychczas głównie przewożonych w sposób konwencjonalny oraz z realizacji przewozów pomiędzy portami morskimi a terminalami w głębi kraju. Wpływ na sytuację w segmencie intermodalnym ma także wzrost transportu towarów realizowany przez Grupę PKP CARGO INTERNATIONAL (d. Grupę AWT) a wynikający z realizacji nowych przewozów m.in. z Niemiec do Czech i z Polski do Słowenii.

Warto również zauważyć, iż Grupa PKP CARGO INTERNATIONAL sukcesywnie poprawia swoje wyniki finansowe. EBITDA w pierwszych trzech kwartałach 2019 roku wyniosła 85 mln zł, EBIT – 13 mln zł, a wynik netto – 7 mln zł.
Wyniki w poszczególnych segmentach rynku kształtowały się następująco:

  • Intermodal: Grupa PKP CARGO w trzech kwartałach 2019 roku przewiozła w segmencie przewozów intermodalnych 7,1 mln ton towarów, co oznacza wzrost o 8,1 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku (6,6 mln ton).
  • Rynek kruszyw: Przez pierwsze dziewięć miesięcy 2019 roku Grupa PKP CARGO przewiozła 15,5 mln ton kruszyw i materiałów budowlanych (-20,7 proc. r/r).
  • Metale i rudy: W segmencie metale i rudy przewieziono 7,6 mln ton (-19,2 proc.).
  • Węgiel kamienny: W trzech kwartałach br. Grupa PKP CARGO przewiozła 35,9 mln ton węgla kamiennego, co oznacza spadek o 5,9 proc. r/r.
źródło: pkpcargo.com
fot. 123rf.com/ zdjęcie ilustracyjne
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ