Partner serwisu
01 października 2019

Początek prac na obwodnicy Łańcuta

Kategoria: Aktualności

Na budowie tzw. obwodnicy Łańcuta w ramach rozbudowy drogi krajowej nr 94 Łańcut-Głuchów wbito dzisiaj symboliczną pierwszą łopatę. Wykonawca skupia się teraz głównie na odcinku drogi w miejscowości Głuchów, gdzie trwają prace przygotowawcze.

Początek prac na obwodnicy Łańcuta

- Jednym z celów naszych działań jest poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróżowania. Tak będzie tutaj, w Łańcucie, gdzie dzisiaj symbolicznie rozpoczęliśmy tą jakże potrzebną rozbudowę drogi krajowej – powiedział minister infrastruktury, Andrzej Adamczyk.

Optymalizuj-projektuj-buduj

Rozbudowa drogi krajowej nr 94 realizowana jest w systemie „optymalizuj-projektuj-buduj”. Wykonawca zaprojektował i uzyskał wymagane prawem decyzje. Aktualnie Wojewoda Podkarpacki prowadzi procedurę zmiany wydanej w 2010 r. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), której uzyskanie planowane jest na koniec października br. Po uzyskaniu decyzji Wykonawca przystąpi do robót drogowych w pełnym zakresie. „Obecnie prowadzimy roboty przygotowawcze w oparciu o obowiązującą  decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji w możliwym do wykonania zakresie tak, abyśmy po otrzymaniu zmiany decyzji ZRID, mogli przed okresem zimowym wykonać jak najwięcej prac” – powiedział Jarosław Jochymek, Dyrektor Kontraktu, Budimex S.A.

Początek prac

Wykonawca wykonuje obecnie prace głównie na odcinku DK94 w miejscowości Głuchów, gdzie trwa:
- usuwanie drzew i krzewów z porządkowaniem terenu,
- zdejmowanie warstwy humusu,
- rozbiórka nawierzchni,
- przygotowanie  terenu do realizacji objazdów,
- rozpoznanie saperskie, środowiskowe i archeologiczne,
- przygotowanie dojazdów do planowanego do realizacji  obiektu mostowego,
- inwentaryzacje budynków, dróg i terenów pod planowany gazociąg,

- przygotowanie terenów pod skład materiałów.

Zakres robót

W ramach zadania przewiduje się pozostawienie przekroju drogi krajowej jako jednojezdniowej, dwupasowej (po jednym pasie w każdym kierunku), z pasem jezdni wyłączonej z ruchu z barierą ochronną, na długości 5,82 km. Roboty będą polegały na wymianie konstrukcji drogowej, a tam gdzie będzie to konieczne, na poszerzeniu korpusu drogowego. Prace będą prowadzone przy utrzymaniu ciągłości ruchu dwukierunkowego na DK94.

Zakres prac obejmuje także przebudowę skrzyżowań jednopoziomowych - pięciu rond na przecięciu DK94 z: DW877, DW881, ul. Graniczną (łącznik do autostrady A4), ul. Kościuszki i DP1520R oraz  skrzyżowanie zwykłe z ul. Piłsudskiego. Wykonawca wybuduje także most drogowy na rzece Sawa o długości 33 m, drogi dojazdowe oraz przebuduje i wybuduje urządzenia infrastruktury technicznej:
- sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, w tym przebudowę sieci gazu wysokiego ciśnienia DN400 na długości 6 km,

- sieci energetyczne, teletechniczne, kanał technologiczny, oświetlenie,

- urządzenia bezpieczeństwa ruchu, ekrany akustyczne, oznakowanie pionowe i poziome.

Bezpieczeństwo

Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników ruchu, zwłaszcza tych najmniej chronionych, czyli pieszych i rowerzystów, zakłada się budowę obustronnych chodników i ciągów pieszo-rowerowych oraz zatok autobusowych.

Współpraca z samorządami

W ramach prac projektowych Wykonawca zaproponował nowe rozwiązania, do których zgłoszone zostały wnioski władz samorządowych. GDDKiA wychodząc naprzeciw zgłoszonym postulatom, w znaczącej części uwzględniła je w zamiennym projekcie budowlanym.

Przykłady wprowadzonych zmian na podstawie postulatów samorządów:

Zaprojektowano wjazd i wyjazd z terenów: MOSiR, Szpitala Powiatowego, Centrum Kształcenia
i Zespołu Szkół Technicznych do DK94 na prawoskręty z możliwością wykonania manewru lewoskrętu,

Zaprojektowano nowe zatoki autobusowe lub zmieniono lokalizację istniejących,

Zaprojektowano nowe przejścia dla pieszych lub zmieniono ich lokalizację,

Zaprojektowano bezpośredni włączenie do DK94 m.in. ul. Bema i ul. Orzeszkowej,

Zaprojektowano bezpośrednie włączenie jezdni dodatkowej do ronda w Głuchowie ze względu na lokalizację Ośrodka Kultury i OSP. 

Podstawowe parametry techniczne inwestycji:
Klasa drogi                                                         GP
Długość drogi                                                     5,82 km
Obciążenie nawierzchni                                   115 kN/oś
Obciążenie obiektów                                        Nośność kl. „A” wg. PN 85/S – 10030 oraz „Stanag C 150”
Przekrój poprzeczny                                         1x2
Szerokość pasów ruchu                                    3,5 m
Kategoria obciążenia ruchem                          KR5
Chodniki                                                              szer. 2 m
Ciągi pieszo – rowerowe                                  szer. 3,5 - 4 m
Szerokość jezdni dróg dojazdowych              3,5 - 6 m
Środkowa część jezdni wyłączona z ruchu o nawierzchni bitumicznej i kostki brukowej szer. 3,5 m

Wykonawcą prac jest Budimex S.A. Umowę na kwotę 115 847 768,51 zł brutto podpisano 18 maja 2018 r. Zakończenie inwestycji zaplanowano na wrzesień 2021 r.

 
Kalendarium:

Nazwa zadania: „Kontynuacja budowy przy optymalizacji rozwiązań projektowych zadania pn.

Rozbudowa drogi krajowej Nr 4 (E-40) Jędrzychowice – Korczowa wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi odc. Łańcut – Głuchów km 613+767 do 619+589,86”

Uzyskanie decyzji środowiskowej: 1 grudnia 2006 r.

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia: 26 lipca 2010 r.

 Uzyskanie decyzji ZRID: 29 września 2010 r.

Ostateczność decyzji ZRID: 26 listopad 2013 r.

Ostateczność decyzji środowiskowej: 19 stycznia 2017 r.

Ogłoszenie przetargu na wykonawcę robót: 15 lipca 2017 r.

Podpisanie umowy z Wykonawcą: 18 maja 2018 r. (Budimex S.A., termin: 34 miesiące)

Ogłoszenie przetargu na konsultanta: 13 września 2017 r.

Podpisanie umowy z Konsultantem: 15 czerwca 2018 r. (Promost Consulting Sp. z o.o. sp.k.)

Złożenie wniosku o zmianę decyzji ZRID: 18 marca 2019 r.

Wszczęcie postępowania przez Wojewodę Podkarpackiego w sprawie zmiany decyzji ZRID: 23 maja 2019 r.

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ