Partner serwisu
20 września 2019

1,88 mld zł z UE na budowę dróg w województwach lubelskim, podkarpackim oraz śląskim

Kategoria: Aktualności

Kolejny zastrzyk środków unijnych dla sektora drogowego w Polsce. Wsparcie z UE zostanie przeznaczone na budowę dwóch dróg ekspresowych: S1 w województwie śląskim na odcinku Pyrzowice – Podwarpie oraz S19 w województwie lubelskim na odcinku Lublin Węglin - Kraśnik Południe i na odcinku Kraśnik Południe - Lasy Janowskie oraz województwie podkarpackim na odcinku w. Nisko Południe (bez węzła) - w. Sokołów Małopolski Północ (z węzłem).

19 września 2019 r. Centrum Unijnych Projektów Transportowych zawarło z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad 4 umowy o dofinansowanie projektów ze środków unijnych. Łączna wartość tych inwestycji to ponad 3,75 mld zł. Unijne dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wyniesie ponad 1,88 mld zł.

- Polska bardzo sprawnie wykorzystuje środki europejskie w obszarze transportu. Realizujemy wielkie, strategiczne inwestycje, takie jak droga ekspresowa S19 i szlak Via Carpatia, które są ważne dla rozwoju nie tylko polskiej, ale także europejskiej gospodarki – podkreślił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk

Umowy obejmujące poniższe inwestycje podpisali Joanna Lech, p.o. dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Jacek Gryga, zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

- Realizacja POIiŚ przebiega bardzo sprawnie, wszystkie zakładane plany są realizowane i to zwykle z dużą nadwyżką. Podpisane dziś umowy umożliwią dofinansowanie ważnych dróg. S19 stanowi fragment międzynarodowego korytarza transportowego – Via Carpatia, który będzie odgrywać istotną rolę w polskiej gospodarce. Dofinansowany fragment S1 ma ogromne znacznie dla Śląska  – zaznaczył podczas uroczystości minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.    

Dofinansowane projekty:

Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku Lublin Węglin - Kraśnik Południe

- wartość całkowita projektu: 1 488 600 700 zł
- wartość dofinansowania z UE: 736 586 673 zł

Projekt obejmuje budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku Lublin Węglin - Kraśnik Południe o długości 41,93 km. Droga ekspresowa stanowi element transeuropejskich sieci transportowych i jest zlokalizowana w bazowym korytarzu TEN-T.

Zakres inwestycji:

 • budowa drogi S19 o długości 41,93 km,budowa 5 węzłów drogowych w ciągu S19,
 • budowa 8 Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP),
 • remont odcinków istniejącej drogi krajowej nr 19 o łącznej długości ok. 10.0 km,
 • budowa mostów, wiaduktów, przepustów,
 • budowa Systemu Zarządzania Ruchem,
 • budowa ekranów akustycznych, urządzeń organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • budowa infrastruktury dla ruchu pieszego i rowerowego,
 • budowa przejść i przepustów dla zwierząt.
 • Projekt będzie realizowany do 2021 r.


Celem projektu jest stworzenie bezpiecznego odcinka ekspresowej trasy zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróżnych, poprawiającego dostępność komunikacyjną Polski i połączeń międzyregionalnych, a także usprawnienie ruchu tranzytowego i poprawa warunków życia mieszkańców terenów sąsiadujących z istniejącymi rozwiązaniami komunikacyjnymi.

Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku Kraśnik Południe - Lasy Janowskie

- wartość całkowita projektu: 992 166 150 zł
- wartość dofinansowania z UE: 483 157 243 zł

Projekt zakłada budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku Kraśnik Południe - Lasy Janowskie o długości 32,86 km. Droga ekspresowa stanowi element transeuropejskich sieci transportowych i jest zlokalizowana w bazowym korytarzu TEN-T.

Zakres inwestycji:

 • budowa drogi S19 o długości 32,86 km,
 • budowa 5 węzłów drogowych w ciągu S19,
 • budowa 4 Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) kategorii I,
 • remont istniejącego odcinka drogi krajowej nr 19 o długości ok. 9,63 km,
 • budowa Systemu Zarządzania Ruchem,
 • budowa ekranów akustycznych, urządzeń organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • budowa infrastruktury dla ruchu pieszego i rowerowego,
 • budowa mostów, wiaduktów, przepustów i przejść dla zwierząt.

Projekt będzie realizowany do 2021 r.

Celem projektu jest stworzenie bezpiecznego odcinka ekspresowej trasy drogowej, zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróżnych, poprawiającego dostępność komunikacyjną Polski i połączeń międzyregionalnych, a także usprawnienie ruchu tranzytowego i poprawę warunków życia mieszkańców terenów sąsiadujących z istniejącymi rozwiązaniami komunikacyjnymi.

Budowa drogi ekspresowej S19 na obszarze woj. podkarpackiego na odcinku w. Nisko Południe (bez węzła) – w. Sokołów Małopolski Północ (z węzłem)

- wartość całkowita projektu: 1 132 005 519 zł
- wartość dofinansowania z UE: 587 297 822 zł

Projekt obejmuje budowę drogi ekspresowej S19 na obszarze woj. podkarpackiego na odcinku w. Nisko Południe (bez węzła) – w. Sokołów Małopolski Północ (z węzłem) o długości 29,67 km. Droga jest zlokalizowana w bazowym korytarzu TEN-T i stanowi fragment korytarza Via Carpatia.

Zakres inwestycji:

 • budowa drogi ekspresowej S19 o długości ok. 29,67 km,
 • budowa 4 węzłów drogowych : Podgórze, Nowy Kamień, Kamień, Sokołów   Małopolski Północ,
 • budowa Obwodu Utrzymania Drogowego (OUD) Sokołów Małopolski Północ,
 • budowa obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, przepusty),
 • budowa ekranów akustycznych,
 • budowa systemu odprowadzania wód deszczowych z powierzchni dróg wraz z budową kanalizacji deszczowej,
 • budowa oraz/lub przebudowa elementów infrastruktury drogowej (chodniki, ciągi pieszo – rowerowe, ścieżki rowerowe, zjazdy, wjazdy i przejazdy awaryjne, zatoki autobusowe),
 • budowa Systemu Zarzadzania Ruchem.

Projekt będzie realizowany do 2022 r.

Celem projektu jest stworzenie bezpiecznego odcinka ekspresowej trasy drogowej zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróżnych, poprawiającego dostępność komunikacyjną Polski i połączeń międzyregionalnych, a także usprawnienie ruchu tranzytowego i poprawa warunków życia mieszkańców terenów sąsiadujących z istniejącymi rozwiązaniami komunikacyjnymi.
 

„Budowa kolejnych odcinków drogi ekspresowej S19 na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu przyczynia się do stworzenia spójnej sieci dróg o dużej przepustowości łączącej wszystkie miasta wojewódzkie z siecią TEN-T i pozwalającej na ich skomunikowanie za pomocą dróg szybkiego ruchu z Warszawą. Bezpieczne drogi ekspresowe oznaczają też zmniejszenie natężenia lokalnego ruchu, poziomu hałasu, emisji spalin na drogach alternatywnych, a także zmniejszenie liczby wypadków i ofiar”-  podkreśliła J. Lech, p.o. dyrektor CUPT.

Jak wskazał Witold Naturski, Zastępca Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce – „Unia Europejska od momentu swego powstania wspiera rozwój infrastruktury transportowej. Dobre skomunikowanie wszystkich regionów UE było i pozostaje priorytetem polityki regionalnej. Patrząc z perspektywy historycznej, po wielkich beneficjentach tego rodzaju wsparcia, takich jak Włochy, Portugalia, Hiszpania czy Grecja, po rozszerzeniu w 2004 przyszedł czas na Polskę. Polskę, która już trzecią perspektywę jest odbiorcą największych dotacji w ramach polityki spójności. POIiŚ, w ramach którego podpisujemy dziś cztery umowy na budowę tras S19 i S1, jest największym unijnym programem przyczyniającym się do rozwoju poprzez wsparcie inwestycyjne z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska, transportu i bezpieczeństwa energetycznego”.

Budowa drogi ekspresowej S1 na odcinku Pyrzowice - Podwarpie

- wartość całkowita projektu: 139 844 173 zł
- wartość dofinansowania z UE: 74 445 971 zł

Projekt obejmuje budowę drogi ekspresowej S1 na odcinku Pyrzowice - Podwarpie o długości 32,86 km. Droga ekspresowa stanowi element transeuropejskich sieci transportowych i jest zlokalizowana w bazowym korytarzu TEN-T.

Zakres inwestycji:

 • budowa drogi S1 o długości 9,72 km,
 • przebudowa węzła drogowego w ciągu S1,
 • budowa mostów, wiaduktów, przepustów,
 • budowa ekranów akustycznych, urządzeń organizacji ruchui bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • budowa przepustów i przejść dla zwierząt oraz innych urządzeń ochrony środowiska,
 • budowa infrastruktury dla ruchu pieszego i rowerowego.

Projekt będzie realizowany do 2021 r.

Celem projektu jest stworzenie bezpiecznego odcinka ekspresowej trasy drogowej zapewniającego wysoki komfort dalekobieżnego ruchu drogowego o dużych prędkościach podróżnych, poprawiającego dostępność komunikacyjną Polski i połączeń międzyregionalnych, a także usprawnienie ruchu tranzytowego i poprawa warunków życia mieszkańców terenów sąsiadujących z istniejącymi rozwiązaniami komunikacyjnymi.

źródło: gov.pl
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ