Partner serwisu
11 września 2019

262 mln zł na zadania drogowe w 8 województwach

Kategoria: Aktualności

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zatwierdził do realizacji 10 programów inwestycji i 3 aneksy do programów inwestycji dla zadań drogowych, których łączny koszt to prawie 262 mln zł. Są to zadania związane z rozbudową odcinków dróg i wzmocnieniem ich nawierzchni do przenoszenia obciążeń o nacisku 11,5 t/oś oraz poprawą bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Prace obejmują przebudowę skrzyżowań, budowę chodników i sygnalizacji świetlnej, a także budowę przepustów na drogach krajowych. Zadania te będą realizowane w województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, podkarpackim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim. Część z nich jest już w realizacji.

262 mln zł na zadania drogowe w 8 województwach

Województwo kujawsko-pomorskie

 • Budowa sygnalizacji świetlnej na DK 91 w miejscowości Ostaszewo

Zadanie obejmuje budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z drogą gminną i z drogą serwisową drogi krajowej nr 91 wraz z budową kanału technologicznego o długości 679 m po stronie lewej.
Okres realizacji robót: 2019 r.

 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 56 na odcinku Sienno-Kotomierz w ramach PBDK – PLMN (aneks)

Zadanie obejmuje wybudowanie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 56 o długości 2,35 km. Ponadto zostaną wybudowane przepust i kanał technologiczny oraz wykonane oświetlenie i odwodnienie korpusu drogowego oraz przebudowane kolizje z siecią energetyczną i telekomunikacyjną.
Okres realizacji robót: 2020

Województwo lubuskie

 • Budowa wzbudzanej sygnalizacji świetlnej wraz z doświetleniem na przejściu dla pieszych w ciągu DK 32 w miejscowości Kargowa

Celem inwestycji jest budowa wzbudzanej sygnalizacji świetlnej wraz z doświetleniem na istniejącym przejściu dla pieszych przy ul. Sulechowskiej w Kargowej.
Okres realizacji robót: 2019 r.

Województwo małopolskie

 • Budowa chodnika wraz z przebudową zatok autobusowych w ciągu DK 28 w miejscowości Gruszowiec

Inwestycja obejmuje: budowę ciągu pieszego przy jezdni drogi krajowej nr 28 o długości 203 m po stronie lewej i 25 m po stronie prawej, wykonanie nasypów, przebudowę istniejących zjazdów, umocnienie wylotów istniejących przepustów, przebudowę 2 zatok autobusowych i przebudowę 2 skrzyżowań z drogami gminnymi.
Okres realizacji robót budowlanych: 2019 r.

Województwo podkarpackie

 • Rozbudowa DK 28 na odcinku Krosno-Besko

Zadanie obejmuje rozbudowę odcinka drogi krajowej nr 28 o długości 17,095 km i dostosowanie nośności nawierzchni do 115 kN/oś, poszerzenie jezdni, budowę nowych odcinków chodników oraz przebudowę już istniejących.
Okres realizacji: 2019-2022 proces przygotowawczy, 2022-2025 roboty budowlane.

 • Rozbudowa DK 84 na odcinku Zagórz-Olszanica

Zadanie obejmuje odcinek drogi krajowej nr 84 pomiędzy miejscowościami Zagórz-Lesko o długości 8,72 km i Glinne-Olszanica o długości 8,5 km. Zakres inwestycji to zwiększenie nośności nawierzchni drogi krajowej nr 84 do 115 kN/oś, poszerzenie jezdni, budowa nowych zatok autobusowych i przebudowa już istniejących, budowa ciągu pieszo-rowerowego.
Okres realizacji: 2019-2022 proces przygotowawczy, 2022-2024 roboty budowlane.

Województwo śląskie

Budowa sygnalizacji świetlnej w województwie śląskim w ciągu DK 78 w miejscowości Nakło Śląskie

W ramach zadania zostanie wybudowana sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 78 z ul. Szeroką i ul. Dworcową w Nakle Śląskim.
Okres realizacji robót: 2019 r.

Województwo świętokrzyskie

 • Budowa sygnalizacji świetlnej na trzech skrzyżowaniach w ciągu DK 73 z drogą gminną i drogą dojazdową w miejscowości Wiśniówka, z drogą powiatową i drogą dojazdową w miejscowości Dąbrowa oraz w ciągu DK 74 z DW 753 i drogą powiatową w miejscowości Wola Jachowa

W ramach zadania zostaną wybudowane 3 sygnalizacje akomodacyjne acykliczne przy założeniu „ciągłe zielone” w ciągu drogi krajowej nr 73 i drogi krajowej nr 74.
Okres realizacji robót: 2019 r.

 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 42 w miejscowości Ruda Maleniecka w ramach PBDK – PLMN (aneks)

Zadanie polega na budowie ciągu pieszo-rowerowego o długości 1,478 km i szerokości 3 m.
Okres realizacji robót: 2019 r.

Województwo wamińsko-mazurskie

 • Budowa przepustu w ciągu DK 16 koło miejscowości Zełwągi

W ramach zadania na odcinku drogi krajowej nr 16 zostanie rozebrany istniejący i wybudowany nowy przepust o dopuszczalnej nośności 115 kN/oś.
Okres realizacji robót: 2020 r.

 • Przebudowa odcinka DK 58 w miejscowości Mierki (aneks)

Inwestycja obejmuje poszerzenie jezdni do 7 m i dostosowanie konstrukcji nawierzchni do nośności 115 kN/oś odcinka drogi krajowej nr 58 o długości 0,99 km wraz z wykonaniem zjazdów, 2 zatok autobusowych i chodników, a także oznakowania poziomego i pionowego wraz z urządzeniami BRD.
Lata realizacji robót: 2019-2020

Województwo zachodniopomorskie

 • Budowa chodnika na odcinku Czepino - Gryfino w ciągu DK 31

W ramach zadania na odcinku drogi krajowej nr 31 Czepino-Gryfino wybudowany zostanie chodnik o łącznej długości 695 m. Budowa chodnika pozwoli połączyć istniejące ciągi piesze, umożliwiając bezpieczne poruszanie się pieszych.
Okres realizacji robót: 2019 r.

 • Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Złocienieckiej w Drawsku Pomorskim w ciągu DK 20

W ramach zadania na odcinku drogi krajowej nr 20 w Drawsku wybudowane zostaną: jedna wyspa spowalniająca, jeden azyl, dwa przejścia dla pieszych, jedna zatoka autobusowa, chodnik o długości 70 m, znak aktywny D-6 oraz kanały technologiczne.
Okres realizacji robót: 2020 r.

źródło: gov.pl
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ