Partner serwisu
06 września 2019

S10 ze Szczecina do Warszawy

Kategoria: Aktualności

Planując nowe drogi, uwzględniamy szerokie spektrum czynników związanych z powstaniem całego ciągu drogi szybkiego ruchu, a nie tylko jej fragmentów. Nie inaczej jest z drogą ekspresową S10, która będzie przebiegać przez cztery województwa - od zachodniopomorskiego, przez wielkopolskie, kujawsko-pomorskie aż do województwa mazowieckiego.

S10 ze Szczecina do Warszawy

Poniżej prezentujemy informacje dotyczące przygotowania drogi ekspresowej S10.

Województwo zachodniopomorskie

Obecnie w budowie jest druga jezdnia obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa (6,5 km) oraz obwodnica Wałcza (17,8 km), łączna wartość tych umów to prawie 490 mln złotych. Inwestycje te będą sukcesywnie kończone w 2020 r.

W 2017 r. zapadły ważne decyzje Ministra Infrastruktury, który przeznaczył na przygotowanie pozostałej części drogi S10 w regionie około 20 mln złotych. Środki te pozwoliły na rozpoczęcie prac nad uzyskaniem decyzji środowiskowej i dalszych prac koncepcyjnych dla odcinków Szczecin Kijewo-Szczecin Zdunowo i Stargard-Piła o łącznej długości 114 km. Harmonogram prac przygotowawczych zakłada osiągnięcie gotowości do zaprojektowania i budowy tych fragmentów S10 w 2021 r. 

S10 Szczecin Kijewo - Szczecin Zdunowo

13 marca 2018 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla drogi S10 na odcinku Szczecin Kijewo - Szczecin Zdunowo (granica Szczecina) o długości około 6 km. Dokumentację wykona firma Transprojekt Gdański Sp. z o.o. za kwotę 2,292 miliona złotych.

W skład zleconych opracowań weszło miedzy innymi opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego, uzyskanie decyzji środowiskowej i elementy Koncepcji Programowej wraz z dokumentacją geologiczno-inżynierską. Będzie to komplet opracowań i decyzji niezbędnych do ogłoszenia przetargu na zaprojektowanie i budowę. Prace projektowe przebiegają planowo, zostały już wyznaczone warianty przebiegu trasy. W październiku 2019 r. powinien zostać złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla tego odcinka. Następnie będą prowadzone prace nad dalszymi elementami dokumentacji.

Nowy odcinek drogi S10 będzie stanowił wylot ze Szczecina w kierunku wschodnim, ominie Szczecin Płonię i skrzyżowanie z drogą wojewódzką w kierunku Pyrzyc (dawny przebieg DK3). Odcinek rozpoczyna się od węzła Szczecin Kijewo, będącego połączeniem autostrady A6 i drogi S10 (węzeł ten jest obecnie w trakcie rozbudowy). Droga będzie prowadzić w kierunku wschodnim w obecnym śladzie DK10, omijając od północy Płonię. Droga będzie włączała się w istniejący przebieg DK10 za granicą Szczecina. Nowa trasa wyprowadzi ruch tranzytowy z Płoni – wschodnich przedmieść Szczecina. Kierowcy nie będą musieli już przejeżdżać przez skrzyżowanie z drogą wojewódzką w kierunku Pyrzyc (dawna DK3). Nowa droga ominie również znajdujące się na wlocie do miasta skrzyżowanie w kierunku Zdunowa i Wielgowa.

S10 Stargard - Piła

29 marca 2018 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji środowiskowej dla odcinka drogi S10 Stargard - Piła (z wyłączeniem obwodnicy Wałcza) o długości 108 km. Umowa została podpisana z firmą Europrojekt Gdańsk i opiewa na kwotę 3,77 miliona złotych. W tym roku wykonawca przygotuje niezbędną dokumentację i złoży wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Decyzja ta określi korytarz przebiegu drogi i środowiskowe uwarunkowania jej realizacji. Obecnie trwają końcowe prace nad dokumentacją, w drugiej połowie września powinien zostać złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. Po uzyskaniu decyzji środowiskowej zostanie zlecone opracowanie dla tego odcinka Koncepcji Programowej wraz z badaniami geologicznymi.

Odcinek drogi S10 będzie łączyć obwodnice Stargardu z obwodnicą Wałcza i dalej obwodnicę Wałcza z obwodnicą Piły (połącznie dróg S10 i S11). Droga będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę, nowa trasa będzie omijała wszystkie miejscowości na przebiegu drogi krajowej nr 10. Połączenia z pozostałą siecią drogową będą tylko na węzłach drogowych.

Województwo wielkopolskie

S10 Piła - Wyrzysk

7 września 2018 r. podpisano umowę z wykonawcą (AECOM Polska Sp. z.o.o.) na wykonanie opracowań projektowych dla drogi ekspresowej S10 dla odcinka Piła - Wyrzysk (długość ok. 31 km). Zakres umowy obejmuje Studium Korytarzowe, Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ), materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) oraz Koncepcję Programową (KP).

W II kwartale 2019 r. zakończono etap Studium Korytarzowego, w wyniku czego zarekomendowano korytarze do STEŚ, a ponadto zorganizowano serię spotkań informacyjnych.

Harmonogram dalszych prac i decyzji:

III kw. 2020 r. - przewidywany termin wyboru wariantu preferowanego do DŚU,

II kw. 2021 r. - przewidywany termin uzyskania DŚU (wybór wariantu do realizacji),

II kw. 2022 r. - planowane zakończenie etapu KP.

Obwodnica Piły i Ujścia

Obecnie na etapie opracowania projektowego jest obwodnica Piły i Ujścia  w ciągu drogi ekspresowej S10 i S11. W zależności od wybranego wariantu przewidywana długość nowego fragmentu drogi wyniesie od 23 do 25,4 km. Dotychczas zrealizowaliśmy szereg prac przygotowawczych, w tym w październiku 2011 r. zorganizowaliśmy spotkania informacyjne (etap STEŚ), następnie w maju 2017 r. dokonaliśmy wyboru preferowanego wariantu przebiegu drogi, a w czerwcu 2018 r. złożyliśmy wniosek o DŚU.

NASTĘPNA STRONA

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ