Partner serwisu
19 lipca 2019

Podsumowanie II kw. 2019 w budownictwie

Kategoria: Aktualności

Prognozy PKB pozostają optymistyczne – zgodnie z konsensusem rynkowym wzrost PKB w drugim kwartale 2019 roku powinien wynieść 4,6%, a w całym roku ma osiągnąć 4,5%, co świadczy o stabilnym rozwoju polskiej gospodarki.

Podsumowanie II kw. 2019 w budownictwie

Wyhamował nieco wzrost produkcji budowlano-montażowej. Po kwietniowym wzroście przekraczającym 17% r/r, w maju wyniósł on 9,6% r/r, podczas gdy prognozy zwiastowały wzrost wynoszący nawet 16% r/r. Na wynik poniżej oczekiwań wpłynęła wysoka baza z roku poprzedniego oraz niższa dynamika wzrostu wśród firm inżynieryjnych i kubaturowych. W najbliższych miesiącach wzrost produkcji budowlano-montażowej może ulec dalszemu spowolnieniu ze względu na dużą liczbę przerwanych robót budowlanych wynikających z problemów firm realizujących kontrakty infrastrukturalne. Problem ten może utrzymywać się na przestrzeni kolejnych miesięcy.

Produkcja budowlano – montażowa w lutym wzrosła powyżej oczekiwań rynku (ok. 6%). Szacunki na marzec 2019 to ok. 10%.

Ankieta koniunktury gospodarczej w budownictwie

Odsezonowany wskaźnik koniunktury wyniósł w czerwcu 4,4 co oznacza nieco niższy poziom optymizmu w budownictwie. Dane z pierwszych pięciu miesięcy roku wskazują na 14% spadek liczby upadłości (r/r), jednak nadal odczuwane są m.in. trudności na rynku pracy czy wysokie koszty materiałów i zatrudnienia.

Warto jednak zauważyć, że w czerwcu po raz pierwszy od roku, odsetek firm wskazujących na niedobór pracowników jako istotną barierę rynkową zmalał. Wynik ten może sugerować początek stabilizacji na rynku pracy.

Wskaźnik PMI

W czerwcu wskaźnik PMI dla Polski spadł do poziomu 48,4 punktów i przyjął najniższą wartość od 4 miesięcy. Produkcja i nowe zamówienia ponownie zmalały, ponadto w tempie szybszym niż w maju. Pozytywne informacje płyną natomiast z rynku pracy, gdzie poziom zatrudnienia wzrósł pierwszy raz od pięciu miesięcy.

Wskaźnik PMI obrazuje kondycję sektora przemysłowego. Jest wyznaczany na podstawie pięciu subindeksów – nowych zamówień, produkcji, zatrudnienia, czasu dostaw i zapasów pozycji zakupionych. Każda wartość głównego wskaźnika powyżej 50 punktów oznacza ogólną poprawę warunków w sektorze, poniżej – pogorszenie.

PMI dla światowego przetwórstwa obniżył się w czerwcu do 49,4 pkt, wobec 49,8 pkt w maju. Wskaźnik globalny charakteryzuje się wysoką korelacją z produkcją przemysłową (w latach 2015-2019 wyniosła 0.9). Spadek globalnego PMI sygnalizuje, że stagnacja w przemyśle przedłuża się. Nadzieja tkwi w złagodzeniu polityki pieniężnej przez największe banki centralne.

Budownictwo mieszkaniowe

Po 9% wzroście w kwietniu, dane za maj pozytywnie zaskoczyły, przynosząc blisko 23% wzrost liczby mieszkań i domów, na budowę których wydano pozwolenia. Rekordowa liczba 27 tysięcy pozwoleń w maju poprawiła poprzedni najwyższy wynik osiągnięty w marcu 2018 roku, gdy wydano ponad 25 tysięcy dokumentów zezwalających na budowę. W wyniku tak znaczącej zwyżki, dynamika r/r dla sumy 12-miesięcznej wyniosła blisko 1%.

W maju aż o 28% wzrosła liczba mieszkań oddanych do użytkowania, których w minionych 12 miesiącach zbudowano blisko 194 tysiące. Ponadto rośnie także liczba mieszkań i domów w budowie, których po raz pierwszy w historii jest 810 tys. Nastroje wśród deweloperów są równie pozytywne, oceniają oni rynek mieszkaniowy na zrównoważony ze stabilnym rozwojem.

Budownictwo niemieszkaniowe

Najnowsze dane o pozwoleniach budowlanych wskazują na znacząco mniejszy wolumen planowanych inwestycji niemieszkaniowych. Pod względem metrażu pozwoleń, I kw. 2019 r. przyniósł znaczącą korektę (spadek r/r o blisko 23%). Niewielki wzrost odnotowano jedynie w przypadku budynków handlowo-usługowych (o 1,5%).

Budownictwo infrastrukturalne

W maju w obszarze budowy dróg ekspresowych i autostrad zakontraktowano realizację blisko 25 km dróg ekspresowych. Do użytkowania oddano natomiast 19 km tras. Dodatkowo, GDDKiA zerwała kolejne kontrakty o łącznej długości 26 km, w wyniku czego długość tras szybkiego ruchu w fazie budowy zmalała do 1 224 km, co oznacza spadek o ponad 5% r/r. Pozytywną informacją z sektora infrastrukturalnego jest dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 wynoszące 1,48 mld zł. Pieniądze zostaną przeznaczone głównie na odcinek Olsztynek – Płońsk drogi ekspresowej S7.

Podsumowanie i znaczenie sytuacji dla produkcji betonu oraz cementu

Mimo, że w czerwcu odnotowano nieco niższy poziom optymizmu w budownictwie niż w poprzednich miesiącach drugiego kwartału, można stwierdzić, że stabilna sytuacja polskiej gospodarki przekłada się również na pozytywne wyniki w budownictwie. Świadczy o tym chociażby rekordowy poziom sprzedaży cementu, która jest ważnym wskaźnikiem wyprzedzającym w sektorze. Według najnowszych danych, sprzedaż cementu w okresie od kwietnia 2018 do marca 2019 po raz pierwszy w historii przekroczyła 20 milionów ton. Spadek produkcji cementu w maju o 11% r/r może jednak sugerować, że ta dynamika nieco wyhamuje.

Poprawa sytuacji na rynku mieszkaniowym przełożyła się natomiast na ożywienie na rynku kredytów mieszkaniowych. Po przeciętnych pierwszych miesiącach tego roku w maju wzrosła liczba udzielonych kredytów (o 14%) oraz ich łączna wartość (o 25%). Wzrost liczby pozwoleń na budowę może zwiastować dalsze zwiększanie się akcji kredytowej banków.

Przed producentami betonu i cementu pojawiają się trudności do pokonania, takie jak na przykład konkurencja w postaci cementowni z Białorusi i Turcji, które mają przewagę nad polskimi zakładami, nie ponosząc kosztów związanych z zakupem uprawnień do emisji CO2. Zagrożeniem dla branży jest również osłabienie wzrostu inwestycji publicznych, w tym inwestycji infrastrukturalnych, które może przyczynić się do dalszego spowolnienia dynamiki produkcji budowlano-montażowej. Niepokoją również, zerwane z winy wykonawców, kolejne kontrakty na budowę dróg ekspresowych i autostrad. Fakt ten może przełożyć się na problemy z wypełnieniem portfela zamówień.

źródło: spbt.pl
fot. 123rf.com/ zdjęcie ilustracyjne
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ