Partner serwisu
26 czerwca 2019

Nowe Prawo zamówień publicznych - stanowisko Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa

Kategoria: Aktualności

Dotychczasowa praktyka zamówień publicznych, ukształtowana na gruncie obowiązujących obecnie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z 2004 roku, okazała się silnie niekorzystna dla rynku, doprowadzając do sporów o wielomiliardowych wartościach oraz upadku w minionych latach setek przedsiębiorstw. Rozwiązania zawarte w obecnej wielokrotnie nowelizowanej ustawie Prawo zamówień publicznych, w coraz mniejszym stopniu przystają do oczekiwań i wyzwań stojących przed polskim rynkiem, w tym w szczególności rynkiem budowlanym w perspektywie kolejnej dekady rozwoju Polski w latach 2020-2030.

Nowe Prawo zamówień publicznych - stanowisko Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa

W dniu 19 czerwca 2019 r. Komitet Stały Rady Ministrów przyjął i skierował na Radę Ministrów projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.

Projekt nowej ustawy stanowi w ocenie Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa zauważalny, istotny krok w stronę uporządkowania systemu zamówień publicznych w Polsce, a zawarte w nim mechanizmy rynek budowlany ocenia co do zasady pozytywnie.

W szczególności, na uwagę w proponowanych przepisach zasługuje:

  • Wprowadzenie obowiązku współpracy pomiędzy wykonawcą a zamawiającym.
  • Zakaz rażąco nieproporcjonalnego kształtowania praw i obowiązków stron.
  • Wykaz klauzul abuzywnych w umowach pomiędzy wykonawcą a zamawiającym.
  • Obowiązek stosowania waloryzacji wynagrodzenia przy umowach o okresie wykonywania ponad 12 miesięcy.
  • Położenie nacisku na polubowne metody rozwiązywania sporów.
  • Profesjonalizacja postępowań odwoławczych i sądowych w sprawach o zamówienie publiczne.
  • Położenie nacisku na poprawę jakości opisów przedmiotu zamówienia.
  • Profesjonalizacja zachowań zamawiających, poprzez tworzenie polityk zakupowych oraz systematyczne analizowanie niepowodzeń kontraktowych.
  • Wyraźne rozdzielenie zamówień poniżej progów UE oraz powyżej progów UE przy wprowadzeniu istotnego zróżnicowania i odformalizowania procedur poniżej progów, co powinno wpłynąć pozytywnie na rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

W świetle powyższego, poczytujemy propozycje zawarte w projekcie nowych przepisów o zamówieniach publicznych jako poważną szansę naprawy istotnych wadliwości obecnego systemu, co przyczyni się do zmniejszenia presji ciążącej na stronach umów o zamówienie publicznej a w dalszej konsekwencji do stabilniejszego i bardziej przewidywalnego rozwoju polskiego budownictwa i polskiej gospodarki.

źródło: Informacja prasowa
fot. 123rf.com/fot. ilustracyjne
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ