Partner serwisu
07 czerwca 2019

CEMEX wzmacnia zaangażowanie w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Kategoria: Aktualności

CEMEX wzmacnia swoje zaangażowanie w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG) Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) poprzez skupienie się na pięciu priorytetowych dla prowadzonej działalności celach. Wybrane cele są bezpośrednio związane z działalnością biznesową firmy, a ich dobór sprawia, że firma w większym stopniu odpowiada na przyjętą przez ONZ Agendę 2030.

CEMEX wzmacnia zaangażowanie w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Wybrane Cele są skoncentrowane na działaniach służących promowaniu godnego zatrudnienia i wzrostu gospodarczego (SDG 8), innowacyjności i rozwoju infrastruktury (SDG 9), przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym (SDG 13), ochronie bioróżnorodności (SDG 15) oraz na rozwoju zrównoważonych miast i społeczności (SDG 11). Priorytetowe dla firmy Cele Zrównoważonego Rozwoju stwarzają najlepszą szansę na dalszy rozwój i identyfikację nowych możliwości biznesowych, między innymi w takich obszarach jak innowacje, badania i rozwój, zwiększanie zatrudnienia, zmiany klimatu, różnorodność i edukacja.

W 2018 r. 26% dostaw energii do produkcji cementu CEMEX pochodziło z energii odnawialnej, co bezpośrednio przyczyniło się do wkładu w realizację czterech z pięciu priorytetowych Celów Zrównoważonego Rozwoju. W 2019 roku CEMEX chce kontynuować włączanie Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ w procesy biznesowe, aby tworzyć zmiany systemowe, zwiększać zaangażowanie, promować silne poczucie celu i budować świadomość wśród swoich interesariuszy.

„Zgodnie z naszym zobowiązaniem do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, w dalszym ciągu partycypujemy w rozwiązywaniu globalnych wyzwań i rozwijamy możliwości biznesowe naszej firmy, tworząc wspólną wartość dla społeczeństwa” - powiedział Fernando A. González, Prezes CEMEX. „Zachęcamy sektor prywatny do przyłączenia się do tego zobowiązania i generowania dobrobytu sprzyjającego włączeniu społecznemu i zrównoważonemu rozwojowi”.

Stając się sygnatariuszem umowy o współpracy między rządem federalnym Meksyku, sektorem prywatnym, reprezentowanym przez Radę Koordynacyjną Biznesu (CCE), a lokalnym oddziałem Global Compact Network w Meksyku, CEMEX zaangażował się w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Umowa podpisana 27 maja 2019 r. ma na celu zapewnienie, że każda firma, w tym małe i średnie przedsiębiorstwa, będzie częścią wspólnych starań na rzecz wykorzystania Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ do dostosowania swoich zasobów, zmiany sposobu, w jaki prowadzone są relacje biznesowe oraz do pozytywnego oddziaływania na ludzi i planetę.

„Od 15 lat Global Compact w Meksyku inspiruje meksykańskie firmy do włączenia Dziesięciu Zasad ONZ Global Compact do swoich strategii biznesowych” - powiedziała Lise Kingo, Dyrektor Generalna Global Compact ONZ. „Ustanawiając jasne ramy współpracy, nowe porozumienie między meksykańskimi przedsiębiorstwami, rządem i społeczeństwem obywatelskim stanowi niezwykle ważny krok w kierunku osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju”.

Wśród uczestników ceremonii podpisania umowy o współpracy, która odbyła się w Meksyku, znaleźli się Lise Kingo, Dyrektor Generalna Global Compact ONZ jako świadek honorowy, Alfonso Romo, szef sztabu prezydenta Meksyku, Antonio del Valle, przewodniczący Meksykańskiej Rady Biznesu i przedstawiciel Rady Koordynacyjnej Biznesu (CCE), Graciela Márquez, Minister ds. Gospodarki w Meksyku, Antonio Molpeceres, Koordynator-Rezydent Systemu Narodów Zjednoczonych oraz Martha Herrera, prezes Global Compact w Meksyku i Dyrektor ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w CEMEX.

źródło: Informacja prasowa
fot. 123rf.com
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ