Partner serwisu
16 maja 2019

Otwarcie ścieżki przyrodniczej na terenie KSM Nowogród Bobrzański

Kategoria: Aktualności

Blisko 45 gatunków ptaków, płazy, gady oraz wiele cennych zbiorowisk roślin można spotkać w pobliżu Kopalni Surowców Mineralnych Nowogród Bobrzański. Niezwykłe walory przyrodnicze tego miejsca można poznać dzięki nowo otwartej ścieżce przyrodniczo-dydaktycznej, przygotowanej przez Grupę Górażdże we współpracy z przyrodnikami z Uniwersytetu Zielonogórskiego i Centrum Nauki Keplera - Centrum Przyrodniczego w Zielonej Górze.

Otwarcie ścieżki przyrodniczej na terenie KSM Nowogród Bobrzański

Na obszarze Kopalni Surowców Mineralnych Nowogród Bobrzański i terenach poeksploatacyjnych występuje wiele rzadkich i chronionych gatunków zwierząt i roślin, które w tym miejscu znalazły dogodne warunki rozwoju. Celem uruchomienia ścieżki edukacyjnej jest ukazanie najciekawszych walorów przyrodniczych tego obszaru. Przygotowana ścieżka stanowi doskonałe miejsce spacerów i zajęć edukacyjnych oraz pozwoli na pełny kontakt z przyrodą.

Oficjalne otwarcie ścieżki miało miejsce 10 maja 2019 roku. Rano, tego samego dnia w Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze odbyło się seminarium przyrodnicze pt. „Przyroda Kopalni Surowców Mineralnych Nowogród Bobrzański", wydarzenie popularyzujące  bioróżnorodność terenów kopalnianych i podsumowujące dotychczasowe projekty badawcze oraz działania na rzecz ochrony gatunków prowadzone na terenie KSM Nowogród Bobrzański. W zorganizowanym z okazji uruchomienia ścieżki pikniku ekologicznym wzięło udział około 100 osób, m.in. uczniowie i nauczyciele ze szkół w Zielonej Górze oraz Nowogrodzie Bobrzańskim, a także miłośnicy przyrody z tego regionu.

Cała ścieżka składa się z 12 tablic, rozmieszczonych na terenach zrekultywowanych w bezpośrednim sąsiedztwie zbiorników poeksploatacyjnych. Poszczególne tablice są poświęcone m.in. występującym w kopalni ptakom, gadom, płazom i rybom oraz charakterystycznym zbiorowiskom roślin, na które można się natknąć podczas spacerów. Atrakcją tego miejsca są np. cenne gatunki drzew, m.in. wyróżniające się rozmiarem i ciekawą formą przestrzenną dęby szypułkowe, diaglezja zielona oraz aleja dębów czerwonych.

Tablice zostały opracowane przy współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim, przez specjalistów z Centrum Nauki Keplera-Centrum Przyrodnicze i sfinansowane ze środków Fundacji GÓRAŻDŻE - Aktywni w Regionie. Wykonaniem stelaży i montażem tablic zajęli się pracownicy KSM Nowogród Bobrzański.

Betonowe wyspy dla ptaków i zbiorniki wodne dla płazów 

Powstanie ścieżki jest efektem kilkuletniej współpracy pomiędzy Grupą Górażdże i  przyrodnikami z Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Centrum Przyrodniczego w Zielonej Górze. Od 5 lat prowadzą oni badania  nad bioróżnorodnością tego terenu, głównie w ramach konkursu Quarry Life Award.  Przy wsparciu finansowym spółki opracowano i zainicjowano wiele działań mających na celu poprawę warunków siedliskowych oraz zwiększenie bioróżnorodności tych miejsc. Wiele działań wykonali sami pracownicy kopalni, którzy m.in. pogłębiali i profilowali linię brzegową istniejących oczek wodnych i utworzyli zbiornik wodny dla rozrodu płazów. Jednym z ciekawszych przedsięwzięć był projekt ochrony ptaków wodnych realizowany wspólnie z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków (OTOP).  W celu zwiększenia liczby miejsc lęgowych zagrożonych gatunków ptaków, w  2015 roku na zbiorniku wodnym w pobliżu kopalni zwodowano sztuczne, betonowe wyspy. W 2018 r. ukazała się monografia „Przyroda Kopalni Surowców Mineralnych Nowogród Bobrzański” opracowana przez zespół przyrodników związanych z Wydziałem Nauk Biologicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego.

źródło: gorazdze.pl
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ