Partner serwisu
14 marca 2019

IV Seminarium Interdyscyplinarne „Konflikty w gospodarowaniu przestrzenią i zasobami Ziemi”

Kategoria: Aktualności

Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi O/Górnośląski, Jarosław Badera Zasoby Naturalne zapraszają do udziału w IV Seminarium Interdyscyplinarnym „Konflikty w gospodarowaniu przestrzenią i zasobami Ziemi”, które odbędzie się 17-19 czerwca 2019 r. w Rzucewie k. Pucka pod honorowym patronatem Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

IV Seminarium Interdyscyplinarne „Konflikty w gospodarowaniu przestrzenią i zasobami Ziemi”

Szanowni Państwo!

Elementy środowiska przyrodniczego składają się na zasoby naturalne Ziemi, a efektywność ekonomiczna ich zagospodarowania powinna iść w parze z odpowiedzialnością społeczną i środowiskową w duchu zrównoważonego rozwoju. Dotyczy to wszelkich sposobów gospodarowania przestrzenią i zasobami Ziemi, w tym także eksploatacji i przetwórstwa kopalin, gospodarki terenami górniczymi, odpadami wydobywczymi oraz innych zagadnień związanych pośrednio z surowcami mineralnymi.

Konflikty społeczne, związane z odmiennymi przekonaniami, systemami wartości, wpływami różnych grup interesów oraz innymi przyczynami, świadczą jednak o tym, że realizacja idei zrównoważonego rozwoju nie jest prosta. Te zagadnienia są już od ponad 10 lat przedmiotem badań prowadzonych na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.

Zasadniczym celem Seminarium jest stworzenie szerokiej platformy do dyskusji nad sposobami zarządzania pojedynczymi sytuacjami kryzysowymi w sferze gospodarowania zasobami naturalnymi Ziemi, przyczynami i przebiegiem tego typu konfliktów, a przede wszystkim do wypracowania rozwiązań systemowych.

Projektowana konferencja jest już czwartą z cyklu spotkań naukowców i praktyków zajmujących się problematyką konfliktów społecznych na tle środowiskowym. W świetle dotychczasowych doświadczeń zdecydowano się jednak na pewne zmiany merytoryczne i organizacyjne, polegające na ograniczeniu się do wybranego rodzaju zasobów naturalnych, a mianowicie źródeł energii. Formuła wydarzenia, polegająca na przesunięciu punktu ciężkości w kierunku paneli dyskusyjnych, pozostaje bez zmian. Zgodnie z zapowiedzią zmieniliśmy także lokalizację Seminarium, które od tej pory będzie miało charakter „wędrujący” po różnych zakątkach Polski, co umożliwi nie tylko poszerzenie problematyki, ale będzie mieć również aspekt krajoznawczy.

Aktualnie planowane Seminarium zdecydowanie nawiązuje do swoich poprzednich edycji, stanowiąc kontynuację idei przyświecającej organizatorom od samego początku. Co więcej, idea ta zgodna jest z obserwowanymi od wielu lat trendami politycznymi, zmierzającymi w kierunku większego uwzględniania potrzeb społecznych i to niezależnie od aktualnie obowiązującej doktryny.

TEMATY WIODĄCE TO KONFLIKTY SPOŁECZNO-ŚRODOWISKOWE związane z:

możliwościami rozwoju energetyki atomowej

odnawialnymi źródłami energii (OZE), w tym energią wiatru i wody

gospodarką węglowodorami (wydobycie, przetwórstwo i magazynowanie)

zagospodarowaniem i rewitalizacją terenów eksploatacji bursztynu oraz kruszyw, w szczególności

w parkach krajobrazowych i obszarach Natura 2000

wpływem sektora energetycznego na zdrowie człowieka

emocjami i kodami językowymi w relacjach międzyludzkich

W ramach Seminarium planowane są wystąpienia w formie referatów, posterów oraz sesje panelowe, a także wycieczka autokarowa po okolicznych obiektach związanych z tematyką Seminarium

Rada Naukowa

dr hab. Prof. UG IWONA SAGAN (Uniwersytet Gdański, WOiG, Kierownik Katedry Geografii Społeczno-Ekonomicznej)

Prof. dr hab. MAREK DUTKOWSKI (Uniwersytet Szczeciński, Dziekan WNoZ)

dr hab. inż. Prof. IGSMiE PAN KRZYSZTOF GALOS (Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Dyrektor)

Rada Ekspertów

mgr inż. LIDIA KRÓL (Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku)

mgr BOŻENA SZYMULA (Strefa Relacji, mediator w programie „Razem o łupkach”)

mgr inż. TADEUSZ PUSZKARCZUK (Wójt Gminy Wiejskiej Puck)

Prof. dr hab. JAN MARCIN WĘSŁAWSKI (IO PAN w Sopocie, Kierownik Zakładu Ekologii Morza)

dr hab. Prof. UŚ JERZY CABAŁA (Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi, O/Górnośląski, Prezes)

dr hab. LESZEK PAZDERSKI (Greenpeace Polska, ekspert)

dr hab. inż. WOJCIECH NAWORYTA (Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii)

dr MICHAŁ WILCZYŃSKI (Koalicja Rozwój Tak - Odkrywki Nie, Główny Geolog Kraju 1991-94)

Komitet Organizacyjny

dr JAROSŁAW BADERA – przewodniczący

dr JOANNA IZA BELZYT

dr MARTA CHMIELEWSKA

mgr RADOSŁAWA TOMASZEWSKA – sekretarz

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ