Partner serwisu
14 lutego 2019

Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi krajowej nr 45 na odcinku Zabełków – Roszków

Kategoria: Aktualności

Zamówienie polega na wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem potrzebnych uzgodnień oraz decyzji administracyjnych, a także wsparcie Zamawiającego na etapie przetargu na roboty budowlane wraz z udzielaniem wyjaśnień i odpowiedzi oferentom oraz pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót.

Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi krajowej nr 45 na odcinku Zabełków – Roszków

Termin otwarcia ofert wyznaczono na 18 marca br.

Kryterium oceny ofert będzie stanowiła: cena - 60 % oraz doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia - 40 %.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia obejmujący wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie potrzebnych decyzji administracyjnych zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia wynosi: 13 miesięcy licząc od daty podpisania umowy.

Przewidywana do zaprojektowania inwestycja obejmuje przebudowę odcinka drogi krajowej nr 45 na odcinku Zabełków – Roszków o łącznej długości 2,890 km od km 0+000 do km 2+890.

Podstawowe cele inwestycji to:

- dostosowanie konstrukcji drogi do nośności 115kN/oś,

- poprawa bezpieczeństwa i uspokojenie ruchu drogowego,

- poprawa warunków komunikacyjnych.

Przy projektowaniu przebudowy tego odcinka drogi przyjęto minimalne założenia projektowe, w szczególności, w postaci:

- klasy technicznej drogi i prędkości projektowej - zgodnej z aktualnie obowiązującymi przepisami,

- przekroju poprzecznego drogi -1x2 pasy ruchu,

- szerokości pasa ruchu - 3,50 m

- dopuszczalnego obciążenia nawierzchni - 115 kN/oś;

- korekty elementów geometrii drogi, wynikających z analizy BRD,

- przebudowy skrzyżowań z drogami poprzecznymi - w tym skrzyżowania z ul. Wiejską w Zabełkowie,

- przebudowę istniejących oraz budowę nowych odcinków chodników - z zapewnieniem funkcji mieszanej (pieszy/rowerzysta),

- wyznaczenia nowych przejść dla pieszych wynikających z analizy BRD,

- budowy/przebudowy zatok autobusowych oraz budowy zatok do kontroli pojazdów,

- odtworzenia zjazdów na drogi dojazdowe, do pól oraz do posesji przyległych (w zależności od przeznaczenia) - jako zjazdy indywidualne lub publiczne,

- przebudowy istniejących przepustów.

źródło: /www.gddkia.gov.pl
fot. 123RF fot. ilustracyjne
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ