Partner serwisu
06 lutego 2019

Otwarto oferty w przetargu na rozbudowę DK28 Przemyśl-Medyka

Kategoria: Aktualności

Otwarte zostały oferty w przetargu na rozbudowę drogi krajowej nr 28 na odcinku Przemyśl-Medyka (dł. ok. 7 km). Złożyły je 3 firmy: PBI Infrastruktura S.A., Strabag Sp. z o.o. i Budimex S.A. a ich wartość wynosi między 104,9 mln zł a 135,7 mln zł. Teraz rozpocznie się ocena złożonych dokumentów.

Otwarto oferty w przetargu na rozbudowę DK28 Przemyśl-Medyka

Najniższą cenę, 104 985 855,51 zł, zaoferowało Konsorcjum: PBI Infrastruktura S.A. i PBI WMB Sp. z o.o., natomiast  najwyższą ma oferta złożona przez Budimex S.A. - 135 776 206,80 zł. Wszyscy, którzy złożyli oferty zaproponowali minimalny termin realizacji zadania tj. 19 miesięcy od daty zawarcia umowy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie).

Realizacja robót objętych rozbudową DK28 obejmuje:

- rozbudowę drogi do przekroju 4 x 3,5 m (z pasem dzielącym o szer. 3,5 m) z rozszerzeniem jezdni prawej do 4 pasów dla pojazdów oczekujących na odprawę graniczną od km 357+794 do około 358+375, a od km 358+446 do końca opracowania 5 pasów ruchu w kierunku Ukrainy,

- korektę trasy i niwelety drogi z wprowadzenie normatywnych łuków,

- wzmocnienie nawierzchni do nośności 115 kN/oś,

- rozbudowę skrzyżowań z zastosowaniem dodatkowych pasów dla relacji skrętnych,

- dostosowanie do wymogów w zakresie widoczności na zatrzymanie i wyprzedzanie,

- renowację systemu odwodnieniowego (przebudowa i budowa rowów, przebudowa budowa i likwidacja istniejących przepustów),

- budowę zatok autobusowych, budowę dodatkowych jezdni i zjazdów umożliwiających dostęp do terenów zlokalizowanych przy drodze,

- budowę miejsca do ważenia pojazdów i kontroli pojazdów,

- budowę i przebudowę oświetlenia drogi,

- budowę kanału technologicznego,

- budowę urządzeń ochrony środowiska,

- budowę lub przebudowę chodników, budowę ciągów pieszo – rowerowych,

- wykonanie oznakowania drogi oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- budowę, przebudowę lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury zewnętrznej wszystkich branż występujących w obszarze inwestycji,

- inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym i porządkującym, takich jak wycinka i nasadzenia zieleni, rozbiórki elementów dróg istniejących, rozbiórki wiat przystankowych itp.

Odcinek drogi objęty rozbudową położony jest w granicach administracyjnych miasta Przemyśl, gminy Przemyśl, gminy Medyka, powiat Przemyśl, województwo podkarpackie. Trasa odcinka rozbudowy została wyznaczona w nawiązaniu do przebiegu drogi krajowej nr 28. Początek projektowanego odcinka przyjęto w granicach administracyjnych miasta Przemyśla przed skrzyżowaniem drogi krajowej nr 28 z drogą gminną nr 116305 do m. Hureczko w km 351+793,00. Koniec opracowania przyjęto w km 358+844,26 przy zamykanej rogatce wjazdu na platformę odpraw granicznych Polsko – Ukraińskiego przejścia drogowego Medyka – Šehyni.

źródło: www.gddkia.gov.pl
fot. www.gddkia.gov.pl
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ