Partner serwisu
29 stycznia 2019

Opłaty za wydobycie kopalin

Kategoria: Aktualności

Przypomnienie dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wydobywaniu kopalin ze złóż na terenie powiatu sieradzkiego: 31 stycznia br. mija termin wnoszenia opłat eksploatacyjnych za kopaliny wydobyte w drugim półroczu 2018 roku.

Opłaty za wydobycie kopalin

Obowiązek wnoszenia opłat eksploatacyjnych za wydobyte kopaliny wynika z art. 134 ust. 1 ustawy z 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2017 r., poz. 2126, ze zm.). Przepis ten stanowi, że „Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, a w przypadku koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża − uzyskał decyzję inwestycyjną, wnosi opłatę eksploatacyjną ustalaną jako iloczyn jej stawki oraz ilości kopaliny wydobytej ze złoża bilansowego i pozabilansowego, w okresie rozliczeniowym”. Opłatę należy wnieść dwa razy w roku – do 31 lipca za pierwsze półrocze i do 31 stycznia za drugie półrocze okresu rozliczeniowego.

Stawki opłat eksploatacyjnych dla poszczególnych rodzajów kopalin wydobywanych w 2018 r. określa obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 5 września 2017 r. w sprawie stawek opłat na rok 2018 z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego. Dla przykładu – stawka dla piasku i żwiru wynosi 0,60 zł za tonę.

60 procent ustalonej opłaty należy wnieść na rachunek bankowy gminy, na terenie której prowadzona jest działalność wydobywcza, zaś pozostałe 40 proc. należy wpłacić na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (skrót: NFOŚiGW).

Również do 31 lipca przedsiębiorca zobowiązany jest przekazać informacje dotyczące wydobytej kopaliny: organowi koncesyjnemu (czyli Staroście Sieradzkiemu), gminie, na terenie której prowadzona jest działalność oraz NFOŚiGW. Wzór druku informacji określa rozporządzenie ministra środowiska z 25 lutego 2015 r. Dla kruszyw naturalnych jest to załącznik nr 1 do tego rozporządzenia.

Informujemy jednocześnie, że:

– nie ma obowiązku wnoszenia opłat eksploatacyjnych w wysokości do 300 zł,

– bez względu na wysokość opłaty (również przy zerowym wydobyciu), należy złożyć informację dotyczącą wydobycia,

– przekroczenie ustawowego terminu wniesienia opłat eksploatacyjnych spowoduje naliczenie przez organ koncesyjny dodatkowej opłaty eksploatacyjnej, a ponadto odsetek karnych ustalanych przez wierzycieli (na podstawie ustawy o ordynacji podatkowej).

źródło: www.powiat-sieradz.pl
fot. 123RF fot. ilustracyjne
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ