Partner serwisu
21 grudnia 2018

Nowa monografia prof. dr hab. inż. Wiesława Kozioła pt. Wydobycie i produkcja drobnych frakcji kruszyw naturalnych oraz technologie ich zagospodarowania

Kategoria: Aktualności

Ukazała się monografia pod redakcją prof. dr hab. inż. Wiesława Kozioła pt. „Wydobycie i produkcja drobnych frakcji kruszyw naturalnych oraz technologie ich zagospodarowania”. Współautorami publikacji są dr hab. inż. Ireneusz Baic, prof. IMBiGS oraz mgr inż. Jarosław Stankiewicz.

Nowa monografia prof. dr hab. inż. Wiesława Kozioła pt. Wydobycie i produkcja drobnych frakcji kruszyw naturalnych oraz technologie ich zagospodarowania

Monografia stanowi bogate źródło informacji i analiz o zasobach złóż żwirów i piasków i ich wydobyciu w poszczególnych regionach w kraju. Praca składa się z dwóch części. W części pierwszej (rozdziały 1 – 5) przedstawiono:

Wydobycie i produkcję kruszyw naturalnych w Polsce i w Unii Europejskiej wraz z tendencjami zmian,

Krajową i regionalną strukturę i tendencje zmian jakości zasobów oraz wydobycia żwirów i piasków w Polsce,

Prognozy produkcji i zapotrzebowania na drobne frakcje (asortymenty) kruszyw naturalnych.

Część druga pracy (rozdziały 6 - 10) dotyczy kierunków i technologii zastosowania drobnych frakcji kruszyw w budownictwie i innych gałęziach gospodarki.

Nowe jak również dotychczas wykorzystywane kierunki i technologie zastosowania piasków w budownictwie oraz poza budownictwem, wskazują na potrzebę ich większego wykorzystania, a w przypadku braku okresowego zapotrzebowania na ich selektywne składowanie dla zastosowania w przyszłości.

Przeprowadzona analiza jest pierwszą próbą parametrycznego określenia w skali kraju i poszczególnych regionów zmian jakości udokumentowanych i eksploatowanych zasobów żwirów i piasków. Wyniki analizy powinny się przyczynić do opracowania dokładniejszych prognoz rynkowych zapotrzebowania i produkcji w Polsce i w poszczególnych regionach kruszyw naturalnych w tym szczególnie kruszyw żwirowo – piaskowych.

Z uwagi na kompleksowe ujęcie problematyki, publikacja jest przeznaczona dla specjalistów zajmujących się wydobyciem, produkcją i zastosowaniem kruszyw naturalnych (geologów, górników, technologów, zarządów kopalń, itp.), a także projektantów, pracowników naukowo-badawczych i studentów kierunków górnictwo i geologia, materiały budowlane, ochrona środowiska.

Książkę można zakupić poprzez stronę internetową: http://www.imbigs.pl/sklep-online

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ