Partner serwisu
17 grudnia 2018

Koncesja od marszałka województwa na wydobywanie kopalin ze złóż

Kategoria: Aktualności

Chcesz wydobywać surowce objęte prawem własności nieruchomości gruntowej? Są to kopaliny takie jak np. kreda, piaski i żwiry, granit, marmur czy piaskowiec. Kopalinami są też wody lecznicze, termalne i solanki. Jeśli chcesz je wydobywać, musisz uzyskać koncesję od marszałka województwa, w którym się one znajdują. Sprawdź, jak możesz to zrobić.

Koncesja od marszałka województwa na wydobywanie kopalin ze złóż

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

podczas wizyty w urzędzie

listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto i jak może dostać koncesję

Możesz starać się o koncesję, jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, także z kapitałem zagranicznym.

Marszałek województwa udzieli ci koncesji na wydobywanie:

kopalin ze złóż objętych prawem własności nieruchomości gruntowej na obszarach lądowych*

wód leczniczych, wód termalnych i solanek ze złóż

Pamiętaj, że złoża wód leczniczych i termalnych oraz solanek objęte są własnością górniczą.

* Koncesję wyda ci starosta, gdy:

twoje złoże nie jest pod ścisłą kontrolą państwa (własność górnicza)

twoje złoże nie jest większe niż 2 ha

w ciągu roku wydobywasz mniej niż 20 000 m3 surowców

surowce wydobywasz metodą odkrywkową

przy wydobyciu metodą odkrywkową nie używasz środków strzałowych, które urabiają skały (np. materiały wybuchowe, środki inicjujące i zapalające oraz sprzęt strzałowy)

Kopaliny z prawem własności nieruchomości gruntowej

Do kopalin chronionych prawem własności nieruchomości gruntowej należą m.in.:

bentonit, ił bentonitowy, dolomit, gliny, ceramiczne i ogniotrwałe, kreda, kwarcyty, ogniotrwałe, kwarc żyłowy, magnezyty, piaski formierskie, piaski podsadzkowe, piaski i żwiry, surowce ilaste i kaolinowe

kamienie łamane i bloczne: bazalt, diabaz, gabro, głazy narzutowe, granit, granodioryt, melafir, porfir, sjenit, tuf porfirowy, amfibolit, gnejs, łupek krystaliczny, marmur, serpentynit, piaskowiec

torf

wapienie i margle przemysłu cementowego i wapienniczego

Dane poufne

Masz prawo zgłosić wniosek o nadanie klauzuli poufności. Jest to możliwe, jeśli podajesz informacje, które są tajemnicą twojej firmy (zgodnie z przepisami o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).

Słowniczek

Wody lecznicze – wody podziemne, które pod względem chemicznym i mikrobiologicznym nie są zanieczyszczone, mają naturalną zmienność cech fizycznych i chemicznych, o zawartości:

rozpuszczonych składników mineralnych stałych – nie mniej niż 1000 mg/dm3

jonu żelazawego – nie mniej niż 10 mg/dm3 (wody żelaziste)

jonu fluorkowego – nie mniej niż 2 mg/dm3 (wody fluorkowe)

jonu jodkowego – nie mniej niż 1 mg/dm3 (wody jodkowe)

siarki dwuwartościowej – nie mniej niż 1 mg/dm3 (wody siarczkowe)

kwasu metakrzemowego – nie mniej niż 70 mg/dm3 (wody krzemowe)

radonu – nie mniej niż 74 Bq/dm3 (wody radonowe)

dwutlenku węgla niezwiązanego – nie mniej niż 250 mg/dm3, z tym że od 250 do 1000 mg/dm3 to wody kwasowęglowe, a powyżej 1000 mg/dm3 to szczawa

Wody termalne – wody podziemne o temperaturze na wypływie z ujęcia >20°C

Solanki – wody podziemne o zawartości rozpuszczalnych składników mineralnych stałych nie mniej niż 35 g/dm3.

Wniosek na stronie: www.biznes.gov.pl

źródło: www.biznes.gov.pl
fot. 123RF fot. ilustracyjne
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ