Partner serwisu
10 grudnia 2018

Rusza przetarg na przebudowę południowej jezdni A18

Kategoria: Infrastruktura

Oddział GDDKiA w Zielonej Górze ogłosił 6 grudnia 2018 r. przetarg na przebudowę drogi krajowej nr 18. Termin składania ofert na dostosowanie pierwszych 22 km drogi do parametrów autostrady mija 15 stycznia 2019 r.

Rusza przetarg na przebudowę południowej jezdni A18

- To inwestycja, na którą kierowcy czekali od lat. Stan techniczny nawierzchni jezdni południowej na trasie Olszyna – Golnice jest zły. Na całym odcinku występują spękania podłużne i poprzeczne, a także wykruszenia i ubytki w płytach betonowych, co jest odczuwalne podczas podróży. Nawierzchnia jest niejednorodna, ponieważ najbardziej zniszczone płyty betonowe pokryto masą bitumiczną. Wykonywane na bieżąco zabiegi utrzymaniowe nie poprawiają długofalowo komfortu i bezpieczeństwa jazdy użytkowników drogi, dlatego konieczna jest gruntowna przebudowa tej trasy – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych na odc. od km 11,86 do km 33,76 wraz z budową Obwodu Utrzymania Autostrady (OUA), węzła autostradowego Żary (w km 24,73 - przebudowa elementów istniejącego węzła typu „półkoniczyna"), obiektów inżynierskich  - 3 wiadukty, 3 przejścia dla zwierząt nad autostradą, 1 most, 1 przejście pod autostradą.

Po ocenie potrzeb inwestycyjnych w skali całego kraju, mając też na uwadze dostępne środki finansowe w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), Minister Infrastruktury w sierpniu 2018 r. podjął decyzję o skierowaniu do realizacji inwestycji polegającej na budowie południowej jezdni autostrady A18 w. Olszyna – w. Golnice.

Zadanie obejmuje budowę ponad 70 km nowej jezdni autostrady, w podziale na odcinki:

 • w. Olszyna – do km 11+860 (11,2 km);
 • od km 11+860 – do km 33+760 (21,9 km);
 • od km 33+760 – gr. województwa (16,24 km);
 • gr. województwa – w. Golnice (21,5 km).

Zakres zadania polegającego na budowie autostrady A18 na odcinku w. Olszyna – w. Golnice (przebudowa jezdni południowej) obejmuje m.in.:

 • dostosowanie istniejącego układu drogowego do parametrów autostrady,
 • budowę Miejsc Obsługi Podróżnych,
 • modernizację węzłów autostradowych,
 • budowę dwóch dróg powiatowych, budowę dróg poprzecznych i podłużnych (dojazdowych),
 • budowę Obwodu Utrzymania Autostrady,
 • budowę systemów utrzymania i zarządzania autostradą,
 • budowę i przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej,
 • budowę urządzeń związanych z ochroną środowiska (w tym przejść dla zwierząt), zabezpieczenie terenów rolnych i leśnych
 • ochronę dóbr kultury.

Droga krajowa nr 18 zlokalizowana jest w III drogowym transeuropejskim korytarzu transportowym E36/40, który łączy Ukrainę, Słowację i południową Polskę z Dreznem i Berlinem. Na terytorium Polski trasa łączy autostradę A4 z polsko-niemieckim przejściem granicznym w Olszynie. W 2006 r. udostępniono kierowcom jezdnię północną A18  i ruch poprowadzono oddzielnie dla każdego kierunku.
Oddanie do ruchu poszczególnych odcinków południowej jezdni A18, z uwagi na różny stopień zaawanasowana prac przygotowawczych, jest planowane w latach 2021-2023.

źródło: gov.pl
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ