Partner serwisu
Gorący temat
04 grudnia 2018

Projektowany system ulg i rekompensat dla przemysłu energochłonnego w 2019 r.

Kategoria: Aktualności

Koszty energii elektrycznej, m.in. wskutek wzrostu cen uprawnień do emisji CO2 oraz wprowadzeniu nowych opłat, stale rosną. W sposób szczególny problem dotyka niektóre branże gospodarki, w których energia jest istotnym elementem kosztu produkcji, tzw. odbiorców przemysłowych lub energochłonnych. W przyszłym roku są zaplanowane istotne zmiany w systemie dla tych podmiotów.

Projektowany system ulg i rekompensat dla przemysłu energochłonnego w 2019 r.

Najprawdopodobniej od nowego roku wejdzie w życie nowy system wsparcia dla kogeneracji, który ma zastąpić system dotychczasowych wynikający o OZE oparty o świadectwa pochodzenia. Nowe rozwiązania (ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji) zostały przyjęte przez Radę Ministrów i mają zostać uchwalone do końca roku zgodnie z zapowiedziami parlamentarzystów.

Dla kogo ulgi?

Ustawa dla zapewniania wsparcia dla kogeneracji wprowadza nową opłatę kogeneracyjną wyliczaną jako iloczyn stawki oraz sumy ilości energii pobranej z sieci (początkowo planowane jest ustalenie do końca 2019 roku opłaty kogeneracyjnej na poziomie 1,58 zł za 1 MWh). Dla szczególnej kategorii przedsiębiorstw energochłonnych przewidziano system ulg w opłacie kogeneracyjnej. Dotyczy to określonych kategorii przedsiębiorców (zwanych odbiorcami przemysłowymi), gdyż warunkiem kwalifikacji jest wykonywanie działalności kwalifikowanej do określonych kodów PKD (tab. 1).

Działalność określona kodem musi być działalnością przeważającą. Zgodnie z wyjaśnieniami URE:

dla oceny podstawowego (przeważającego) charakteru prowadzonej działalności zasadne jest przyjęcie kryterium udziału w wartości sprzedaży w ramach ogólnej działalności przedsiębiorstwa.

Wpisy do publicznych rejestrów (KRS, REGON) nie mają w tym przypadku decydującego znaczenia. Po drugie do ulgi kwalifikują się odbiorcy, dla których wartość współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej wynosi nie mniej niż 3%.

Współczynnik intensywności decyduje również o ostatecznym rozmiarze ulgi, ponieważ wraz ze wzrostem współczynnika zmniejszeniu ulega podstawa naliczenia opłaty (przy zastosowaniu ulgi opłata nie jest naliczana od całości zużytej energii).

Warunki skorzystania z ulgi

Poza warunkami materialnymi, warunkiem skorzystania z ulgi jest również formalny wpis do wykazu odbiorców przemysłowych prowadzonego przez Prezesa URE. W tym celu konieczne jest złożenie do 30 listopada roku poprzedzającego oświadczenia potwierdzającego:

wykonywanie działalności gospodarczej oznaczonej kwalifikującymi kodami PKD,

ilość zużytej energii elektrycznej oraz ilość energii elektrycznej zakupionej na własny użytek w roku kalendarzowym poprzedzającym,

wartość współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej,

ilości energii elektrycznej stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty OZE.

– wraz z opinią biegłego rewidenta potwierdzającą prawidłowość wyliczenia wartości współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej.

Tylko odbiorcy przemysłowi umieszczeni w wykazie Prezesa URE będą uprawnieni do pomniejszenia wolumenu energii elektrycznej stanowiącego podstawę do naliczenia opłaty kogeneracyjnej, w zależności od wysokości współczynnika energochłonności danego odbiorcy.

***

Obecnie projektowany jest również dodatkowy system wsparcia dla wszystkich odbiorców, w tym odbiorców przemysłowych, mający zrekompensować rosnące koszty energii. Szczegóły systemu nie są znane – są zawarte w nieujawnionym jeszcze projekcie ustawy o systemie rekompensat dla przemysłów energochłonnych. System ma obejmować obniżki w opłacie przejściowej, stawce jakościowej oraz ulgi w zakresie zobowiązań wynikających z przyjętej w tym roku ustawy o rynku mocy. Zapowiadany jest również system rekompensat dla małych i średnich przedsiębiorców.

Szczegóły wszystkich rozwiązań mają być znane przed końcem roku. Warto już teraz przekalkulować możliwe do uzyskania ulgi i przygotować niezbędną dokumentację.

Tylko odbiorcy przemysłowi umieszczeni w wykazie Prezesa URE będą uprawnieni do pomniejszenia wolumenu energii elektrycznej stanowiącego podstawę do naliczenia opłaty kogeneracyjnej, w zależności od wysokości współczynnika energochłonności danego odbiorcy.

źródło: www.kdcp.pl
fot. 123RF fot. ilustracyjne
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ