Partner serwisu
31 października 2018

CEMEX ogłasza 8-procentowy wzrost sprzedaży oraz 2-procentowy wzrost wyniku operacyjnego EBITDA w trzecim kwartale 2018 r.

Kategoria: Aktualności

8-procentowy wzrost sprzedaży w oparciu o takie same zasady w porównywalnym okresie, w trzecim kwartale 2018 r. jest najwyższy od pierwszego kwartału 2014 r. Firma CEMEX, S.A.B. de C.V. („CEMEX”) (NYSE: CX), ogłosiła, że w oparciu o takie same zasady dla bieżącej działalności oraz korygując o wahania kursów walut, skonsolidowana sprzedaż netto wzrosła o 8% w trzecim kwartale 2018 roku do wartości 3,7 miliarda USD wobec porównywalnego okresu w 2017 roku. Wynik operacyjny EBITDA, w oparciu o takie same zasady, wzrósł o 2% w trzecim kwartale 2018 roku, osiągając wartość 704 milionów USD wobec porównywalnego okresu w 2017 roku.

CEMEX ogłasza 8-procentowy wzrost sprzedaży oraz 2-procentowy wzrost wyniku operacyjnego EBITDA w trzecim kwartale 2018 r.

Najważniejsze zagadnienia dotyczące skonsolidowanego wyniku finansowego i operacyjnego CEMEX za trzeci kwartał 2018 roku

•    Wzrost kwartalnej skonsolidowanej sprzedaży netto był spowodowany wyższymi cenami naszych produktów w walutach lokalnych w większości naszych regionów oraz wyższymi ilościami w Meksyku, USA i w regionach Europa i Azja, Bliski Wschód i Afryka.
•    Dochód operacyjny przed kosztami pozostałymi, netto, w trzecim kwartale wzrósł o 2%, do 490 milionów USD, w oparciu o takie same zasady.
•    Dochody netto z udziałów kontrolnych w kwartale wyniosły 174 miliony USD w stosunku do 289 milionów USD w analogicznym okresie 2017 roku.
•    Wynik operacyjny EBITDA, w oparciu o takie same zasady, wzrósł o 2% w kwartale w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku, osiągając wartość 704 milionów USD.
•    Marża wyniku operacyjnego EBITDA zmniejszyła się w kwartale do 18,8%, z 19,9% w analogicznym okresie 2017 roku.
•    Wolne przepływy środków pieniężnych po nakładach inwestycyjnych na utrzymanie za kwartał zmniejszyły się o 10% do wartość 390 milionów USD, w porównaniu do analogicznego kwartału 2017 roku.

Fernando A. Gonzalez, Prezes Zarządu CEMEX, powiedział: „Jesteśmy zachęceni naszymi korzystnymi wynikami w kwartale, przy wzroście przychodów o 8% w oparciu o takie same zasady oraz 2-procentowym wzroście wyniku operacyjnego EBITDA. Podstawą tych wyników była dobra dynamika ilościowa i cenowa w naszych trzech podstawowych produktach w większości naszego portfela. Jesteśmy zadowoleni z naszej działalności w Meksyku i Stanach Zjednoczonych, z silnego wzrostu ilości rok do roku naszych trzech podstawowych produktów oraz z lepszych cen. W naszym regionie Europa występowała dalsza poprawa cen, przy jednoczesnym wzroście ilości betonu towarowego i kruszyw. Ponadto, w naszym regionie Azji, Bliskiego Wschodu i Afryki odnotowaliśmy średni jednocyfrowy wzrost ilości i cen na Filipinach oraz dwucyfrowy wzrost cen cementu w Egipcie.
Poczyniliśmy również postępy w realizacji naszego planu pod nazwą „Silniejszy CEMEX”. W trzecim kwartale zbyliśmy aktywa o wartości ponad 60 milionów dolarów. Ponadto, obniżyliśmy również o 254 miliony USD wartość całkowitego zadłużenia oraz obligacji wieczystych. Odnośnie naszych wysiłków, mających na celu redukcję kosztów, przewidujemy realizację różnych inicjatyw do końca bieżącego roku, tak aby pełna korzyść wynikająca z tych działań znalazła odzwierciedlenie w przyszłorocznym wyniku EBITDA. I wreszcie, zamierzamy zaproponować na naszym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy w przyszłym roku program dywidend gotówkowych dla naszych akcjonariuszy, rozpoczynający się w 2019 roku kwotą 150 milionów dolarów”.


Skonsolidowane wyniki na poziomie korporacyjnym

W trzecim kwartale 2018 r. dochody netto z udziałów kontrolnych wyniosły 174 miliony USD w stosunku do 289 milionów USD w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Wartość całkowitego zadłużenia oraz obligacji wieczystych zmniejszyła się w trzecim kwartale o 254 miliony USD.

Najważniejsze zagadnienia dotyczące trzeciego kwartału 2018 r. na rynkach geograficznych

Sprzedaż netto w naszym oddziale w Meksyku, w oparciu o takie same zasady, wzrosła o 15% w trzecim kwartale 2018 r. do kwoty 857 milionów USD. Wynik operacyjny EBITDA, porównując na takich samych zasadach, wzrósł w kwartale o 5% do wartości 303 milionów USD w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

CEMEX w Stanach Zjednoczonych podał sprzedaż netto o wartości 999 milionów USD w trzecim kwartale 2018 r., wzrost o 11%, w oparciu o takie same zasady, w stosunku do analogicznego okresu 2017 roku. Wynik operacyjny EBITDA wzrósł o 12%, porównując na takich samych zasadach, do wartości 178 milionów USD w stosunku do analogicznego kwartału 2017 roku.

CEMEX w regionie Ameryki Południowej, Środkowej i Karaibów podał sprzedaż netto o wartości 442 milionów USD w trzecim kwartale 2018 r., spadek o 1%, w oparciu o takie same zasady do analogicznego okresu 2017 roku. Wynik operacyjny EBITDA zmniejszył się o 14% do wartości 97 milionów USD w trzecim kwartale 2018 r., ze 114 milionów USD w analogicznym kwartale 2017 roku.

W Europie sprzedaż netto za trzeci kwartał 2018 r., w oparciu o takie same zasady do analogicznego okresu roku ubiegłego, wzrosła o 6%, osiągając wartość 991 milionów USD. Wynik operacyjny EBITDA wyniósł 135 milionów USD za kwartał, 6% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, porównując na takich samych zasadach.

CEMEX w Azji, na Bliskim Wschodzie i w Afryce podał 7% wzrost sprzedaży netto za trzeci kwartał 2018 r., do wartości 359 milionów USD, w stosunku do analogicznego kwartału roku 2017, w oparciu o takie same zasady. Wynik operacyjny EBITDA za kwartał wyniósł 50 milionów USD, 11% mniej, w oparciu o takie same zasady, niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

CEMEX to firma globalna zajmująca się materiałami budowlanymi, która dostarcza produkty o wysokiej jakości oraz solidne usługi klientom i społecznościom w ponad 50 krajach. Firma CEMEX posiada bogatą historię zwiększania dobra tych, którym służy, poprzez innowacyjne rozwiązania budowlane, doskonalenie sprawności oraz wysiłki mające na celu promowanie zrównoważonej przyszłości.

źródło: www.cemex.pl
fot. www.cemex.pl
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ