Partner serwisu
04 października 2018

Astaldi nadal realizuje inwestycje dla GDDKiA

Kategoria: Infrastruktura

Włoska firma realizuje na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad sześć kontraktów, z czego cztery są w fazie końcowej i odbywa się na nich ruch. Wartość umów realizowanych przez Astaldi opiewa na 4 mld zł, a do wykonania pozostały jeszcze roboty o wartości ok. 2,3 mld zł. Przedstawiciele wykonawcy deklarują kontynuację prac.

Astaldi nadal realizuje inwestycje dla GDDKiA

GDDKiA prowadzi stały monitoring postępu prac oraz płatności na rzecz podwykonawców. Podejmuje działania mające na celu zabezpieczenie interesów zarówno podwykonawców, jak i Skarbu Państwa.

W umowach podpisanych z włoską firmą, a także z pozostałymi wykonawcami realizującymi inwestycje na nasze zlecenie, zawarte są mechanizmy zabezpieczające podwykonawców. Jeden z nich mówi, iż wykonawcy zobowiązani są do każdego rozliczenia dołączyć dowody zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. Brak tych dowodów wstrzymuje wykonawcy wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty w wysokości odpowiadającej nieprzedstawionym dowodom zapłaty na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców. Jednocześnie wzywamy wykonawcę do uregulowania należności. Jeśli nie zostanie to zrealizowane, wówczas po uprzedniej analizie dokumentacji, dokonujemy bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy potrącając kwotę z należności wykonawcy.

Takie sytuacje miały miejsce na kontraktach realizowanych przez Astaldi gdzie uruchomiliśmy bezpośrednią płatność podwykonawcom. W wyniku podjętych działań ilość podmiotów zgłaszających się w ramach solidarnej odpowiedzialności, którym należne są wymagalne płatności, ulega zmniejszeniu. Astaldi kontynuuje pracę na kontraktach.

Kontrakty realizowane przez firmę Astaldi:

  • S2 południowa obwodnica Warszawy, odc. od w. Puławska do w. Przyczółkowa (w budowie)
  • S7 Lubień – Rabka Zdrój, odc. Naprawa – Skomielna Biała (w budowie)
  • S5 Poznań – Wrocław, odc. Korzeńsko – Wrocław (oddana do ruchu)
  • S8 obwodnica Marek, odc. od. w. Kobyłka do obw. Radzymina (oddana do ruchu, trwa jeszcze remont starego przebiegu przez Marki)
  • S8 Wyszków – Białystok, odc. Wiśniewo – Mężenin (oddana do ruchu)
  • S8 Wyszków – Białystok, odc. Mężenin - Jeżewo (oddana do ruchu, do wykonania prace dodatkowe)
źródło: gddkia.gov.pl
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ