Partner serwisu
18 września 2018

Szkoła Górnictwa Odkrywkowego 2018

Kategoria: Aktualności

W dniach 9-12 września 2018 r. w Kościelisku koło Zakopanego odbyła się VI edycja Szkoły Górnictwa Odkrywkowego. Organizatorem tej konferencji była Katedra Górnictwa Odkrywkowego Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH w Krakowie.

Głównym przesłaniem „Szkoły Górnictwa Odkrywkowego” jest przekazywanie najnowszej wiedzy dotyczącej praktycznych zagadnień górnictwa odkrywkowego oraz wymiana doświadczeń w celu wypracowania tzw. „dobrych praktyk w górnictwie”.

Patronat honorowy nad tegoroczną Szkołą objęli: Krzysztof Tchórzewski – Minister Energii, dr inż. Adam Mirek – Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, prof. Tadeusz Słomka – Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej, prof. Wacław Dziurzyński – Przewodniczący Komitetu Górnictwa PAN oraz prof. Józef Dubiński – Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa.

W obecnej edycji wzięła udział rekordowa liczba 270 uczestników. Reprezentowali oni instytucje naukowo-badawcze związane z górnictwem, przedstawicieli urzędów górniczych oraz kopalń odkrywkowych, a także firm zaplecza technicznego.

W tym roku, głównymi sponsorami wydarzenia były firmy: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. jako sponsor diamentowy oraz złoci sponsorzy: Sempertrans Group, Grupa PBI Kopalnie Dolomitu S.A., Austin Powder Polska Sp. z o.o., Fuchs Oil Corporation Sp. z o.o., Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego, PAK KWB Konin S.A., PRGW Sp. z o.o., Kopalnie Porfiru i Diabazu Sp. z o.o. oraz WKG Sp. z o.o.

Patronat medialny objęło w sumie 13 czasopism i portali branżowych związanych z górnictwem odkrywkowym.

Obrady rozpoczęły się od wręczenia okolicznościowych statuetek, nominacji członkom Zespołu Sekcji Technologii Górniczych Komitetu Górnictwa PAN jak również wręczono wybranym osobom, które wspierają działalność branży górnictwa odkrywkowego zaszczytny tytuł „Przyjaciel Górnictwa Odkrywkowego”.

Jako pierwsi prelegenci wystąpili prof. Zbigniew Kasztelewicz oraz prof. Bronisław Barchański z AGH, którzy przedstawili bieżącą problematykę działalności górnictwa odkrywkowego węgla brunatnego w różnych krajach świata. W pierwszym dniu obrad poruszane były także zagadnienia związane z opracowanym przez Ministerstwo Środowiska projektem „Polityki surowcowej państwa” jak również z najnowszymi uregulowaniami prawnymi dotyczącymi prowadzenia eksploatacji metodą odkrywkową. Skupiono się także na problematyce pozyskiwania koncesji wydobywczych.

Obrady zakończył panel dyskusyjny, w którym wzięli udział przedstawiciele władz jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których prowadzona jest działalność górnicza. Obecni na nim wójtowie i burmistrzowie, zgodnie uznali, że możliwy jest kompromis pomiędzy społecznością lokalną a działalnością górniczą. Przedstawili różne przykłady wypracowanej współpracy z kopalniami, które pozwoliły uzyskać efekt synergii w ich gminach. Obecny na panelu o. Leszczek Stańczewski, Przeor Klasztoru w Czernej sąsiadującego z Kopalnią Wapienia Czatkowice potwierdził, że przy dobrej woli obu stron możliwe jest pogodzenie działalności górniczej z kontemplacyjnym charakterem klasztoru.

Pierwszy dzień obrad uwieńczył występ artystyczny Aloszy Adwiejewa.

W drugim dniu obrad dużym zainteresowaniem cieszyły się prezentacje związane z problematyką uzyskiwania decyzji środowiskowych dla budowy kopalń odkrywkowych. Uczestnicy konferencji byli zgodni, co do ułomności tego procesu oraz nieuzasadnionych analiz wykonywanych w raportach środowiskowych. Postulowano, że po 10 latach obowiązywania obecnych przepisów, zebrano już na tyle doświadczeń, że możliwe jest wystąpienie z inicjatywą zmian w konkretnych aktach prawnych oraz napisania podręcznika dobrych praktyk w tym zakresie, którego głównym celem będzie ujednolicenie podejścia organów środowiskowych do tych samych zagadnień.

Drugim ważnym punktem tego dnia, były panele dotyczące cyfryzacji i automatyzacji procesów produkcyjnych. Przedstawiano najnowsze wdrożenia innowacji w wybranych kopalniach odkrywkowych m.in.: zastosowania dronów, monitoringu studni odwodnieniowych, specjalistycznych programów komputerowych do planowania i harmonogramowania produkcji, a nawet zastosowania sztucznej inteligencji.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się również prezentacje naukowców z Politechniki Wrocławskiej i AGH w Krakowie, które dotyczyły prawidłowej diagnostyki koparek, wozideł technologicznych, przenośników taśmowych czy studni odwodnieniowych w kopalniach odkrywkowych. Swoje najnowsze osiągnięcia pokazali także przedstawiciele światowych producentów maszyn górniczych jak: KOMATSU, CATERPILLAR czy LIEBHERR.

Trzeci dzień należał w głównej mierze do pracowników kopalń węgla brunatnego oraz surowców skalnych. Przedstawione zostały najnowsze rozwiązania konstrukcyjne czerpaków koparek wielonaczyniowych oraz efekty wdrożonych zmian w ich budowie. Dopełnieniem ostatniego dnia konferencji, był panel poświęcony ważnym zagadnieniom techniki strzelniczej. Swoimi doświadczeniami podzielili się przedstawicieli firm strzałowych Austin Powder Polska Sp. z o.o. oraz SSE Polska Sp. z o.o. jak również pracownicy AGH Kraków, którzy przedstawili wyniki swoich najnowszych badań z zakresu monitoringu drgań parasejsmicznych oraz metod fotogrametrycznych w ocenie urobku po strzelaniu.

Szkoła Górnictwa Odkrywkowego 2018 pokazała, jak wiele zmian i nowych rozwiązań technicznych co roku wprowadzanych jest do branży górnictwa odkrywkowego. Aby móc zachować konkurencyjność, konieczne jest innowacyjne podejście do biznesu górniczego, śledzenie nowości pojawiających się w branży oraz optymalizacja już prowadzonych procesów technologicznych.

Organizatorzy już teraz zapraszają na kolejną Szkołę Górnictwa Odkrywkowego, która to odbędzie się we wrześniu 2019 roku, tym razem w Kielcach.

źródło: Akademia Górniczo Hutnicza
fot. S. Malik
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ